2016. év tagi tájékoztatás

2016.12.22
Tisztelt tagjaink!

A KNOÉ elnöke Kónya Péter független országgyűlési képviselő jóvoltából 2016. december 21-én, szerdán meglátogatta a hazánk déli határszakaszán szolgálatot teljesítő katonákat, rendőröket.

A látogatást az indokolta, hogy számos panasz érkezett a határon szolgálatot teljesítők élet- és szolgálati körülményeiről. Kónya Péter segítségével sikerült megszerezni az engedélyeket, így a hódmezővásárhelyi laktanyát, a Kelebiánál épülő konténer-bázist, a Kelebiától Tompáig terjedő határvédelmi kerítést, a mélykúti és a bácsbokodi ideiglenes katonai bázisokat is sikerült megtekinteni. Sok hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonával, valamint rendőrrel volt lehetőségünk beszélni. Kérdéseink elsősorban a szolgálat nehézségekre, az elhelyezési és ellátási problémákra vonatkozott. Kónya Péter képviselő úr és a KNOÉ elnöke kíséretét Kiss Róbert ezredes, az MH Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék parancsnoka biztosította.

Kónya képviselő úrral közösen azt az álláspontot alakítottuk ki, hogy mind a katonák, mind a rendőrök a nehéz körülmények és az egyre szélsőségesebb időjárás ellenére tisztességgel és odaadással végzik el a rájuk bízott feladatokat.

A szolgálatot ellátó állomány ellátása, mind a felszerelés, mind az élelmezés tekintetében javult az elmúlt időszakban. A határszakaszon szolgálatot teljesítőknek jelenleg 300-500 méteres távolságokban biztosítottak olajkályhával fűtött melegedő sátrakat, valamint mobil wc-éket. A járőrözők meleg teát is kapnak, de mindenki rendelkezik saját termosszal és egyéni, az étel melegítését biztosító eszközzel is. Természetesen a határterületen eltöltött 12 órás szolgálat, főként télen nem könnyű. Az sem leányálom, hogy egy-másfél órát kell utazni a szálláshelyről a szolgálati helyig. A laktanyákban az elhelyezés viszonylag normálisan megoldott, azonban van olyan ideiglenesen kialakított bázis, ahol 50-60 fő van egy körletben. Tisztálkodási lehetőség biztosított, van mosógép, szárító gép is. Az étkezéssel összefüggésben semmilyen kifogás nem merült fel.

Kónya Péter országgyűlési képviselő a határbejárás tapasztalatait összegezve vállalta, hogy a Parlament tavaszi ülésszakán olyan törvénymódosítást fog benyújtani, amely lehetővé tenné, hogy az önkéntes tartalékos katonáknak ez az időszak beszámítson a szolgálati idejükbe, valamint hogy a katonai szolgálattal megkeresett pénz, ne számítson bele a minimálbér másfélszeresét érintő jövedelem-korlátba. Ezen túl vállalta azt is, hogy közérdekű adatkérés címén be fogja kérni, mind a HM-től, mind a BM-től azokat a szerződéseket és számlákat, amelyek bizonyíthatják a felesleges túlköltéseket.

A határszakaszon tudtunk beszélgetni a szolgálatot teljesítő állománnyal

Búcsúzáskor átadtuk az ajándékot, melyet Kónya Péterrel vittünk. Csokoládét, kekszet és cigarettát

_____Vissza az oldal elejére_____

2016.12.20
Tisztelt tagjaink!

A déli határon önkéntes tartalékos szolgálatot ellátó személyek, illetve hozzátartozóik arról tájékoztatták Egyesületünket, hogy embertelen körülmények között teljesítenek szolgálatot. Kaptunk olyan információt is, hogy a szolgálati idő 12 óra, a szálláshely 2 órányira van a szolgálati helytől, több mint 30 emberre jut 2 db zuhany. Nincs rendes ágy, hálózsákban kell aludniuk és egyéb kellemetlenségektől is szenvednek. Tagjaink közül többen azért vállalták ezt a szolgálatot, mert nem a jelenleg 15%-kal csökkentett, hanem a teljes összegű járandóságot kapják. Ezzel él vissza a kormányzat!

