2017. évi Bírósági EU és egyéb jogorvoslati információk

2017.04.17
Tisztelt tagjaink!

Sok tagunk azt is jelezte, hogy megkapta a NYUFIG-tól az értesítést, mely tartalmazza az előző évben kifizetett járandóság összegét, valamint a 2017.01.01-től érvényes járandóság összegét. Ami borzolta a kedélyeket az az volt, hogy eltérően az előző évektől most nem szerepel a kimutatásban a csökkentés összege, illetve, hogy mennyi volt az eredeti nyugdíj.

Korábban ugyanis lehetett látni, hogy mennyi összegű csökkentés történt. Szakértőink véleménye szerint ez az oszlop a korábbi években is csak arra volt jó, hogy ha valaki akarta akkor ellenőrizni tudta, hogy egyezik-e az általa számolt csökkentés a NYUFIG kimutatásával.

Az egyesületünk álláspontja szerint, alapvető jogokat sértő jogszabály, nevezetesen a 2011. évi CLXVII törvény 4. § (2) bekezdése rendelkezik arról hogy, hogyan kell megállapítani a 2012.01.01-től folyósítandó szolgálati járandóság összegét. Mivel ez a vitatott törvény határozza meg a csökkentés mértékét, úgy véljük, hogy ez csak egy adminisztratív egyeszüsítés nem több.

A KNOÉ határozott véleménye, hogy a NYUFIG által kiküldött jelen módosított tájékoztatás jogi szempontból jelentőséggel nem bír. A jogi harcunkat ez semmilyen módon nem befolyásolja, nem befolyásolhatja! Magyarul, jogi aspektusból ezen NYUFIG levél nem releváns!

És újra megfogalmazva, csak abban az esetben van szükség az egyeztetésre, amennyiben valaki olyan hosszas munkavisszonnyal rendelkezett, rendelkezik, mely megemelné a nyugdíját. Egyéb esetben erre nincs szükség, aki nem egyeztet, nem tesz észrevételt, a nyugdíjkorhatár betöltését követően a jelenlegi járandóságát kapja, és természetesen nem vonják a 15%-ot sem!

_____Vissza az oldal elejére_____

Tisztelt Tagjaink!

2016. év végén, már tájékoztatást adtunk a tervezett jogszabályi módosításról, arról hogy a Kormányzat milyen törvény tervezeteket készített a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek és a katonák vonatkozásában.

Azóta több információval rendelkezünk, melyet megosztunk tagságunkkal is. E jogszabály módosítások vonatkoznak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáira, a szolgálati nyugdíj vonatkozásában.

A korábbi vonatkozó jogszabályok szerint, a hivatásos állomány nyugdíjkorhatára, figyelembe véve az 5 év korkedvezményt 57 év volt. Volt lehetőség 25 éves szolgálati viszony után is nyugdíjba vonulni! A jelenlegi jogszabályok szerint a nyugdíj korhatár vonatkozásában nincs kedvezmény, ugyanis a civil szférával megegyező módon alakult a nyugdíjkorhatár

A kormányzat elképzelése szerint, a hivatásos állomány vonatkozásában, a nyugdíjba vonulás lehetősége az 1952. január 1-je előtt születettek esetében 57. életév maradt, az 1951. december 31-ét követő időpontban születettek esetében változik:

Jogszabály módosítást követően

Születési időpont Nyugdíjba vonulás lehetősége
1952-ben születettek vonatkozásában 57. életév betöltését követő 183. nap
1953-ban születettek vonatkozásában a betöltött 58. életév
1954-ben születettek vonatkozásában 58. életév betöltését követő 183. nap
1955-ben születettek vonatkozásában a betöltött 59. életév
1956-ban született 59. életév betöltését követő 183. nap
1957-ben vagy azt követően születettek vonatkozásában a betöltött 60. életév

Erről néhány gondolatot szeretnénk megfogalmazni!

  • A jelen kormányzat politikai indittatásból, a saját tevékenységének támogatására, a saját kívánalmaik teljesítésére létrehozott egy új rendvédelmi és katona környezetet.
  • Az új rendvédelmi és katonai környezet zavartalan működése érdekében leszámolt a korábbi hasonló egységek tagjaival. Velünk! Tette ezt ügyes jogszabályi trükközéssel, az emberek félrevezetésével, visszaható hatályú jogalkotással!
  • E diktatúrákra és egyéb kevéssé demokratikus országokra jellemző aktusait, a nemzetközi fórumok előtt letagadta, hazugságokkal leplezte el! (ez csak társadalombiztosítási átalakítás volt, mely még az EU-ban is "csak" tagállami kompetencia)
  • 2006. évi események miatt, melyben a jelenlegi kormánypártok szándéka és magatartása erősen vitatható, koncepciós eljárásokat is folytattak. Egyesületünk egyik tagja 1 év 8 hónapot kapott, olyan 2006. évi tevékenységéért, hogy a per tárgyát képező helyszínen ott sem volt. Hangsúlyozzuk, bizonyíthatóan ott sem volt! Miután erre vonatkozóan konkrét adatok merültek fel, a jogorvoslat vonatkozásában a jelenlegi kormánypárti kivánságokat maradéktalanul végrehajtó Polt Péter által vezetett ügyészség nem óhajtotta figyelembe venni, sőt a hamisan tanúzó személy vallomásáról készült hangfelvételt is ignorálta. Jelenleg Strasbourgban van az ügy!
  • A kormányzathoz közálló új, fentiekben említett "csapatnak" biztosítani kell a kedvezményeket. (lsd. fenti módosítás) Persze úgy, hogy ezek nem vonatkoznak ránk, a már "félretett" jogfosztott rétegre!
  • És egy utolsó felvetés: Ezt miért nem észleli a magyar ellenzék? Miért nem fogadja el, amit mondunk, amit jelzünk, amit bizonyítunk, amit alátámasztunk? Miért?

2010. évtől kezdve a kormány folyamatosan emelte a nyugdíj korhatárt mind a nőkre, mind a férfiakra vonatkozóan.

A Hszt. hatályán kívül álló személyek vonatkozásában az alábbiak szerint lehet nyugdíjasnak lenni!

A nyugdíj korhatár elérése

Születési időpont Nyugdíjba vonulás lehetősége
1952-ben születettek vonatkozásában 62. életév betöltését követő 183. nap
1953-ban születettek vonatkozásában a betöltött 63. életév
1954-ben születettek vonatkozásában 63. életév betöltését követő 183. nap
1955-ben születettek vonatkozásában a betöltött 64. életév
1956-ban született 64. életév betöltését követő 183. nap
1957-ben vagy azt követően születettek vonatkozásában a betöltött 65. életév

Harcolunk tovább, nem adjuk fel! Reméljük a jogállam győz, és aki ez ellen vétett, megkapja a jogszerű büntetését!

_____Vissza az oldal elejére_____