Rólunk

Korkedvezményes nyugdíjak (járandóság), nemzetiségi-, személyiségi- emberi jogok és más jogsérelmek Országos Érdekvédelmi Egyesülete

Az egyesület célja:

Az egyesület célja, hogy ellássa tagjai képviseletét és érdekvédelmét, minden olyan harmadik személlyel szemben akik jóhiszeműen, törvényesen megszerzett jogaik megszüntetésére, megváltoztatására, valamint a magyar illetve a közösségi jog szabályaival ellentétes intézkedésekkel, bármilyen joguk sérelmére törekednek. Az egyesület feladata jogszabályban meghatározott jogaik védelme is.

Az egyesület feladata tehát tagja szerzett, és jogszabályban bármilyen formában meghatározott jogának védelme, ezzel összefüggő jogaiknak képviselete Magyarországi, illetve Nemzetközi Fórumokon.

_____Vissza az oldal elejére_____

Nyilvántartási szám: 14588
Bejegyzés: (2011. szeptember hó 29.) (Fővárosi Bíróság) végzés: 12.Pk.60433/2011/7.
Módosítás: (2015. június hó 12.) (Fővárosi Törvényszék) végzés: 12.Pk.60.433/2011/14.
Nyilvántarásba vételi szám: 01-02-0014588

_____Vissza az oldal elejére_____

Fax: (+36-1) 227-3216
e-mail: info@knoe.hu
Posta cím: 1704 Budapest, Pf.: 50/1

_____Vissza az oldal elejére_____

Adószám: 18272121-1-43
Közösségi adószám: HU18272121
Bankszámla szám: OTP BANK 11712059-20000514
Kedvezményezett neve: KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJASOK ORSZ.ÉE

_____Vissza az oldal elejére_____

Elnök: dr. Ivanics Éva

18 évesen szereltem fel rendőrnek. Megkóstoltam az utca világát, a fogda légkörét és az objektumőrök (golyófogók) életét is. Voltam ref-előadó, amikor még volt olyan, és voltam rendőrbíró, amikor még az elzárásos szabálysértésekről a rendőrbírók döntöttek. Levelezőn végeztem a jogot, majd dolgoztam jogszabály-előkészítésen. Végül átpártoltam a VPOP-ra, ahol jogszabály-előkészítés és egyéb jogtanácsosi munka után lettem a VPOP első adatvédelmi felelőse. 2004-től, 2008-ig sikerült megteremtenem az adatvédelem belső normarendszerét és nagyjából belekényszeríteni az adatkezelést a demokratikus mederbe (nem könnyű feladat megértetni a bűnüldözőkkel, hogy a mahasztos cél nem hatalmaz fel törvénysértésre, sem pedig adatvédelmi bűnözésre). Mikor a VPOP megelégelte gáncsoskodásomat, én megelégeltem azt a légkört, nyugállományba helyeztek. Ettől is boldog lettem, nyugdíjas, és végre a lányaimmal foglalkozhatok, akiket egyedül neveltem fel, és akik olyan sokat nélkülöztek engem. Az ügyvédi pályát választottam, és nem is sejtettem, hogy hamarosan a lemondásom, és a lányaim terhére szerzett megbecsülés helyett csak sárfülű, megvetett járadékos leszek. Az lettem, és megbecsülés helyett szégyenné változott az addigi életem. De a szegények igazságát szolgálni egy diktatorizálódó országban lélekölő és költséges hobbi, a lelkem meghalt, anyagilag tönkrementem, így hát felhagytam az ügyvédi pályával is, de az igazság iránti elkötelezettségem nem hagy nyugodtan megöregedni. Alapító tagja vagyok a KELLESZ-nek is, dolgoztam az Igazmondó Alapítványnak, de szaktudásomat igazán egy Lakásszövetkezet tudta hasznosítani. Szép volt, de a történelem ettől is megfosztott: az ügyvédi lobbi a jogtanácsosokat is az Ügyvédi Kamarákba kényszerítette, így sántikálva, félgőzzel, de ismét ügyvédként kell keresni a kenyerem (természetesen a nekem oly sokat jelentő Lakásszövetkezettel ápolt igen fontos kapcsolattal egyetemben), és a KNOÉ berkein belül pedig tovább keresni az igazságom és a méltóságom. Mint mindannyian!

Köszönöm a bizalmat!