Úgy véltük, hogy a kapott információk ellenőrzésére a legjobb megoldás, ha személyesen megnézzük a helyszínt és beszélünk az ott szolgálatot teljesítő állománnyal. Erre egyesületünk lehetőséget is kapott, hisz elnökünk kérésére Kónya Péter független országgyűlési képviselő elintézte, hogy vele együttesen 2016. december 21.-én a déli határra menjünk. A tapasztaltakról Kónya képviselő úr Kuti Lászlóval közösen, 2016. december 21.-én a képviselői irodaházban sajtótájékoztatót tart. Természetesen tagjainknak is részletes tájékoztatást adunk.

_____Vissza az oldal elejére_____

2016.12.16
Tisztelt tagjaink!

A kormányzat, nyilván saját népszerüsítése érdekében minden nyugdíjasnak 1.000 Ft értékű Erzsébet-utalványt ad karácsonyi ajándékként

Ezzel összefüggésben különféle sajtóhírek, közlemények, és vélemények hangzottak el. Egyesületünk tagságától ezres nagyságrendű e-mail érkezik az alábbi kérdésekben:

 • Az Interneten több helyen is megjelent, hogy a szolgálati járandóságban részesülő réteg nem kap Erzsébet-utalványt
 • Megjelent továbbá, több sajtóban, az INterneten és az egyik ellenzéki párt közleményében, hogy 2017-ben minden nyugdíjasnak adóbevallást kell készítenie, mert az Erzsébet-utalvány adóköteles

Ezzel összefüggésben, egyesületünk okleveles-közgazda szakértője segytségével, az alábbi tájékoztatást adjuk:

2016. december 08-án a Magyar Közlöny 193. számában jelentek meg, hogy a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek egyszeri juttatásáról szóló 404/2016. (XII. 8.) Kormány rendelet alapján egyszeri, 10 ezer forintos Erzsébet-utalvány juttatásban részesülnek:

 • öregségi nyugdíjas
 • özvegyi nyugdíjas
 • szülői nyugdíjas
 • árvaellátásban részesülő
 • baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő
 • mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékos
 • mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékos
 • korhatár előtti ellátásban részesülő
 • szolgálati járandóságos
 • átmeneti bányászjáradékos
 • balettművészeti életjáradékos
 • rokkantsági ellátásban részesülő
 • rehabilitációs ellátásban részesülő
 • baleseti járadékos
 • rokkantsági járadékos
 • bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő
 • fogyatékossági támogatásban részesülő
 • vakok személyi járadékában részesülő
 • Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban részesülő
 • polgármesterek közszolgálati járadékában részesülő

Az adóbevallással összefüggő információk valótlanok, hiszen a szóban forgó 10.000 Ft értékű Erzsébet-utalvány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján csekély értékű ajándéknak minősül. Ennek az az oka, hogy a személyenkénti értéke nem haladja meg a minimálbér 10%-át. A minimálbér 2016. évben 11.100 Ft. Egyebekben ezt a juttatás olyan magánszemélyek kapják, akinek a kifizetőtől az adóévben nem származik más jövedelme.

Nem kell tehát az ezen juttasban részesülőknek adóbevallást készíteni 2017. évben. A törvény szerint ez után 15% szja-t és 27% egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie annak aki adja. Így kerül az Erzsébet-utalvány 14.998 Ft-ba a költségvetésnek.

