2016. év Országos sajtószolgálatnál megjelent közlemények

2016. december 22., csütörtök 16:56

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének közleménye

Budapest, 2016. december 22., csütörtök (OS) - A KNOÉ Elnöke Kónya Péter Független Országgyűlési képviselővel ellátogatott a déli határszakaszra.

KNOÉ Egyesület elnöke 2016.12.21-én, ellátogatott a déli határszakaszra abból a célból, hogy megnézze, hogy az ott önkéntes szolgálatot vállalt jelenleg járandóságban részesülő rendvédelmi állomány, milyen körülmények között látja el szolgálatát. A zárt határszakaszra, valamint a szálláshelyekre történő látogatást Kónya Péter független országgyűlési képviselő tette lehetővé. A látogatást az indokolta, hogy számos panasz érkezett arról, hogy a körülmények nem megfelelőek. A KNOÉ elnöke és Kónya Péter megtekintette a Hódmezővásárhelyi laktanyát, a Kelebiánál épülő konténer-bázist, a Kelebiától Tompáig terjedő határvédelmi kerítést, a mélykúti és a bácsbokodi katonai bázisokat. Számos hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonával, valamint rendőrrel beszélgettek. Összességében megállapítható, hogy a szolgálatot teljesítők a nehéz körülményekhez képest megfelelő felszerelést, szállást és egyéb ellátást kapnak.

Kiadó: Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. szeptember 23.

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének közleménye 1. rész

A KNOÉ tagságának többsége nevében elítéljük, hogy a kormányzat a hozzá közel álló személyeket, és a politikai funkciót betöltőket jutalmazza, kitünteti és előlépteti még akkor is, ha nem rendelkeznek a feladatuk ellátásához szükséges szakmai tapasztalattal, a minimálisan elvárható ismeretekkel. Nem értünk egyet Tasnádi László, korábbi III/II-es operatív tiszt, azután rendőr, majd korkedvezményes nyugdíjazását követőn az APEH bűnügyi igazgatója, jelenleg BM rendészeti államtitkárnak többedszeri előléptetésével, még akkor sem, ha őt a funkciója miatt reaktiválták. Egyesületünknek több nagy szakmai tudással rendelkező tagját lehetetlenítette el a jelenlegi kormány. Tasnádi László rendőri tapasztalata minimális, a jelenlegi tevékenysége pedig erősen megkérdőjelezhető.

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének közleménye 2. rész

A KNOÉ tagságának volt, jelenleg járandóságos rendőri vezető, és beosztott rendőr tagjai, az ország különböző pontján tapasztalják, hogy a rendőrség jelenlegi munkája szakmaiatlan, és nem az állampolgárok, a demokrácia és a jogállamiság szolgálatában folyik. Tasnádi Lászlótól, a BM rendészeti államtitkárától joggal várható el, hogy megfelelő szakmaisággal rendelkezzék, az ország rendőri szerveit professzionálisan irányítsa, tehát a közrend és közbiztonság javuljon, a bűncselekmények vonatkozásában javuljon a valóságos felderítés, ne csak a statisztika. Tasnádi Lászlóval már korábban a jelenleg 8.200 taggal rendelkező egyesületünk szeretett volna konzultálni, beszélgetni, véleményt cserélni, számára javaslatokat tanácsokat adni, de meghívásunknak nem tett eleget, válaszra sem méltatta a KNOÉ-t. Tette ezt annak ellenére, hogy a KNOÉ elnöke korábban, a Belügyminisztériumba berendelt főtisztként Tasnádi László helyettese volt.

Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. október 16., vasárnap 16:1

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének közleménye

Budapest, 2016. október 16., vasárnap (OS) - A KNOÉ Egyesület 2016.10.14.-én megtartotta őszi konferenciáját.

A KNOÉ Egyesület 2016.10.14.-én tartotta őszi konferenciáját. Az aktualitást az adta, hogy a törvényt, mely az egyesület tagságát visszaható hatállyal fosztotta meg jogszerűen megszerzett nyugdíjától, az országgyűlés öt éve fogadta el. Öt éve dr. Répássy Róbert, "ingyenélő, lábát lóbáló kádárhuszárnak" nevezte a korkedvezményes nyugdíjasokat, a szolgálati nyugdíjban részesülő volt rendvédelmi dolgozókat, a rendőröket. Az egyesület vezetése úgy gondolta, hogy öt év elteltével dr. Répássy úr a kritizált réteggel megismerkedne. A tagság szeretett volna beszélgetni, tájékoztatást nyújtani. Répássy úr a meghívás ellenére nem jelent meg a konferencián, ki sem mentette magát. Az egyesület tagsága elítélte azt a magatartást, hogy egy politikus ismeretek nélkül alkot véleményt. Az elmúlt években dr. Répássy Róberten kívül a BM rendészeti államtitkára nem jelzett vissza a meghívóra, annak ellenére, hogy az egyesületben több volt munkatársa, kollégája is van. Az egyesület 8.201 fős tagságának a konferencián megjelent része döntött arról, hogy tovább harcol, és minden törvényes eszközzel fellép, hogy visszakapja a nyugdíjas státuszát! A demokráciára, a jogállamiságra árnyékot vető jelenségnek fogalmazták meg továbbá, hogy ma Magyarországon ismeretek nélkül alkothatnak jogszabályokat politikusok.

