2017. év tagi tájékoztatás

Segítséget szeretnénk adni tagjainknak a bér számításhoz, ezért az alábbi program segítségével kiszámíthatják, hogy saját keresményük meghaladja-e a minimálbér 18 szorosát. A 2017. évi minimálbér bruttó 127.500 Ft.

Havi bruttó fizetés:Szja 15% levonás:


0 Ft
Nyugdíj járulék 0,1% levonás:0 Ft
Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4% levonás: 0 Ft
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3% levonás:0 Ft
Munkaerőpiaci járulék 1,50% levonás:0 Ft

Az Ön éves bruttó keresete:0 Ft
Különbség a minimálbér 18 szorosához képest:-2 295 000 Ft

Összes levonás:0 Ft
Havi nettó fizetés:0 Ft

Ez a számolás minden kedvezménytől mentes

2017.04.21
Tisztelt tagjaink!

Több tagunk kérdezte, hogy a kormányzat 7 éve tartó erősen vitatható tevékenysége következtében kialakult munkaerő hiány csökkenthető vagy megoldható-e a nyugdíjasok illetve a nyugdíjuktól visszaható hatállyal megfosztott járandóságban részesülők keresetkorlátjának eltörlésével.

Nézzük a tényeket:

 • Az öregségi nyugdíjasoknak a munkavégzés mellett is megmarad a nyugdíja, abból nem vonnak egy fillért sem az un. versenyszférában.
 • Amennyiben azonban az öregségi nyugdíjas a közszférában vállal munkát, a nyugdíj folyósítását felfüggesztik.
 • A szolgálati járandóságban részesülőkre teljesen más szabályok vonatkoznak, ugyanis amennyiben a munkavégzésük során az évi keresetük eléri a bruttó minimálbér 18 szorosát, akkor megvonják a járandóságot. 2017. évben a bruttó minimálbér 127.500 Ft. Ugyanez a szabály vonatkozik a nők kedvezményes nyugdíjára is.

A KNOÉ Egyesület eddig is és ezt követően is harcol ez ellen. Mint ahogy már adtunk tájékoztatást arról, hogy az EJEB 78117/13 számon első fokon döntést hozott a nyugdíj melletti munkavégzésről, mely ellen a magyar kormány fellebbezéssel élt. Jelenleg az ügy a nagykamara előtt van és vélelmezhetően hararosan döntés születik! Pozitív döntés esetén kereset "cunami" indulhat a magyar kormány ellen, melyet nyílván nem fognak felvállalni. Remélhetőleg még a horribilis kártérítési kifizetések elől meg fog futamodni és eltörli ezt a diszkriminatív jogszabályt. Vélelmezhetően ez a járandóságra is kiterjed, hiszen a kormány bizonygatta, hogy a járandóság ugyanolyan mint a nyugdíj, csak át lett nevezve!

A bruttó havi minimálbér: 127.500 Ft
A bruttó éves minimálbér 18 szorosa: 2.295.000 Ft
A minimálbér 18 szorosa havi bruttó: 191.250 Ft
A minimálbér 18 szorosa havi nettó: 127.181 Ft

A fenti táblázatban található adatok alapján, aki havi 127.181 Ft-nál többet keres havonta, és járandóságban részesül, vagy kedvezményes nyugdíjban részesülő nő, akkor a járandóságát, illetve a nyugdíját megvonják.

_____Vissza az oldal elejére_____

2017.04.20
Tisztelt tagjaink!

Egyesületünk meglehetősen furcsának véli azokat az információkat, melyek az utóbbi időben egyes magyar médiumokban megjelentek, hogy a Fidesz által benyújtott törvényjavaslat, mely a külföldről támogatást kapó civil szervezetek kötelező regisztrációjáról szól, szó szerint megegyezik a hatályos oroszországi törvénnyel! Ezzel kapcsolatban észrevételt tett Szabó Szabolcs az Együtt képviselője is. A törvényjavaslat 2. § (5) bekezdésében megfogalmazott bejelentési kötelezettség, illetve annak a (6) bekezdésében megfogalmazott hatályossága is szó szerinti átvétel.

