Beszámoló a KNOÉ 2017.10.13-án megtartott rendkívüli közgyűléséről

A KNOÉ 2017.10.13-án rendkívüli közgyűlést tartott, melynek napirendi pontjai: 1. A Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása (a 2017. február 26-i választás megerősítése 2. Az Alapszabály egységes szerkezetű módosítása a meghívóban kiküldöttek szerint. 3. a KNOÉ további tervei, egyéb kérdések

Mivel a közgyűlés 2017.10.13-án 10 órakor nem volt határozat képes, ezért 11 órakor Dr. Ivanics Éva a KNOÉ elnöke nyitotta meg a megismételt rendkívüli közgyűlést. A közgyűlésről készült jegyzőkönyv a tagi felületen megtekinthető.

A közgyűlés 3-ik napi rendi pontjában Kutiné Csurgai Ágota ismertette a megjelentekkel, hogy a KNOÉ vezetősége meghívót kapott a 2017.10.26-án tartandó Idősügyi Platformra, ahol a KNOÉ-t Dr. Ivanics Éva elnök és Kutiné Csurgai Ágota elnökségi tag képviseli. Felhatalmazást kapott az elnökség arra a közgyűléstől, hogy kapcsolatot keressen olyan civil szervezetekkel, akiket sérelem ért a mostani kormányzat alatt és akik tenni akarnak azért, hogy ez a mostani helyzet változzon. Sokat beszélgettünk a 2018-as választásról és egyhangú volt a jelenlévők véleménye, hogy mindenkinek el kell mennie szavazni, mert aki otthon marad az a jelen hatalmat támogatja. Szóbekerült ismét az EJEB pilot eljárása és, hogy lehetne-e bármit tenni. Dr. Ivanics Éva elmondta, hogy a jelenlegi hatalom nagyon ügyesen játszotta ki két lépésben az Uniós chartát, hiszen első lépésben az Alkotmányt módosította úgy, majd adóügyi és Tb. jogszabállyal, mely tagállami hatáskör fosztotta meg a korkedvezményes nyugdíjasokat a nyugdíjuktól és csökkentette a járandóság összegét. Tette mindezt úgy, hogy az EJEB-nek küldött válaszában azt állította, hogy nem történt semmi jogsértés, mivel csak adóval sújtották a nyugdíjakat, az ország teljesítőképességére tekintettel. Emiatt nem tehetett mást az EJEB, mint amilyen döntést a pilot eljárásban hozott. Mindez azonban lehetőséget ad arra, hogy egy újabb petíciót nyújtsunk be az Európai Parlament Petíciós bizottságának felhívva a figyelmet erre a joghézagra, melyet a magyar állam kihasznált. Tehette ezt azért, mert maga a charta és az unió működése egyértelműen demokráciák szövetségére épül és meg sem fordult az alapítók fejében, hogy lesz majd olyan csatlakozott állam, aki a csatlakozás feltételéül szabott demokratikus értékeket a későbbiek folyamán semmibe veszi. A KNOÉ vezetősége tárgyal majd Korózs Lajossal, aki a parlamentben vette fel a korkedvezményes nyugdíjakkal kapcsolatos problémákat. Segítséget kérünk tőle, hogy a szocialisták európai parlamenti képviselői támogassák az új petíciót. Ugyan csak megkeressük a DK illetékeseit a támogatás ügyében.

Egybehangzó volt a résztvevők véleménye, hogy meg kell próbálni tenni valamit, hogy a demokrácia visszaállításra kerüljön hazánkban és a jogsérelmet szenvedett emberek, emberek csoportjai ismét visszakapják azokat a jogokat, amik korábban megillették őket.

A kötetlen beszélgetés az ebéd alatt is folytatódott majd kettő óra körül ért végett a rendkívüli közgyűlés. Megállapodtunk abban is, hogy a következő konferencia 2017.12.08-án kerül megtartásra az Attila Hotelben.

_____Vissza az oldal elejére_____

2017.07.28-i rendkívüli közgyűlés összefoglalója

Mint ahogy e-mailban értesítettük tagjainkat a rendkívüli közgyűlésre a KNOÉ elnöke Kuti László tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála miatt került sor.

A jelölő bizottság szerepét a Felügyelő Bizottság töltötte be, akinek egyetlen elnök jelöltje dr. Ivanics Éva volt, aki szintén járandóságos, ráadásul Ő az egyik jogi tanácsadója a KNOÉ-nak.

A közgyűlés helyszíne a KNOÉ székhelye volt, valamint, mint azt sejthető volt, a közgyűlés az első meghirdetett időpontban 10.30 perckor érvénytelen volt. A megismételt közgyűlés 11 órakor kezdődött, mely időig tagjaink beszélgetést folytattak a nyugdíjbiztosítós egyeztetés tapasztalatairól. A KNOÉ véleménye a honlapon megtalálható. Érdekesség, hogy azóta kiderült, hogy az 1955-1959 között születettek esetében, amikor még a nyugdíjfolyósító végezte az egyeztetést, a járandóságosok adatai leválogatásra kerültek és így egyeztetésre nem volt szükség velük.