Összességében tehát a közterheket a kifizetőnek - ezen esetben az államnak - kell bevallania és megfizetnie! A juttatásban részesülőt semmilyen közteher nem terheli. Tehát nem kell adó-bavallást készíteni 2017-ben

_____Vissza az oldal elejére_____

2016.12.04
Tisztelt tagjaink!

Úgy véljük, hogy rendkívülien fontos arról beszélnünk, hogy kik is azok akik érdekében eljárunk? Vagy fogalmazzunk úgy, hogy kik is vagyunk mi? Persze arcátlan durva kérdésnek tűnhet ez! Mi is tagjaink személyes megnyilvánulásai, a hozzánk beérkező üzenetek? Mik ezek a vélemények? Valljuk meg, hogy ezen vélemények számunkra néha megdöbbentőek, vagy nagyon tanulságosak.

Ezen vélemények, észrevételek, megjegyzések közül ismertetünk néhányat:

 • Egy tagunk a Facebookon azt kifogásolta, hogy miért nem a korkedvezményes nyugdíj visszaszerzésével összefüggően harcolunk éjjel-nappal, hogy merünk bulizni? Az ingyen gulyással pedig ne szórakozzunk, az nem szívesség, nem kedvezmény a tagságunknak, mert csak az Ő általa befizetett tagdíjból egy egész ezredet lehetne megetetni! A név mellőzésével jegyezzük meg, hogy mint minden tagunk, ez az illető is évi 2.000 Ft tagdíjat fizet. A szóban forgó személy 3 év alatt fizetett be 6.000 azaz hatezer forint tagdíjat.
 • Egy másik tagunk, azt fogalmazta meg, szintén a Facebookon, hogy Szima Juditnak, a Tettrekész rendőrszakszervezet főtitkárának börtönbüntetését 5 évre súlyosbították és ez nagyon felháborító, pedig Ő volt az egyedüli, aki a korkedvezményes nyugdíj megszüntetése ellen, érdemben fellépett!

Mi tagjaink véleményét maximálisan tiszteletben tartjuk, sőt amennyiben nekünk írnak, kérdeznek, észrevételeket, javaslatokat tesznek, vagy kritikát fogalmaznak meg, a lehető legrövidebb időn belül reagálunk válaszolunk, véleményt fogalmazunk meg. Mi, az egyesületünk vezetői úgy véljük, hogy egyikünk sem tévedhetetlen, nem vagyunk "polihisztorok" mindenhez értő és mindent jól látó zsenik, hanem a vállalt funkciónkat, képviseleti tevékenységünket, melyet ingyen sőt "saját zsebből is áldozva" csináljuk, úgy véljük, hogy a nem az egyesületnek írt, nem nekünk, hanem máshol, pl. közösségi Internetes portálon megfogalmazott vélemények, írások, mely a zavarkeltésre az ellenérzések kiváltására, késztet embereket, borzalmasan káros! Jó ez nekünk?

Szerintünk nem! Mindezekkel összefüggésben hadd fogalmazzuk meg véleményünket:

 • Mi úgy véljük, hogy a valótlan információkon alapuló írások vélemények szánalmasak. 6.000 Ft 3 év alatt befizetett tagdíj hogy lehetne elég egy ezred étkeztetésére? Ezzel összefüggésben nem gondoljuk, hogy bármilyen részletet ismertetni kellene! Tagjainktól azt várjuk el, hogy tényeken alapuló korrekt információkat közöljenek! Ha valamit nem tudnak, nem értenek, akkor pedig kérdezzenek!!
 • Szima Judit tevékenységét minősíteni, értékelni nem szeretnénk, de a leghatározottabb módon cáfoljuk azt az állítást, hogy Ő volt az, aki a legtöbbet tette a korkedvezményes nyugdíjak elvétele ellen! Tényleg így volna? Ez hazugság! Semmilyen eljárás nincs folyamatban, melyet Szima Judit személyesen vagy az általa vezetett szakszervezet kezdeményezett! Akkor mit is mondunk? A KNOÉ két eljárása is folyamatban van! Mi nem tettünk semmit? Éjjel-nappal dolgozunk! Éjjel-nappal!