Tiszteltbeli elnök: Kuti László

Kuti László elnök, 61 éves. Korábban a rendőrség bűnügyi területén, mint okleveles bűnügyi nyomozó dolgozott, gazdaság-védelmi, és egyéb speciális területen. Munkája elismeréseként megkapta a "Haza szolgálatáért" és a "Közbiztonságért" érdemérmet, valamint kimagasló eredményeiért a Belügyminiszter rendőrségi tanácsosi címet adományozott neki. Speciális tréningen vett részt Kairóban. Megfigyelőként részt vett a Metropolitan Police speciális kiképzésén. Berendeltként, a Belügyminisztérium főosztályvezető-helyettese volt. Vezetője volt az APEH Bűnügyi Igazgatósága Budapesti és Pest megyei Nyomozó Hivatalának. Közigazgatási szakvizsgája van. A Rendőrtiszti Főiskola Pszichológiai és Pedagógiai tanszékén, mint szakmai bíráló dolgozott. Közösen kutatott Hetényi József pszichológus adjunktussal, együttes munkájuk a Vizsgálati munka pszichológiája. Elvégezte a Pécsi Tudomány-egyetem állam- és Jogtudományi Karát is. Két felnőtt gyermeke van. Elhunyt 2017.06.03-án.

Elnökségi tag: Csurgai Agota

Csurgai Ágota elnökségi tag 57 éves. 1984. májusában végezte el a Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakát. Ezt követően, kis kitérővel az OTP Bank Zrt. egyik fiókjában dolgozott, mint számviteli ügyintéző, belső ellenőr, majd 1992. szeptember 1-től főkönyvelő lett. 1997. szeptemberétől foglalkozik nyugdíj ügyekkel ugyanis egy nyugdíj pénztárnál helyezkedett el. Először főkönyvelő lett, majd egy másik pénztárnál osztályvezető, majd ügyvezető igazgató-helyettesi kinevezést kapott. 2006. második félévében a pénztárak szövetsége kinevezte az APEH, most NAV-val való kapcsolattartásra, a központosított bevallás, befizetési rendszer kidolgozásával kapcsolatos feladatok ellátására. Egy Magyarországon működő világcégnél ügyvezető igazgató-helyettesként dolgozott. Jelenleg a Szövetség Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója. A KNOÉ-nál a nyugdíjakkal összefüggő kérdések szakértőjeként segít. Egy felnőtt gyermeke van.

Elnökségi tag: Ónodi János

Ónodi János elnökségi tag 61 éves. Honvéd, majd határőr tisztként teljesített szolgálatot. Hadosztály műveleti tiszt volt a legmagasabb honvédségi beosztása. A határőrségnél a Határőr újság ügyvezető szerkesztője volt. Alezredesként ment nyugdíjba. Civilként dolgozott kerületi önkormányzatnál, mint vezető főtanácsadó, és a Fövárosi Kormányhivatalnál, mint Igazságügyi Szolgálat pártfogó felügyelő. Iskolai végzettsége: KLKF, összfegyvernemi tiszt, ELTE, szociológus, ELTE média szak, újságíró. Két felnőtt gyermeke van.

Elnökségi tag: Varanka Zoltán

Varanka Zoltán elnökségi tag 58 éves. 2004-ben helyezték nyugállományba alezredesi rendfokozatban. A Térképészeti Intézet előd- és utódszervezeteinél dolgozott topográfusként, digitális térképfeldolgozóként, programozóként és térképes adatszolgáltatóként. Nős, két gyermeke van. Nyugállományba helyezését követően saját céget alapított, jelenleg webalkalmazásokkal és internetes tartalomkezelő rendszerekkel foglalkozik.

Felügyelő bizottsági elnök: Kriston József
Bizottsági tag: Sier István
Bizottsági tag: Balog Gábor

_____Vissza az oldal elejére_____

Az egyesületi tagok jogai:

  • az egyesület tagjainak joga van részt venni az egyesület tevékenységében és megjelenni rendezvényein
  • a tag az egyesület ülésein véleményt nyilváníthat az egyesület céljával és feladataival kapcsolatban
  • az egyesület tagjai szavazhatnak, választhatnak, és választhatók

Az egyesületi tagok kötelezettségei:

  • a tag köteles az alapszabályban foglaltakat betartani
  • a tag köteles a vezető szervek (küldöttgyűlés, elnökség) határozatait betartani, végrehajtani
  • a tagot tagdíjfizetési kötelezettség terheli

_____Vissza az oldal elejére_____

Logó: Bélyegző:

_____Vissza az oldal elejére_____

Tagjainkat tagdíj fizetési kötelezettség terheli, melyet jogszabály ír elő! A jogszabály évi minimum 2.000 Ft tagdíj fizetését minimumként határozza meg. A KNOÉ alapítói is úgy döntöttek, hogy évi 2.000 Ft-ban állapítják meg a tagdíjat! Ezt az egyesületi alapszabály is tartalmazza.

A tagdíj elmaradása esetén az egyesület fizetésre szólítja fel tagját, hiszen az egyesület fenntartása, annak működtetése pénzbe kerül!

A tagdíj fizetésével összefüggő összes szabályt az Alapszabály tartalmazza!

_____Vissza az oldal elejére_____