Megállapodás születetett, hogy az illetékes miniszternek levelet ír a KNOÉ Elnöke, hogy megtudja az okát miért kell az egyszer már megállapított szolgálati időt újra megállapítani. Ezt ki fogjuk egészíteni az azóta beszerzett információk alapján a következőkkel is: Miért nem tud a nyugdíjbiztosító olyan adatokat, amik a nyugdíjfolyósító rendelkezésére álltak, állnak. Miért, hogyan fordulhat elő, hogy a BM, a HM és a MÁV Nyugdíjmegállapító szerveinek nem kell, nem kellett adatot szolgáltatniuk a nyugdíjbiztosító részére, vagy ha szolgáltattak adatokat, akkor azok hova tűntek.

A megismételt közgyűlést 11 órakor megnyitottuk, a jegyzőkönyvet az összefoglaló végén olvashatjátok.

Miután ellenszavazat nélkül megszavazták Évát a KNOÉ új elnökének elmondta, hogy legjobb tudása szerint fogja végezni a dolgát, de azt senki ne várja Tőle, hogy ugyanazt, és ugyanúgy tudja végezni, mint a KNOÉ korábbi elnöke Kuti László.

Több ötlet is felmerült, hogy mit lehetne tenni még az ügyünkben akár itthon akár nemzetközi szinten. Egy tagunk felajánlotta segítségét, hogy a strasbourgi eljárást ismerő személlyel felveszi a kapcsolatot és megbeszélik milyen lehetőség lenne még, pilot eljárásban lezárt ügyünkben, tekintettel a Kormány által deklarált új gazdasági fejleményekre.

Ezen felül megállapodtunk, hogy párhuzamosan, Brüsszelben is próbálkozunk a petíciós bizottságnál, valamint egy új eljárás megindítása is szóba került, melyet az Igazgatóság igazgatósági ülésen megvitat, pontosít, és azt követően tájékoztatást ad róla.

Amennyiben elkészülnek az iratok azok természetesen felkerülnek majd a tagi felületre. Beszéltünk az új kérdőívről, amit mindenki megtalál a saját tagi felültén. Ezúton is kérünk mindenkit aki még nem töltötte ki, hogy tegye meg. Szeretnénk tudni, hogy mennyire lehet aktivizálni a KNOÉ tagságát a saját érdekeinek erőteljesebb képviseletére, illetve mennyien támogatják azt, hogy tovább folytassuk a küzdelmet. Ne feledjük, hogy az egyesület nem valamely tevékenység ellátására megbízott személy, és a tagdíj nem megbízási díj ! Az egyesület mi magunk vagyunk, a tagok összessége ! Az egyesület csak akkor tud eredményt elérni, ha a tagok tesznek is a cél eléréséért, pusztán a tagdíj megfizetésével (mely egyébként valamennyi párt havi tagdíjánál alacsonyabb, annak ellenére, hogy a pártok állami támogatásban is részesülnek !) még nem tettünk semmit, csak a tevékenység adminisztratív kereteit teremtettük meg, azaz azt a keretet, mely lehetővé teszi, hogy mindannyian tegyünk valamit, saját sorsunk jobbá tételéért, és a minket ért jogfosztás visszafordításáért !

A közgyűlés egyhangú szavazással, Kuti László elhunyt Elnököt, az Egyesület alapítóját és első Elnökét, önfeláldozó munkája elismeréseként, tiszteletünk jeléül Tiszteletbeli Elnöknek megválasztotta.

A közgyűlés befejezése után, kötetlen beszélgetést folytattunk a megjelent tagokkal. A fő téma ekkor is a szolgálati idő egyeztetés volt és találgattuk, hogy csak ennyire nem felkészült az egyeztetést végző hatóság, hiszen sem a BM, sem a HM sem a MÁV szolgálati időkről nem tud semmit, illetve volt tűzoltó kollega elmondta, hogy neki hol benne vannak az egyeztető levélben a szolgálati idők, hol nem. Ez ugye azért fordulhat elő, mert az évtizedek során a tűzoltóságot nagyon sokszor átszervezték és mindig más fennhatósága alá került.

Abban is megállapodás született, hogy augusztus elején még egy e-mail megy ki a tagoknak azzal a kéréssel, hogy aki még nem töltötte ki a kérdőívet tegye meg, illetve szeptember elején ismételt e-mail kiküldésre kerül sor ahol már megfogalmazásra kerül, hogy mit, hogyan és mikor szeretne a KNOÉ a jövőben tenni.

_____Vissza az oldal elejére_____