_____Vissza az oldal elejére_____

2016.11.18
Tisztelt tagjaink!

November van. Előzetesen visszatekintünk 2016. év eltelt 10 és fél hónapjára. Megállapíthatjuk, hogy ez év eddig eltelt szakaszára, a mai napig sokat, nagyon sokat dolgoztunk. Most is, mint korábban minden lehetséges eszközzel és módszerrel éltünk, megpróbáltunk tenni annak érdekében, hogy tagjaink érdekeit megfelelően tudjuk képviselni.

Az alábbi ügyekben végeztünk eddig tevékenységet:

 • A nyugdíjjal összefüggő ügyünk, mely néhány tag kivételével érinti az egyesületünk teljes létszámát
 • A közszolgálatban megvont járandóság ügye 703 tag
 • Egyedi ügyekben kezdeményezett magyarországi, illetve nemzetközi eljárások 69 tag érintett
 • Tagjainkat érintő különféle megkeresések elkészítése vagy peres ügyekben tanácsadás stb.

Több ügyben értünk el sikert, értünk el eredményt! Sajnálatosan a több mint 8 ezer tagunkat érintő, a nyugdíj visszaható hatállyal történő megvonásával összefüggő ügyben azonban még nem jártunk sikerrel. Nyugodt lelkiismerettel jelenthetjük azonban ki, hogy vezetőségünk minden, de minden legetséges dolgot, intézkedést megtett a sikerért! Csalódottan, de ahogy számtalanszor megfogalmaztuk az egyesületi szlogent "mi soha nem adjuk fel!" szem előtt tartásával tevékenykedtünk! Az általunk más aspektusokból is megvilágított, a kormányzati hamis és valótlan állításokat cáfoló tényeket is felsorakoztató, újonnan kezdeményezett eljárás mind az EJEB, mind az EP előtt folyamatban van, bár sajnálatosan meglehetősen lassan, nagyon lassan történik érdemleges intézkedés. Érdeklődésünkre csak általános választ kapunk, ha kapunk, főként azt, hogy "az ügy folyik legyünk türelemmel!" Azzal érvelnek, hogy hihetetlen mennyiségű üggyel kell foglalkozniuk, így egy-egy ügy tárgyalására, akár hosszú évek után kerülhet sor!

Sajnálatosan, a jelen magyar ellenzéki Európai Parlamentben szolgálatot teljesítő képviselők, - tisztelet a kivételnek - többségében nem segítenek, nem nyújtanak támogatást és nem igyekeznek megismerni a valós problémát. Sajnos nem tudjuk, nem értjük ennek okát! Megfogalmazhatjuk úgy is, hogy többségüknek nem a jelen kormányzat antidemokratikus intézkedései miatti sérelmet elszenvedettek érdekeinek a képviselete fontos, hanem a saját érvényesülésük, a saját kiemelt jövedelmük, státuszuk! Hangsúlyozzuk, hogy nem mindenkiről beszélünk, de sajnálatosan a többségről! Mi bízunk abban, hogy azért van olyan magyar képviselő is, aki segít, aki támogat minket. Adja isten!

Minden esetre úgy véljük, hogy ez a hozzáállás nagyon sajnálatos! Visszatérve, hisszük, hogy van még esély, van még remény, sőt talán van olyan magyar EP képviselő is még (MEP) aki segíti, aki támogatja ügyünket!

Nemzetközi jogi szakértőink segítségével, a nemzetközi rendezvényeken létesített kapcsolatokkal sikerült több MEP képviselőt megnyerni, a támogatásuk ígéretét megszerezni!

Elnökünk tárgyalt Málta képviselőcsoportjával, akik megétették a problémát és megígérték a támogatást és segítséget.