A KNOÉ sajnálatosan sem külföldről, sem Magyarországról semmilyen támogatást nem kap, kizárólag a tagdíjakból tartja fenn magát. Ennek ellenére úgy véljük, hogy egy demokratikus jogállamban nem bohóckodhat így egy kormány, aki az adófizetők pénzéből él. Vagy ez már nem demokratikus jogállam?

_____Vissza az oldal elejére_____

2017.03.07
Tisztelt tagjaink!

Kónya Péter feltette azt a kérdést az összes minisztériumnak, hogy milyen megfontolásból és milyen indokokkal támogatott a magyar kormány külföldi civil szervezeteket. A válaszok rendkívülien figyelemre méltóak!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 • 3 milliárd Délvidék Sport Akadémia
 • 1 milliárd Munkács
 • 1 milliárd Csíkszereda
 • 1 milliárd Sepsiszentgyörgy
 • 1 milliárd Eszék
 • 1 milliárd Dunaszerdahely

A Miniszterelnöki Kabinetiroda

 • 612 millió Magyar Foundation of North America
 • 100 millió kapott a Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért alapítvány
 • 24 ezer euró Hans Kaiser a miniszterelnöknek adott szakmai tanácsaiért
 • 8,4 millió forint Gringo Bt. tanácsadásért
 • 9 millió Arculat 2000 Művészeti és Oktató Bt. tanácsadásért
 • 2,8 millió International House Language School Kulturális és Szolgáltató Kft.

Igazságügyi Minisztérium érdemleges választ nem adott

A Földművelésügyi Minisztérium

 • 12 millió Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége
 • 2-5 millió forint „szakmai program támogatás”, tapasztalatcsere-program, gazdaszervezetek működési célú támogatása, vagy épp külhoni tanyafejlesztés

A Külgazdasági és Külügyminisztérium

 • 3,9 milliárd vajdasági Prosperitati Alapítvány
 • 1,8 milliárd Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány

A Nemzetgazdasági Minisztérium

 • 1,3 millió forint Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács Civil Egyesület

A Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium

 • Senkinek nem adott támogatást!

_____Vissza az oldal elejére_____

2017.03.03
Tisztelt tagjaink!

Egyesületünk folyamatosan kap visszajezéseket a tagságtól. Ezen visszajelzések között vannak visszatérő, már megoldott problémák, melyről honlapunkon is több helyen adtunk tájékoztatást. Ezeket a lényeges, tagjaink által megfogalmazott problémákat összegezzük és újra megválaszoljuk.

Felvetett problémák:

 • Az Egyesület Facebook oldalán jó lenne, ha az ügyünkről megjelenne valami friss infó!!!
 • Tájékoztassanak a bankszámlaszámukról!
 • Miért csak baloldali politikusokat hívnak a rendezvényekre?
 • Az Egyesület miért foglalkozik más ügyekkel, miért nem csak a nyugdíjunk ellopásával? Nem azért alakult a pertársaság?
 • Hogy lehetek elmaradva a tagdíjjal? Minden évben fizettem.
 • Az Európai Unió Emberi jogi bíróságán nyert egy volt rokkantnyugdíjas. Akkor mi miért nem? Ennek nincs kiterjesztő ereje?

Válaszok:

 • A KNOÉ Egyesületnek van saját honlapja. Tagjainkat részletesen, a mások által nem látható tagi felületen tájékoztatjuk. A Facebook egy közösségi oldal, bárki és bármikor láthatja. Az egyesület belső ügyei, jogi megoldásai, a tagdíjat fizető tagjainkra tartoznak. Sem tippeket, sem ingyen tanácsadást a KNOÉ nem tervez a jövőben, kivülállóknak.
 • A bankszámlánkkal összefüggő információk több helyen megtalálhatóak honlapunkon. Elsődlegesen főoldalunkon: itt. Továbbá ezen oldalainkon: itt, és itt. Fenn van a tagi felületen is!
 • A rendezvényeinkre, mely honlapunkon több helyen is olvasható, sorozatosan hívtunk meg politikusokat, közéleti személyeket. A kormány pártoktól senki, a többi párttól is sokan nem fogadták el a meghívásainkat. Próbálkozunk tovább, újra meghívunk közéleti személyeket, politikusokat, minden oldalról. Ezt az irányt folytatjuk anélkül, hogy az egyesületünk bármelyik politikai irányban elkötelezné magát. Civil szervezet vagyunk és az is szeretnénk maradni a jövőben is.
 • A KNOÉ nem pertársaság, hanem egyesület. Hogy mi a pertársaság fogalma, itt olvasható. Az egyesületet az alapítói nem csak a korkedvezményes nyugdíj ügy miatt hozták létre. Az Egyesület alapszabályának IV. fejezetének (1) és (2) bekezdése szerint "az egyesületet tagjai abból a célból hozták létre, hogy ellássa tagjai képviseletét és érdekvédelmét, minden olyan harmadik személlyel szemben, akik a jóhiszeműen, törvényesen megszerzett jogaik megszüntetésére, megváltoztatására, valamint a magyar illetve a közösségi jog szabályaival ellentétes intézkedésekkel, bármilyen joguk sérelmére törekednek. Az egyesület feladata tehát tagjai szerzett, és jogszabályban bármilyen formában meghatározott jogának védelme, ezzel összefüggő jogaiknak képviselete Magyarországi, illetve Nemzetközi Fórumokon.
 • Sokan nem veszik figyelembe a KNOÉ Egyesület alapszabályában foglaltakat. Az egyesületi tagok jogairól és kötelezettségeiről szóló VI. fejezet E) pontjának (1) bekezdése határozza meg, hogy az adott év július 1-től belépését kérő rendes és pártoló tagnak, a tagi felület kiépítésének költsége miatt a teljes éves, azaz 2.000 Ft azaz kettőezer forint tagdíjat kell fizetnie.
 • Semmilyen körülmények között nem szabad összehasonlítani jogilag különböző ügyeket. 2016. decemberében valóban nyert egy rokkantnyugdíjas. Ami alapján az ügy teljesen más, az az hogy a baktalórántházai rokkantsági nyugdíjban részesülő asszony a 2012. január 1.-jén hatályba lépett "megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény miatt elveszítette nyugdíjjogosultságát, és egy fillért ellátást sem kapott! Nem csökkent az ellátása, hanem egy fillér ellátást sem kapott!

_____Vissza az oldal elejére_____

2017.02.16
Tisztelt tagjaink!

Mint ahogy ezt tagjaink felé már jeleztük, a KNOÉ elnöke Kónya Péter független országgyűlési képviselővel egyeztetést folytatott tagjainkat ért jogsérelmekkel összefüggő kérdésekben. Ennek az egyeztetésnek a célja az volt, hogy a képviselő úr annak ellenére, hogy képben van, újabb részletek vonatkozásában is kapjon tájékoztatást a KNOÉ tagokat ért korábbi és jelenlegi jogsérelmekkel összefüggően. A több órán át tartó egyeztetés megbeszélés sikeres volt.

Kónya képviselő úr ennek hatására - első lépésként - a mai napon írásbeli kérdéseket tett fel a "Szolgálati nyugdíjrendszer közvetlen és közvetett hatásai" címmel, az alábbi kormányzati vezetőkhöz:

 • Lázár János miniszterhez
 • Dr. Simicskó István miniszterhez
 • Dr. Pintér Sándor miniszterhez
 • Varga Mihály miniszterhez

Kónya képviselő úr által feltett kérdések, hivatalos aláírt formában, a tagi felületen olvashatóak!

A KNOÉ, tagjai érdekében a jövőben is mindent megtesz, Magyarországon is és nemzetközi fórumok előtt is! A Minket ért támadások, lejáratásunkra törekvő magatartások ellenére a harcot soha, de soha nem adjuk fel!

