Tagjainkkal összefüggő események, történések

Tisztelt Tagjaink!

A KNOÉ és a Telekom között kötött flotta szerződés 2 éves időtartama ebben a hónapban lejár. A törvényi változásoknak köszönhetően azonban a határozott idejű flotta szerződés határozatlan idejűvé válik, így minden tagunk aki eddig ezt igénybe vette a továbbiakban is ugyan azon tarifacsomag alapján fizeti díját, mint eddig.

Új Telekom igényléshez szükséges nyomtatványt azonban majd csak a szerződés módosítása után tudunk küldeni, hiszen Elnökünk hirtelen halála után változott a képviselő személye. Dr. Ivanics Éva elnök bejegyzése a Fővárosi Törvényszék által megtörtént 2017.07.28-i dátummal.

Elnökség

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny) 96/C. § alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv - a központi nyugdíjbiztosítási szerv vezetője által jóváhagyott ütemterv szerint egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Ennek megfelelően az idén folytatódik az 1955-1959 között születettek adategyeztetése és megkezdték az 1960. január elseje után született magyar állampolgárok kiértesítést. Ez az értesítés, mint ahogy az értesítéshez melléklet végzés is leírja, tartalmazza a nyugdíjbiztosítási igazgatóságon nyilvántartott biztosítási jogviszonyait a Címzettnek.

Ezt az egyeztetést a hivatkozott jogszabályi helyek alapján minden Magyarországon biztosítási jogviszonnyal rendelkezett személyre el kell végezni, AZAZ nem csak a járandóságban részesülő személyek esetében folyik egyeztetés

A levélben szereplő kimutatást mindenkinek át kell nézni, mert előfordulhat, hogy nem minden munkaviszony van a nyugdíjbiztosításnál nyilvántartva. Amennyiben a Címzett megállapítja, hogy hiányoznak jogviszonyai, akkor sajnos neki ki kell iratokkal (munkakönyv, bejelentő, egyéb) igazolnia a jogviszonyt és a jövedelmét is az adott időszakra, mert ha ezt nem tudja megtenni, akkor hiába dolgozott és fizettek utána nyugdíjjárulékot, nem fog a jogszerző időbe beszámítani ez az időszak , illetőleg a nyugdíjalapba az ott megszerzett keresmény.

A szolgálati járandóságosok esetében mivel az Ő nyugdíjukat a BM, HM illetve a MÁV Nyugdíjmegállapító szerve állapította meg, sajnos a mostani egyeztetésben nem szerepelnek a hivatásos szolgálatban eltöltött idők, illetve a tűzoltók esetében hol szerepelnek, hol meg nem.

Annak ellenére, hogy korábbi álláspontunk szerint a szolgálati járandóságban részesülőknek nem kell foglalkozni az egyeztetéssel azt javasoljuk, hogy amennyiben megkapták az egyeztetésre való felhívást a nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól, akkor nézzék át melyik időszak hiányzik és keressék elő az arra az időszakra vonatkozó összes rendelkezésre álló dokumentumokat. (munkakönyv, munkaszerződés, jövedelem igazolások). Ezeket az időszakokat a visszaküldendő dokumentumban tüntessék fel. Ezen felül a nyugdíjba helyező parancsukat, a szolgálati idő elismerésére vonatkozó dokumentumot és a nyugdíjfolyósító levelét is keressék elő amit a nyugdíjba vonuláskor kaptak.

Ezen felül lehetőség van megjegyzés beírására is a dokumentumba és itt írják be a nyugdíjas törzsszámukat valamint az alábbi szöveget.

a 2011. évi CLXVII. törvény 18. §-a (2) bekezdése alapján, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő, szolgálati járandóságban részesülő személynek a szolgálati járandóság csökkentések nélküli teljes összegét, öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

Amennyiben lehetőségük van rá, akkor az említett dokumentumokat, illetve a válasz dokumentumot személyesen vigyék be az egyeztetést kezdeményező nyugdíjbiztosító igazgatósághoz, mert tagjaink jelzése alapján előfordult, hogy hiába küldték meg tértivevényes levélben a dokumentumokat, akkor sem vették figyelembe.

Aki már visszaküldte az egyeztetést a fenti megjegyzés és a törzsszám beírása nélkül az majd a második körös egyeztetés alkalmával teheti meg ugyan ezt.