Miriam Dalli Képviselő asszony

Roberta Metsola Képviselő asszony

Marlene Mizzi Képviselő asszony

Támogat minket a lettországi Tatjana Ždanoka képviselőasszony, a romániai Victor Boștinaru képviselő úr, valamint Pervance Berès francia képviselőasszony is. Talán a legtöbbet segített és jelenleg is szakértőként segédkezik, David Lowe Egyesült Királysági szakember, akit sokat úgy ismernek, az Európai Parlamentben, hogy Mr. Petition.

Tatjana Ždanoka
Lettotszág

Victor Boștinaru
Románia

David Lowe
Egyesült Királyság

Pervenche Berès
Franciaország

Köszönjük az eddigi segítségüket és a jövőben is számítunk rájuk!
Az EP előtt folyamatban lévő ügyünk száma: 0638/2016

_____Vissza az oldal elejére_____

2016.05.12
Tisztelt tagjaink!

A kormányzat elkészítette a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/10536. számú törvényjavaslatot, melynek előterjesztője Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.

Ez a törvényjavaslat tartalmazza többek között, hogy 26. pont szerint tervezik "A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény" módosítását.

Tagjaink között ez kisebb "pánikot" keltett, ugyanis többen attól tartanak, hogy a kormányzat azt tervezi, hogy a járandóságot csökkenti, és ezzel további jogsérelmet okoz az érintetteknek.

Egyesületünk vezetése részletesen tájékozódott az ügyben és az alábbiakat állapította meg:

Az kérdésekre, vbalamint azokra az észrevételkere, hogy a kormányzat megszorításokra készül, a Nemzetgazdasági Minisztérium úgy reagált, hogy "ezek nevetséges állítások"

Kiadtak egy közleményt, mely szerint a családi pótlék, az árvaellátás, az özvegyi ellátások, a korhatár előtti ellátások összege csupán a demográfiai adatoknak megfelelően az ellátottak valós számához igazodik. Más szóval: azért szerepelnek itt kisebb összegek, mert fogy a magyar, és kevesebb ember ellátására költenek.

Ellenzéki pártok és független országgyűlési képviselők, köztük Kónya Péter aki katona volt, és egyesületünk rendezvényein is jelen szokott lenni, nem gondolják, hogy a kormány csökkenteni tervezné a korhatár előtti ellátást. Így a járandóság a jelen feltételekkel lesz folyósítva.

Természetesen nem mondjuk, hogy kizárt a kormány ilyen lépése, mint tudjuk az ördög nem alszik, de egyelőre semmi nem utal erre

A törvényjavaslat az alábbiakat tartalmazza:

114. §

(1) A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdését és 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy öregségi nyugdíj és nyugellátás alatt korhatár előtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.”

(2) Hatályát veszti a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény

1. 14. §-a,
2. 25. § (1) bekezdése, és
3. 26. § (1) bekezdése.

Nézzük mik ezek a változások konkrétan:

Változás előtt:

11. § (1) A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdését és 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy öregségi nyugdíj és nyugellátás alatt korhatár előtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.

Hatályát veszíti:

(3) Az (1) bekezdés szerinti szüneteltetési ok megállapítása céljából
a) a nyugdíjmegállapító szerv a szolgálati járandóság megállapítására irányuló eljárása során elektronikus úton továbbítja a jogosult természetes személyazonosító adatait,
b) a nyugdíjfolyósító szerv havonta elektronikus úton továbbítja a szolgálati járandóságban részesülő személyek természetes személyazonosító adatait a bűnügyi nyilvántartó szervnek.

(4) A bűnügyi nyilvántartó szerv a (3) bekezdésben meghatározott személyek természetes személyazonosító adatait összeveti a bűntettesek nyilvántartásában kezelt adatokkal. Ha az összevetés alapján a bűnügyi nyilvántartó szerv azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott személy az (1) bekezdés szerinti bűncselekményt követett el, és az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, e tényt, a bűncselekmény vagy bűncselekmények elkövetésének idejét, valamint az érintett természetes személyazonosító adatait továbbítja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 272. § (2) bekezdése szerinti központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerv, valamint a Magyar Honvédség központi személyügyi nyilvántartását kezelő szerv részére (a továbbiakban együtt: központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerv).