_____Vissza az oldal elejére_____

2017.01.15
Tisztelt tagjaink!

A magyar média függetlenségéről

Több olyan észrevétel érkezett egyesületünkhöz, melyre reagálnuk kell. Ezek közül ismertetünk néhányat:

 • Az ellenzéki médiumok jobb és hatékonyabb kihasználása lenne fontos
 • A függetlem magyar igazságszolgáltatás által biztosított lehetőségekkel jobban kellene élni az egyesületünknek, mert ők a tények, konkrétumok alapján döntenek.

Úgy véljük, hogy a magyar média vonatkozásában érdekes véleményeket lehet megfogalmazni. Természetesen vannak még független, vagy függetlennek látszó médiumok is, de ez egy érdekes kérdés, hiszen ebben az egyéni tapasztalatok, a szubjektív intenciók is szerepet játszanak.

Massachusetts Institute of Technology, Boston Cambridge (MIT)

A nemzetközi tudományos világ Avram Noam Chomsky, aki a Cambridge-ben lévő Műszaki Egyetem professzor emeritusa, érdekes elméletet állított fel a médiáról, annak szerepéről, az emberekre gyakorolt hatásáról és az adott politikai hatalom ezen lehetőségek kihasználásáról. Ezt a médiáról kialakított elméletét, tanulmányt ma a világ ügy emlegeti, hogy "Chomsky tízparancsolata" Ennek a lényege az, hogy a világban bárhol, az adott politikai hatalom abban mesterkedik, hogy manipulálja az embereket, manipulálja a társadalmat! Chomsky professzor több évtizeddel ezelőtt dolgozta ki elméletét, - ahogy Ő fogalmazott - "mindenki olyan következtetést von le, amilyet akar." Mi úgy véljük, hogy érdemes elgondolkodni a professzor elméletén. De nézzük mit is mondott:

"Chomsky tízparancsolata"

Avram Noam Chomsky (Philadelphia, 1928. december 7. ) a MIT professzor emeritusa világhírű amerikai tudós

1.

Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz.

2.

A nép úgy kell tekintsen politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező, illetve általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.

3.

A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel a „fehér” propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a „szürkét” (azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt), s a „feketét” (amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezek karöltve azon kell munkálkodjanak, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentsék a nemzet feje felől. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.

4.

A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek, akik ezt az érvet („majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk”) évszázadokon keresztül hajlandó benyelni és elfogadni.

5.

Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetők egyszerűen kell megfogalmazzák az üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naív lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására.

6.

Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt.

7.

Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.

8.

A népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.

9.

A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen- és tehetetlenség-érzetet, s választható (pontosabban választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.

10.

Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt elérendő belső (és titkos) nyilvántartásokat kell felfektetni az egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani. Megfoghatatlan, érzelmi töltetű, nagy és közös célokat kell kitűzni, amelyek alkalmasak arra, hogy lelkesítsék a tömegeket. Ha nyilvánosságra kerülnek, ezeket a törekvéseinket határozottan (ha kell: erőszakosan) tagadni és cáfolni kell.

Mi úgy gondoljuk, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy melyik médium kihez és hogyan tartozik? És amennyiben valaki úgy látja, hogy a jelenlegi magyar kormány pontosan azt teszi, amit Chomsky professzor megfogalmazott, az "csak a véletlen műve."

A magyar igazságszolgáltatási hatóságok függetlenségéről

A Transparency International fogalmazta meg azt, hogy a korrupció ellen csak úgy lehet harcolni, ha a politika nem avatkozik be, nem tud beavatkozni a nyomozóhatóságok és a bíróságok működésébe. Ennek a feltételei Magyarországon jelenleg nem teljes körűen adottak.