Jelenlegi tudásunk szerint mindez az egyeztetés csak azt a célt szolgálja, hogy az adott személy nyugdíjba vonulásakor már ne legyen hiányzó munkaviszony adat a nyugdíjbiztosítónál és ne kelljen akkor hosszas egyeztetést kezdeményezni a nyugdíjba vonulni szándékozóval.

Szabó Tímea a PM azaz a Párbeszéd Magyarországért párt társelnöke országgyűlési képviselő, 2017.05.18.-i keltezéssel egy módosító javaslatotot nyújtott be Kövér Lászlónak az országgyűlés elnökének.

Ezen 10 oldalas javaslat, mely Magyarország 2018. évi központi költségvetésének módosításáról szól, tartalmazza többek között azt, hogy

(az eredeti javaslatot szó szerint idézzük)

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
2 Korhatár alatti ellátások
1 Szolgálati járandóság [74 700,0] 36 700,0 /-38 000,0 m. kiadás/

Szabó Tímea ezen javaslata több módon értelmezhető. A KNOÉ elnöke konzultált az egyesületünk céljait, törekvéseit támogató Kónya Péter országgyülési képviselővel, aki megkísérelte elérni telefonon Szabó Tímeát, de ez sajnos nem vezetett eredményre. Ennek természetesen oka lehet, hogy ez a kapcsolatfelvételi kísérlet hétvégén történt, úgyhogy hétköznap, illetve a parlamentben Kónya Péter tovább próbálkozik.

Kónya Péterrel folytatott hosszas konzultáció eredményeként első körben Péter véleménye az elfogadható, mert nem kizárt, hogy Szabó Tímea az alapjövedelem vonatkozásában javasolt átcsoportosítást. E szerint az alapjövedelem járna a szolgálati járandóságosoknak is, így már csak a különbözetet kellene a költségvetés adott fejezetéből finanszírozni. Ez nem jelentené a csökkentést! Természetesen a részleteket tisztázzuk és tájékoztatást adunk.

Szabó Timea a sok megkeresésre végül is e-mail formájában reagált. Leírta, hogy a valóság az, hogy az alapjövedelem bevezetésével minden 50 ezer forint alatti ellátási forma kivezetésre kerül, de ez nem jelenti azt, hogy bárki is rosszabbul járna. Jelen esetben csak a jogcím változna, így azok, akik jelenleg 50 ezer forint alatti szolgálati járandóságban részesülnek, a PM alapjövedelem javaslata alapján 50.000 forint alapjövedelemre lennének jogosultak (függetlenül attól, hogy a korábbi járandóság esetleg 35 vagy 45 ezer forint volt). Azok akik 50 ezer forint feletti szolgálati járandóságban részesülnek, a jövőben is megkapnák azt oly módon, hogy egyrészt kapnának 50 ezer forint alapjövedelmet, másrészt az 50 ezer forint feletti részt továbbra is megkapnák szolgálati járadék formájában. Például, ha 150 ezer forintos a jelenlegi szolgálati járandósága az alapjövedelem bevezetése után úgy alakulna át, hogy

 • alapjövedelem 50.000 + 100.000 forint járandóság

Tehát a javaslat csak jogcímek közötti átcsoportosítást jelentene, nem pedig azt, hogy bárki is kevesebbet kapna, rosszabbul járna.

Közgazda szakértőnk véleménye szerint, a PM meglehetősen tájékozatlan. Mi korkedvezményesen bár, de végleges nyugdíjasok voltunk. Ezt vette el a kormány. Azt hazudták mind Brüsszelben, mind Strasbourgban, hogy ez maradt nyugdíj csak átnevezték, mert ez a társadalombiztosítás átalakításának a része volt! Miért véli a PM úgy, hogy ez egy szociális juttatás? Miért nem tájékozódnak? A nyugdíjunkért megdolgoztunk! A PM-nek nem azért kellene harcolnia, hogy ez a rendkívűlien negatív visszható hatályú kormányzati döntés eredeti állapotába legyen visszahelyezve? Nem értjük!!!!

Borsos Gábor a PM módosító javaslatával összefüggésben az alábbi levelet írta Kónya Péternek:

Kedves Péter!

"A Párbeszéd nevében írok a szolgálati járadékkal is kapcsolatos alapjövedelem bevezetését célzó költségvetési módosítóval kapcsolatos félreértések tisztázása végett. Azért is én, hogy szakmailag tisztázható legyen a félreértés.