(5) A központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerv a bűnügyi nyilvántartó szervtől átvett adatokat összeveti az általa kezelt központi személyügyi nyilvántartás adattartalmával. Ha az összevetés alapján a központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerv azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott személy az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt a szolgálati viszonyának időtartama alatt követte el, és az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, e tényről, valamint az érintett személy természetes személyazonosító adatairól tájékoztatja a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nyugdíjmegállapító szervet, a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig a nyugdíjfolyósító szervet.

(6) A (3)-(5) bekezdés alapján átvett személyes adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv, illetve a központi személyügyi nyilvántartást kezelő szerv - az adattovábbítási kötelezettségének teljesítését követően haladéktalanul - törli.

(7) A szolgálati járandóság folyósításának az (1) bekezdés szerinti szüneteltetése esetén a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére és csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy az (1) bekezdésben szüneteltetési ok már nem áll fenn.

Még néhány gondolat a témához

A tavalyi költségvetésben is csökkent a korábbi évhez képest a korhatár előtti ellátásra szánt összeg. Ez azonban szerencsére nem eredmnényezte a járandóság csökkenését.

Úgy véljük továbbá, hogy ezzel a lépéssel a kormányzat egyesületünk malmára hajtaná a vizet, ugyanis mind Strasbourgban, mind pedig Brüsszelben folyamatban lévő nemzetközi eljárásunkban alátámasztaná azon állításunkat, hogy a kormányzat rosszhiszeműen jár el, e réteg vonatkozásában.

Születési idő Öregségi nyugdíjkorhatár Öregségi nyugdíjkora jogosultság elérése
1952 jan. 1. előtt 62 év 2014. jan. 1-je előtt
1952. jan. 1 - júl. 1. között 62 év és 183 nap 2014. júl. 3. - dec. 31. között
1952. júl. 2 - dec. 31. között 62 év és 183 nap 2015. jan. 1. - júl. 2. között
1953. jan. 1 - dec. 31. között 63 év 2016. jan. 1. - dec. 31. között
1954. jan. 1 - júl. 1. között 63 év és 183 nap 2017. júl. 3. - dec. 31. között
1954. júl. 2 - dec. 31. között 63 év és 183 nap 2018. jan. 1. - júl. 2. között
1955. jan. 1 - dec. 31. között 64 év 2019. jan. 1. - dec. 31. között
1956. jan. 1 - júl. 1. között 64 év és 183 nap 2020. júl. 2. - dec. 31. között
1956. júl. 2 - dec. 31. között 64 év és 183 nap 2021. jan. 1. - júl. 2. között
1956. dec. 31. után 65 év 2021. dec. 31-e után

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. április 25.

Tisztelt Tagjaink!

Tekintettel arra, hogy itt élünk, ez a hazánk, és nem utolsó sorban magyar állampolgárok vagyunk, figyelemmel kísérjük, hogy mi történik országunkban! A kormányzati kommunikáció vitathatatlanul és félreértelmezhetetlenül arról ad folyamatosan tájékoztatást, hogy Magyarországon "hál' istennek" végre helyre kerültek a dolgok, és mindenkit Európában lekörözve fejlődünk.

Amennyiben a kormányzat igazat mond, - és miért is hazudna - akkor egyesületünk által képviselt tagság vonatkozásában felmerülhet néhány kérdés. De előtte nézzük a kormányzati állításokat:

 • "Magyarország jobban teljesít!"
 • "A 2015. év költségvetése az adócsökkentés költségvetése!"
 • "Az új családi adókedvezmény nagy segítség!"
 • "Nálunk nagyobb a gazdasági növekedés, mint az EU-ban!"
 • "A gyerekeimnek ingyenes lesz az óvodai étkezés!"
 • "Újra nő a minimálbér!"
 • "Akár 3 millió forint otthonteremtésre!"
 • "Sokat spóroltam a rezsicsökkentéssel!"
 • "2016. évben a 2/2016. (III. 5.) MK. rendelet előírja a hitelintézetek számára, hogy bizonyos reklámjaikban, a kormány saját politikai szlogenjét „A magyar reformok működnek” kötelezően alkalmazzák."