Csak példaként említjük, hogy az OBH elnöke túlzott mértékű jogosítványokkal rendelkezik a bíróságok felett és eredetileg arra is joga volt, hogy egyedi ügyeket a törvény által rendelt bíróság helyett más bíróságra áthelyezzen. Az Európa Tanács alapvető alkotmányos jogok védelmével foglalkozó testülete, a Velencei Bizottság megállapította, hogy az egyedi ügyek áthelyezése önkényes, politikailag motivált döntéseket is lehetővé tesz. Ez sérti a törvényes bíróhoz való jogot és emiatt összeegyeztethetetlen a tisztességes eljáráshoz való alapvető joggal. A magyar Alkotmánybíróság, - nyilván az EU döntése alapján - ugyanerre a következtetésre jutott. Bár az Országgyűlés 2013-ban eltörölte az ügyáthelyezés lehetőségét, mindezek ellenére az OBH elnöke továbbra is meghatározó szerepet játszik a bíróságok életében és befolyásolhatja a bírák kinevezését is. Igaz, hogy a bírói kinevezésekhez hozzá kell járulnia a választott tagokból áll Országos Bírói Tanácsnak is, azonban OBH elnöke, ha nem tetszik neki a bíró személye, kapásból eredménytelenné nyilváníthatja a pályázati eljárást.

Minden jogállamban a bíró nagy jogi- és élettapasztalattal rendelkezik, kivéve Magyarországon, ugyanis itt már egészen fiatal bíró is lehet! Persze a kormányzat igazi szándéka a bírák és a bírósági vezetés személycseréjét célozta. "A bíró legyen a mi kutyánk kölyke"

Úgy véljük nem kell részleteznünk, hogy ez nem csak a bíróságok vonatkozásában valósította meg a jelenlegi kormányzat, hanem a nyomozóhatóságok vezetősége vonatkozásában is!

A magyar igazságszolgáltatás - tisztelet a kivételnek - nem független!

_____Vissza az oldal elejére_____

2017.01.14
Tisztelt tagjaink!

A KNOÉ folytatja tovább azt a tevékenységet, melyet eddig folytatott. Nehéz évek állnak mögöttünk, sajnálatosan eddig rajtunk kívül álló okok miatt, nem értük el célunkat, de rész eredményeink azért vannak.

Úgy véljük, hogy a 2017. év elején néhány dologról beszélnünk kell, mely tagjainkat foglalkoztatták és ezekkel összefüggésben tettek észrevételt

A felvetett kérdések:

 • 1. Változott a tagdíj összege 2017. évre vonatkozóan?
 • 2. Ebben az évben is biztosítható a eladósodott tagok részére kedvezmény?
 • 3. A kedvezmény több évi díjjal elmaradt tagjaink számára is lehetséges?
 • 4. Miért kérnek tagdíjat? Ugyanis, ha nyernek az mindenkire vonatkozik!
 • 5. Miért nem ingyenes a tagság?
 • 6. Miért nem csak a nyugdíj elvételével foglalkoznak? A KNOÉ "csak" egy pertársaság!
 • 7. Én az Önök ügyfele vagyok, ezért kérem, hogy az ügyfeleket megillető "alázattal" szólítsanak meg!

A felvetődött kérdésekkel összefüggő válaszaink:

 • 1. 2017. évre a tagdíj összege változatlan, maradt évi 2.000 Ft.
 • 2. Igen, 2017. évben is biztosítjuk azokat a kedvezményeket, melyeket a korábbi években.
 • 3. Ez a kedvezmény, természetesen a továbbiakban is vonatkozik a több évi tagdíjjal elmaradt tagjainkra is.
 • 4. Erre a kérdésre azt kell válaszolnunk, hogy tévedésen alapszik, ugyanis az az állítás, hogy mindenkire vonatkozik a bírósági döntés nem igaz! Az EJEB döntése, kizárólag a beadványban szereplő személyekre vonatkozik, senki másra nem! A tagdíjat pedig pont azért kérjük, hogy működni tudjunk. Azokat a kötségeket, melyet havonta fizetnünk kell, melyeket jogszabályok határoznak meg, be kell fizetnünk, melynek eddig maradéktalanul eleget tettünk!