KNOÉ

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. július 10., vasárnap 09:31

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének közleménye

A KNOÉ Egyesület 2016. július 8.-án megtartotta idényzáró konferenciáját, ahol a korkedvezményes nyugdíjakkal összefüggő magyarországi kommunikációról és a még folyamatban lévő nemzetközi eljárásokról volt szó! Megfogalmazásra került, hogy különböző jogszabályokban, különböző hatósági értelmezésekben folyamatosak az ellentmondások. A KNOÉ Egyesület a leghatározottabban tiltakozik ez ellen, a tagság többsége úgy véli, hogy ez jogbizonytalanságot jelent. A jelenlegi kormányzat által a visszaható hatállyal megvont végleges nyugdíj helyett, csökkentett összegű járandóságot folyósítanak! Egyes vonatkozásban a hivatalos vélemény, hogy a járandóság a nyugdíj átkeresztelt formája, más vonatkozásban pedig a járandóság nem egyenlő a nyugdíjjal. A KNOÉ Egyesület tagsága egyértelműen megfogalmazta, hogy nem ért egyet azzal, hogy a nyugdíjasokra vonatkozó jogszabályok nagy része nem vonatkozik a járandóságban részesülőkre! A nemzetközi eljárásoknak ez is az alapja! Megfogalmazásra került továbbá, hogy az egyesületi tagok tovább harcolnak megvont nyugdíjuk visszaszerzéséért és a korrekt tájékoztatásért! Jelenleg a magyar sajtó e kérdéssel érdemben nem foglalkozik, így az emberek különböző fórumokon, rendezvényeken kapnak csak tájékoztatást arról, hogy mi is történt. A konferencia azzal zárult, hogy érdemi segítséget egyesületünk az ellenzéki pártoktól sem kap, így jogaink visszaszerzése vonatkozásában magunkra maradtunk, de minden lehetséges fórumon haladunk tovább!

Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. június 18., szombat 18:43

Az MSZP Országos Központ közleménye

Budapest, 2016. június 18., szombat (OS) - A Fidesz több mint harminc új adót vezetett be, illetve emelt meg

A Fidesz az elmúlt 6 évben több mint 30 új adót vezetett be, illetve emelt meg. Eltörölték a minimálbér adómentességét, elvették a korkedvezményes nyugdíjakat, tudatosan gyengítették a forintot drágítva ezzel a devizahiteleket, ellopták az emberek magánnyugdíj-pénztári megtakarításait, miközben a fideszes politikusok milliárdos vagyonokat halmoztak fel.

A valóság az, hogy van elég pénz fizetésemelésre, de amíg a Fidesz van hatalmon, ez nem jut el az emberekhez, Az MSZP azért fogja leváltani a Fideszt, hogy megszűnjenek a lopások és az esztelen pazarlások. A Fidesz leváltása után mindenki, aki dolgozik, tisztességes fizetést fog kapni, amiből el tudja majd tartani magát és a családját.

MSZP

MSZP Országos Központ

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. március 20., vasárnap 17:32

A Jobbik parlamenti frakciója közleménye

Nem érdeklik keményen dolgozó kisemberek a magukat nagynak képzelő, luxusautóval közlekedőket

Felháborító és szégyenteljes, hogy a 3 százalékos bérfejlesztés és a havi ötezer forintos béren kívüli juttatás igénye is túl sok és még csak érdemi tárgyalásra sem hajlandó az MNV Zrt. A Jobbik Magyarországért Mozgalom kiáll a közúti közlekedésben dolgozók mellett, jogosnak tartja a bérigényüket, hiszen felelősségteljes közszolgáltatást látnak el megalázóan alacsony bérért. A kormány arcátlan politikája, a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségének megszüntetése is keményen érinti az ágazatban dolgozókat, hiszen munkájuk egészségkárósító hatása igazolt, és már szerzett jogaiktól fosztották meg a munkavállalókat. A kialakult megalázó helyzet mára odáig vezetett, hogy az ágazatban dolgozók elvándorlása szakemberhiányt teremtett, mely országosan előidézheti a közösségi közlekedés leállását.

Felszólítjuk a kormányt, hagyjon fel felelőtlen gondolkodásával, vegye komolyan a munkavállalók igényeit, ha pedig nem képes arra, hogy az állampolgárok valódi problémáira odafigyeljen, komolyan vegye, gyakoroljon önkritikát és mondjon le!

Sneider Tamás,
a Jobbik és az Országgyűlés alelnöke
Jobbik parlamenti frakciója

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. január 13., szerda 14:13

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének közleménye

A KNOÉ Egyesület felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul intézkedjen, hogy az irányítása alatt álló Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a visszaható hatállyal a nyugdíjától megfosztott, korhatár előtti ellátottnak átminősített réteg járandósága vonatkozásában, a hatályos jogszabályok szerint járjon el! A 2016. évi januári járandóságban ugyanis, a 1,6% nyugdíj emelést igen, de az 1%-os személyi jövedelemadó csökkenést nem érvényesítették! A 2011. évi CLXVII. tv. 4. § (3) bekezdése világosan megfogalmazza, hogy amennyiben a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a korhatár előtti ellátás folyósított összegét módosítani kell! A Személyi jövedelemadó mértéke 2016. január 1-től a vonatkozó hatályos jogszabály szerint 15%-ra csökkent, azonban a módosítást a KNOÉ Egyesület által képviselt réteg vonatkozásában nem érvényesítették!

A KNOÉ Egyesület úgy véli, hogy a jogszabályok betartása a kormányzati szervek számára nem lehetőség, hanem kötelezettség!

Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

_____Vissza az oldal elejére_____