Tehát ezen szlogenek vonatkozásában vetődik fel több kérdés:

Amennyiben a magyar gazdaság ilyen szintre fejlődött, indokolt-e olyan diszkriminatív szabályokat érvényben tartani, mint pl. a szolgálati járandóságban részesülő réteg vonatkozásában az alábbiak:

 • azon szolgálati nyugdíjasok esetében, akik 1955. január elsejét követően születtek a korábbi öregségi nyugdíj helyett a mindenkori legmagasabb SZJA kulccsal csökkentett szolgálati járandóságot kapják. A törvény szerint a korhatár előtti ellátás megszűnik, amennyiben az érintett betölti a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. A nyugdíja megállapítására, azonban más szabályok vonatkoznak, melyek több szempontból diszkriminatívak.
 • a korhatár előtti ellátásban részesülő volt öregségi szolgálati nyugdíjasok esetében csak a nyugdíjkorhatár betöltésekor kaphatnak teljes összegű ellátást és rájuk nem vonatkozik sem a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII törvény 17. § (1) b, pontjában megfogalmazott kedvezmény, sem a Hszt., Hjt. által megfogalmazott kedvezmény a nyugdíjkorhatár betöltése előtti 5-ik évtől kezdődően.
 • sorolhatnánk még azon jogszabályban megfogalmazott tényeket, melyek diszkriminatívak és kizárólag minket, nyugdíjától megfosztott réteget érint

Visszatérve tehát a "minden rendben a magyar gazdasággal" vonatkozású kormányzati állításokra, úgy véltük, hogy nem indokolt semmilyen réteget diszkriminálni Magyarországon, így egyesületünk rendezvényein rendszeresen résztvevő, volt katona, szakszervezeti vezető Kónya Péter jelenleg független országgyűlési képviselőt felkértük arra, hogy, mint képviselő kérdezze meg erről a kormányzatot!

Felkértük írásban Kónya Pétert, aki a megalakulásunktól velünk van, hogy mint országgyűlési képviselő segítsen! Péter segített, a parlamentben képviselői kérdést intézett ügyünkben Lázár Jánoshoz, a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez, és dr. Simicskó István honvédelmi miniszterhez. Kónya Péter képviselői kérdése:

Tisztelt Miniszter Úr!

A minap levélben fordult hozzám, a mintegy 10 ezer taggal rendelkező Korkedvezményes nyugdíjak (járandóság), nemzetiségi-, személyiségi-, emberi jogok és más jogsérelmek Országos Érdekvédelmi Egyesülete (KNOE), mely levelet írásbeli kérdésemhez csatoltam.

2012-ben Önök megszüntették a szolgálati nyugdíjrendszert, elvették a katonák és rendvédelmi hivatásosok nyugdíjas státuszát, a nyugdíj helyett folyósított járandóságot pedig, a mindenkori legmagasabb adókulccsal csökkentett mértékben folyósítják azóta is. A kormányzati kommunikáció szerint: "Magyarország jobban teljesít!”, ,,A magyar reformok működnek!”. Ha hihetünk a kormányzati kommunikációnak, akkor jogosan teszem fel a kérdést:

1. Miért nem szüntetik meg végre a ,,büntető jellegű”, diszkriminatív járandóság csökkentést, amely kizárólag az egykori fegyveres és rendvédelmi dolgozókat sújtja a korkedvezményes, korengedményes nyugdíjasok közül?