 • 5. Erre a kérdésre három aspektusból is válaszolnunk kell:

  a) Egyesületünk 2011. évben úgy vélte, a megalakulásunkkor, hogy nem szed tagdíjat. Természetesen ez azt jelentette volna, hogy a megindított jogi eljárások költségét, az ezzel összefüggő posta és egyéb költséget mindenkinek egyénileg kellett volna befizetnie! Abban csak reménykedni tudunk, hogy az e kérdést felvetők egyike sem azt gondolta, hogy helyette ezen költségeket más vagy mások fogják kifizetni, vagy úgy pereskedhetnek, úgy részesülhetnek jogi szolgáltatásban, hogy egy fillért sem kell fizetniük!

  b) A jog azonban másképp rendelkezett. Az Egyesületekre vonatkozó jogszabály szerint kötelező a tagdíj! A KNOÉ alapítói úgy döntöttek, hogy a törvény által előírt 2.000 Ft minimum tagdíjat határozzák meg éves tagdíjként. Nem kértek ezen túl egy fillért sem senkitől, jogi postai, vagy egyéb költségekre sem! Újra csak azt tudjuk megfogalmazni, hogy reméljük senki nem vélte úgy, hogy ingyenes jogszolgáltatást kap.

  c) A KNOÉ egy bíróság által bejegyzett egyesület, melynek fizetési, könyvelési és beszámolási kötelezettsége van. A KNOÉ nem kap támogatást, a KNOÉ nem kap senkitől egy fillért sem, csak a tagjai által befizetett tagdíjból és esetleges adományokból működik!

 • Sajnálatosan még mindíg van olyan tagunk aki keveri az egyesület fogalmát egy pertársaság fogalmával. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, 13. fejezete definiálja a pertársaság fogalmát, mely szerint

  36. § Ha jogszabályban meghatározott személyek perben állása kötelező, vagy a per tárgya olyan közös jog, illetve olyan közös kötelezettség, amely csak egységesen dönthető el, az érintett személyeknek a perben félként részt kell venniük. Ha e részvételi kötelezettség több felperes, illetve több alperes perben állását eredményezi, kényszerű pertársaság keletkezik. (Ezt nevezik "kényszerű pertársaságnak")

  37. § Több felperes együtt indíthat pert, illetve több alperes együtt perelhető, ha
  a) a perben hozott ítélet anyagi jogerőhatása a pertársakra a perben történő részvétel nélkül is kiterjedne,
  b) a perbeli követelések ugyanabból a jogviszonyból erednek, vagy
  c) a perbeli követelések hasonló ténybeli és jogi alapból erednek, és ugyanannak a bíróságnak az illetékessége a 29. § rendelkezéseinek alkalmazása nélkül is valamennyi alperessel szemben megállapítható. (Ezt nevezik "Célszerűségi pertársaságnak")

  38. §
  (1) A 36. § és a 37. § a) pontja szerinti pertársaság esetén bármelyik pertárs perbeli cselekményei - az egyezségkötést, az elismerést, és a jogról való lemondást kivéve - arra a pertársra is kihatnak, aki valamely határidőt, határnapot vagy perbeli cselekményt elmulasztott, feltéve, hogy mulasztását utóbb nem pótolta.
  (2) Ha a 36. § és a 37. § a) pontja szerinti pertársaság esetén a pertársak perbeli cselekményei vagy előadásai egymástól eltérnek, a bíróság azokat a per egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el.
  (3) A 37. § b) és c) pontja szerinti pertársaság esetén azt a pertársat, aki a polgári jog szabályai szerint a pertársának a kifogásait maga is érvényesítheti, e kifogásokkal összefüggő perbeli cselekményei vonatkozásában az (1) és (2) bekezdés szerinti jogállás illeti meg. (Ez esetben beszélünk "A pertársak függőségéről")

  39. §
  (1) A 37. § b) és c) pontja szerinti pertársaság esetén egyik pertárs perbeli cselekménye vagy mulasztása nem hat ki a többi pertársra.
  (2) A 37. § b) és c) pontja szerinti pertársaság esetén a határnapra szóló idézést, valamint az érdemi határozatot az abban közvetlenül nem érdekelt pertárssal is közölni kell; a tárgyalás elkülönítése esetén azonban a közvetlenül nem érdekelt pertársak idézése mellőzhető. (Ez esetben beszélünk "A pertársak függetlenségéről")