Mindenekelőtt, ez az Országgyűlés előtt lévő kb. 1100 db költségvetési módosító egyike, aminek egyébként is 80-90%-a ellenzéki, amelyeket érdemi megvitatás nélkül le szoktak sajnos szavazni. Viszont ez egy szimbolikus politikai tett, amiben más ellenzéki pártokhoz hasonlóan, kifejezhető milyen alternatívát kínál az országnak a kormányéhoz képest. Az alapjövedelmes költségvetési módosító rengeteg törvénymódosítást is feltételez, többször elmondták, csak a bevezetés legalább egyéves előkészítő időszakra lenne szükség, amit megelőzne rengeteg egyeztetés, előkészület. Ez egy költségvetési módosítóban technikailag nem tud megjelenni. Karácsony Gergely is elmondta, először a korlátozottabb zuglói minimumjövedelem kerülne bevezetésre, utána annak tapasztalatait feldolgozva az alapjövedelem. Érdemi egyeztetésre azt követően kerülhetne sor, ha az Országgyűlési többségnek szándékában állna bevezetni. A tanulmány egyik kiemelt feltétele, aki vmilyen pénzbeni ellátásban részesült, az nem járhat rosszabbul az alapjövedelem bevezetése után sem. A Párbeszéd a 2018-as költségvetéshez benyújtott, alapjövedelem bevezetésére szolgáló költségvetési módosító, aminek lényege az, hogy ahogy a szolgálati járadék esetében, úgy minden más folyósítandó pénzbeni ellátáshoz hasonlóan a pénzbeni ellátás folyósításának technikája alakulna át, de a jogosultak ugyanúgy megkapnák a járandóságukat, ahogy eddig. Változás annyiban lenne, hogy egyesek akár az eddigiekhez képest is kedvezőbb helyzetbe kerülnének, mert havi 50ezer forintig alapjövedelmet, azon felül pedig kiegészítésként megkapnák a különbözetet, azaz a korábbinak megfelelő teljes juttatásukat, amiben továbbra is érvényesülne a járadék emelésére, meghatározására vonatkozó szabályozás ahogy eddig is."

Sajnálatosan ennél borzalmasabb is történt

Szanyi Tibor a Magyar Szocialista Párt által delegált Európai Parlament képviselő, 2017. május 19.-én, az ATV Egyenes Beszéd című műsorában többek között arról is beszélt, hogy 7.000 egykori szolgálati nyugdíjas, aki egyénileg perelt Strasbourgban, azok nyertek. Hogy ezt a borzalmas hazugságot honnan vette Szanyi Tibor, nem tudjuk. Csak reményünket tudjuk kifejezni, hogy ez a nyilatkozata nem szándékos zavarkeltést akart okozni, vagy a magyar emberek félrevezetésére törekedett, csak ismeretek hiányában beszélt össze-vissza! A mi véleményünk az, hogy Magyarországot képviselő EP tag nem állíthat valótlanságot, nem hazudhat!

Az interjú itt tekinthető meg

Kónya Péter véleménye szó szerint a következő ezzel kapcsolatban, melyet közösségi oldalon is közzétett: Szanyi kapitánynak valószínűleg elgurult a gyógyszere. Nincs tudomásom arról, hogy bárki nyert volna. Úgy tűnik Szanyinak megártott a brüsszeli levegő, vagy már őt is megfertőzte a habonyi hazug médiagépezet.

Mi Szanyi Tibor Facebook oldalára írtunk, és megkérdeztük, hogy honnan vette ezt a valótlanságot, de eddig még nem kaptunk választ! Várjuk!

További tervezett lépéseink:

Levélben tájékoztatjuk a hazug és valótlan, közhanhulatot befolyásoló nyilatkozatról:

 • Az ATV műsorvezetőjét Rónai Egont - megtörtént
 • Az MSZP elnökét Molnár Gyulát - megtörtént
 • Az Európai Parlament elnökét Antonio Tajani-t - megtörtént
 • az MSZP-DK európai parlamenti delegációjának vezetőjét Újhelyi Istvánt - megtörtént
 • Az Európai Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjának elnökét Gianni Pittella-t - megtörtént
 • Kiadunk egy MTI közleményt - megtörtént

Több tagunk, és egyesületünkön kívüli személy írt Szanyi Tibornak, a hivatalosan megadott e-mail címén. A kérdések leegyszerűsített lényege, hogy az ATV-ben miről is beszélt? T.L. tagunknak, Szanyi Tibor azt válaszolta, hogy "Tisztelt T.L. Ön önmagáról állított ki szegénységi bizonyítványt!" Állítása szerint Ö ilyesmiről nem beszélt!