  40. §
  (1) A 36. § szerinti alperesi pertársaság esetén a perfelvételt lezáró végzés meghozataláig a keresethez bármelyik alperes csatlakozhat, aki a kereset teljesítését nem ellenzi. Ha a bíróság a keresethez csatlakozást engedélyezi, a keresethez csatlakozó nyilatkozat a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően nem vonható vissza. (2) A keresethez csatlakozó alperes - a költségekre és a bizonyításra vonatkozó rendelkezések alkalmazása során - a felperessel azonos érdekű félnek, a keresethez nem csatlakozó alperessel szemben ellenérdekű félnek minősül. (3) Ha a keresethez csatlakozó nyilatkozat megtétele a jóhiszemű joggyakorlás követelményével ellentétes, a bíróság a keresethez csatlakozás iránti kérelmet elutasítja. Ha az alperes a keresethez csatlakozás engedélyezését követően a keresethez csatlakozásra vonatkozó jogát rosszhiszeműen gyakorolja, a bíróság az alperes érintett perbeli cselekményeit mellőzi, illetve a per egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el. Az e bekezdésen alapuló döntéseit a bíróság legkésőbb az ítéletében köteles megindokolni. (4) A keresethez csatlakozó alperes perbeli cselekményei a határidőt, határnapot vagy perbeli cselekményt elmulasztó pertársra nem hatnak ki. (5) A keresethez csatlakozó alperes pervesztesség esetén a perköltségnek kizárólag azt a részét téríti meg, amely a saját perbeli cselekményei folytán merült fel. (Ez a "A keresethez csatlakozás" fogalma)

 • A közigazgatási jogban az ügyfél az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott közigazgatási eljárásban szereplő közigazgatási hatósági ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, valamint ezenfelül a közigazgatási eljárás által érintett hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa is ügyfélnek minősül, illetve az is, akinek az adott ingatlanra vonatkozóan egyéb, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joga van.

  Az egyesületi tag nem ügyfele az egyesületnek! Az alapszabályban mnegfogalmazott jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik!

_____Vissza az oldal elejére_____

2017.01.03
Tisztelt tagjaink!

Az egyik jogi végzettséggel és komoly szakmai tapasztalattal rendelkező volt kollégánk, tagunk az Egyesületünk maximális egyetértésével és támogatásával, a NYUFIG felé, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján adatigénylést terjesztett elő.

Kérdései az alábbiakban olvashatóak:

 • Miként került kiszámításra a szolgálati járandóságban részesülő személyek 2016. évi emelésének összege (azaz az emelés összegét bruttó, vagy nettó összegből számolták)
 • Mi az oka annak, hogy a szolgálati járandóságban részesülő személyek részére olyan közokiratot állatottak ki, amelyen azt igazolták, hogy a szolgálati járandóságban részesülő személyek 2015. évben jelentősen kisebb összegű adómentes bevétellel, valamint levonások nélkül folyósított járandósággal rendelkeztek, mint 2016. évben (a sor megnevezése szó szerint azonos)
 • Ha a valós adatokat foglalták közokiratba, akkor mi indokolta a szolgálati járandóság jelentős csökkenését annak ellenére, hogy a 2015. évi ellátás összegét emelni kellett volna, míg az SZJA mértéke 1%-kal csökkent, azaz azonos definíció alapján megjelölt, azonos tartalmú sor összege semmiképpen sem változhatott negatívan

Tagunk a fentiekben hivatkozott törvény 30. § (2) bekezdése szerint kérte, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton küldje meg a NYUFIG

Kiemelte megkeresésében, hogy a 2011. évi CXII. törvény 29. § (3) és (5) bekezdése alapján az adatigénylés vonatkozásában kizárólag akkor állapítható meg költségtérítés, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével járna. Ez azonban ezen adatigényléssel összefüggésben nem merülhet fel. De amennyiben a kért iratmásolatok vonatkozásában költséget állapítanak meg, akkor kérte tagunk, hogy a NYUFIG mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérte, továbbá, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti a NYUFIG megismerhetőnek, akkor a fentiekben hivatkozott törvény 30. § (1) bekezdése alapján az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg válaszát.

_____Vissza az oldal elejére_____