Sajnálatosan azt kell megállapítanunk, hogy Szanyi Tiobrnak fogalma sincs arról, hogy mit beszél! Ez szomorú!

_____Vissza az oldal elejére_____

A KNOÉ célja, véleménye, meglátásai és tervei

Mindenekelőtt egy bevezetés formájában szeretnénk arról tájékoztatást adni, hogy az egyesület vezetése mit gondol a politikáról, hogyan látja a jelenlegi magyar helyzetet, bár erről már sokszor, honlapunkon is és rendezvényeinken is adtunk részletes tájékoztatást!

Nézzük ezeket újra slágvortokban (az eredeti német írásmódhoz ragaszkodó tagjainknak schlagwort), hogy miről is beszélünk:

 • A KNOÉ Egyesület nem politikai szervezet, hanem egy bíróság által bejegyzett érdekvédelmi egyesület
 • Sem korábban, sem a jelenben nem kötődtünk és nem kötődünk párthoz, és ezt a jövőben sem tervezzük
 • A KNOÉ vezetőségének célja, mellyel a tagság többsége is egyetért az, hogy egy olyan, szabad, demokratikus országban éljük le a hátralévő életünket, ahol mindenki megfogalmazhatja a véleményét következmények nélkül, valós tájékoztatást kapjunk a magyar és a nemzetközi helyzetről, ergo legyen szabad a média is!
 • Az igazságszolgáltatás legyen független, ne a kormányzat határozza meg, hogy ki ellen járjon el a nyomozó- vagy más hatóság, egyéb igazságszolgaltatási szerv, és ki ellen ne! Sajnálatosan napjainkban ezt is tapasztaljuk, hogy vannak a jog felett álló személyek is, sőt vannak, akik ellen kirakatpert folytatnak, melyet politikai célból indítanak, vagy valamiről szeretnék elterelni az emberek figyelmét! Magyarul jogállamban szeretnénk élni!
 • Legyen jó kapcsolatunk a szomszédos országokkal, ne hülyézzünk le senkit, és főként ne állítsuk azt, hogy Magyország a legjobb, meg mindenben jobban teljesítünk! Mi úgy véljük, hogy hatalmas eredmény lenne, ha a magyar gazdaság úgy működne, mint mondjuk a német vagy az osztrák. Természetesen ebben benne van az is, hogy egy átlag magyar keressen annyit, amennyit egy német vagy egy osztrák polgár. És még egy fontos megjegyzés, hogy ne legyenek Magyarországon olyan oligarchák, akik kizárólag a politikai kapcsolataik révén, a piacgazdaság rovására, ráadásul a közpénzek vagy az Uniós támogatások jogtalan felhasználásával egy év alatt keresnek 100 milliárd forintot! Mert sajnos jelenleg van ilyen!

 • Átlagkereset Németországban és Ausztriában havonta
  Németország 2.950 Euro 885.000 Ft
  Ausztria 2.320 Euro 696.000 Ft

 • Ez egyesületünk tagságának csípi a szemét a jelenlegi helyzet, mellyel a vezetőség maximálisan egyetért. Sajnos nem tudunk alternatívát, még nem látjuk, hogy van-e hatékony magyar ellenzék, van-e összefogás!

Már korábban erről is beszéltünk, hogy a 10.000 főt meghaladó tagságunk jelenleg lecsökkent. Közben volt sok új belépő is, így a létszámunk 6.112 fő lett. Sajnálatosan alakulásunk óta 27 tagunk meghalt. Ezúton is részvétünk. A kilépett tagjaink ezeket az okokat sorolták fel: (A teljesség igénye nélkül, csak röviden ismertetjük)

 • Felvetés: Önök nem ezt ígérték! Azt ígérték, hogy elintézik, hogy visszakapjam a nyugdíjam, de erre nem voltak képesek!
 • KNOÉ: Mi soha senkinek nem ígértük, hogy elintézzük, hogy visszakapja a nyugdíját. Ez szakmaiatlan ostobaság lett volna! Mi azt ígértük, hogy eljárunk az ügyben és minden tőlünk telhetőt megteszünk, és a magyar valamint a nemzetközi jog szabályai szerint járunk el a siker érdekében. Mi ezt is tettük, és a jövőben is ezt tesszük! Nem véletlenül vagyunk már csak mi talpon! A sikert persze még így sem tudjuk garantálni, csak harcolunk, harcolunk és reménykedünk!
 • Felvetés: Hogyan lehet, hogy rokkantnyugdíjas, akinek megvonták a rokkantnyugdíját megnyerte a peres eljárást, megítéltek neki kártérítést, mi meg nem nyertünk. Nekünk is megvonták a nyugdíjunkat.
 • KNOÉ: Az a rokkantnyugdíjas, aki pert nyert, megvonták a nyugdíját teljesen! Egy fillér ellátás nélkül maradt. Mi nem maradtunk ellátás nélkül. Ez nem ugyanaz!
 • Felvetés: Önök egy pertársaság, miért tartanak egyáltalán rendezvényeket?
 • KNOÉ: a KNOÉ soha nem volt pertársaság, hanem egy érdekvédelmi egyesület. Az, ha valaki nem tudja hova lépett be, nagyon szomorú! A tagság nem kötelező! Mi tagjaink érdekeit képviseljük több ügyben, egymással kommunikálunk, hiszen sorstársak vagyunk, ezért tartunk rendezvényeket!
 • Felvetés: Miért hívnak meg levitézlett politikusokat?
 • KNOÉ: Mi nem tudjuk értelmezni azt, hogy mit jelent, hogy "levitézlett politikus". Azt sem tudjuk értelmezni, hogy ezt ki és milyen alapon állapítja meg? Mi úgy véljük, hogy amely ma hivatalosan működő, országgyűlési párt, a képviselői véleményét fontos ismerni és az is lényeges, hogy a Fidesz-KDNP jelenlegi kormány távozását követően milyen döntéseket hoznak, pl. az általunk képviselt ügyekben!
 • Felvetés: Ez már sokadszor, megalakulásunk óta megszámlálhatatlanul felvetett kérdés, hogy miért nem ingyenes a tagság?
 • KNOÉ: Erre egy kicsit határozottabban válaszolunk! Hát azért nem ingyenes a tagság, mert a boltban sem lehet ingyen bevásárolni! Egyesületünk működtetése pénzbe kerül. Fizetnünk kell a számítógépes honlapunk fenntartása után havonta, de egy darab papír a nyomtatópatron, posta költség, de sorolhatnánk még azt a sok-sok kiadást, mely terheli az egyesületünket! Tahát a felmerült költségeket ki kell fizetni! Egy egyesületi tagnak nem csak jogai vannak, hanem kötelezettségei is. Hogyan, de hogyan várhatja el bárki, hogy rá vonatkozó költségeket mások fizessék ki? A KNOÉ nem jótékonysági intézmény, mindenért, de mindenért fizetnünk kell, támogatást senkitől nem kapunk, működnünk pedig kell!
 • Felvetés: Eladósodott, anyagilag komoly bajban lévő tagok részére biztosítható kedvezmény?
 • KNOÉ: Amennyiben egyértelmű, hogy a probléma olyan súlyos, hogy havi 167 Ft kifizetése problémát jelent, akkor igen, ilyen esetekben vállalja a tagság többsége, hogy segítséget, támogatást ad a tagdíj vonatkozásában!
 • Felvetés: Nem értem mit akarnak! Amennyiben nyernek, az mindenkire vonatkozik, akkor miért nem mindegy, hogy tag vagyok vagy nem, miért nem mindegy, hogy fizetek vagy nem?
 • KNOÉ: Ez nem így van! Az Emberi Jogok Európai Bírósága döntése, kizárólag a beadványban szereplők névére szól! Persze van sok tájékozatlan kollégánk, aki úgy véli, hogy a jog ismerete hiányában is jól lát dolgokat, de a tények, azok tények!
 • Felvetés: Én az Önök ügyfele vagyok, ezért úgy gondolom, hogy nagy tisztelettel, az ügyfeleket megillető kötelező "alázattal" kell vonatkozásomban megnyílvánulniuk!
 • KNOÉ: Nem gondoljuk, hogy a KNOÉ Egyesület képviselőinek, vezetőinek, bármilyen alázattal kellene beszélniük a tagsággal. Mi úgy véljük, hogy egyenrangú felek vagyunk, nincs alá-fölé rendeltségi viszony közöttünk, nem is pontosan értjük ezt a felvetést! A tagunk nem ügyfelünk! Közösen megyünk előre, még akkor is, amikor sajnos sokan vannak közöttünk, akik semmit nem tesznek, semmit, nem harcolnak velünk, ráadásul a honlapunkat sem olvassák, sőt a tagi felületüket sem!

_____Vissza az oldal elejére_____