Amennyiben a szolgálati járandóságosok munkát vállalnak és keresetük meghaladja a mindenkori minimálbér másfélszeresét, a járandóság folyósítását szüneteltetni kell. Más nyugdíjasokra, legyenek azok korkedvezményes, korengedményes, vagy éppen öregségi nyugdíjasok kizárólag az állami szférában vállalt munka esetében van korlátozás.

2. Miért nem törlik el a szolgálati járandóságosok esetében a munkavállalási korlátot, amennyiben nem az állami szektorban, hanem a versenyszférában vállalnak munkát, hiszen ilyen esetben nem áll fenn az állam által fizetett kettős juttatás?

Tisztelettel várom Miniszter Úr válaszát!

Budapest, 2016. április 21.

     Kónya Péter
országgyűlési képviselő

Várjuk a választ!

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. március 6.

Tisztelt tagjaink!

Tagjaink többsége támogatja és egyetért azzal, hogy rendezvényeket tartsunk, érdekes témákat dolgozzunk fel, illetve közéleti személyeket hívjunk meg! Azt azonban nagyon sokan felvetették, hogy problémának látják, hogy a rendezvények zömében Budapesten vannak és nem értik ennek okát! Drága az utazás, sokkal jobb lenne, ha a konferenciáinkat vagy egyéb rendezvényeinket az ország különböző pontján tartanánk!

A KNOÉ vezetősége ezzel maximálisan egyetért. Tisztában vagyunk vele, hogy egyetértésünk kevés, de sajnálatosan nincs más lehetőségünk!

Több fórumon elmondtuk már, de megismételjük:

 • A KNOÉ semmilyen támogatást nem kap, kizárólag a tagdíjakból tud gazdálkodni
 • Gazdálkodás során elsődleges szempont, hogy minden fontos dologra jusson pénz és a fizetési kötelezettségeinknek is eleget tudjunk tenni az állam felé, ugyanis még adókat is fizetnünk kell
 • A KNOÉ-ban mindenki társadalmi munkában dolgozik, senki egy fillér térítést nem kap
 • Elnökünk nem kevés pénzt költ a saját zsebéből az ügyekkel összefüggő utazásokra és megbeszélésekre, a vidéki rendezvények bérleti költségeit azonban már nem tudja állni!

Öszességében úgy fogalmazhatjuk meg, hogy sajnálatosan nincs anyagi lehetőségünk arra, hogy a "horribilis" helyiség bérleti díjakat kifizessük!

Mint ahogy eddig is mondtuk, minden meghívásnak eleget teszünk! Amennyiben tagjaink megszervezik és meghívják az elnökséget, utazunk, megyünk nagyon szívesen, mint eddig is!

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. február 18.

Tisztelt Tagjaink!

Néhány tagunk részéről elsősorban a Facebookon kririkai megjegyzések érkeztek, hogy miért adtunk ki közleményt, amikor nincs igazunk, hiszen az ONYF mindenkinek jól számolt. A közleményünk megalapozatlan, sőt indokolatlan és csak alapot adunk arra, hogy egyesületünket a kormányzat szemében komolytalanná tegyük!

Egyesületünk folyamatosan tárgyal szakértőkkel, sőt az egyik vezetőségi tagunk nyugdíjszakértő és okleveles közgazda. Információinkat pedig a több ezer tagunk által írtakból, és megküldött dokumentumokból szerezzük be! Ezek tények, így szó sincs vélelemről, vagy különféle csalfa gondolatokról, álmokról stb.

Ezek alapján egyesületünk vezetése az alábbi álláspontra helyezkedett:

 • A korábbi jelzéseket meghaladó módon, már 4 ezer főnél többen küldték meg irataikat, melyből megállapítható, hogy esetükben rosszul számoltak, tehát a közlemény megalapozott volt.
 • Egyesületünk eddig is és a jövőben is teljes tagsága érdekeit képviseli. Előfordulhat természetesen, hogy bizonyos kormányzati döntések, intézkedések nem mindenkit érintenek. Az érintettek érdekeit viszont a jövőben is képviselni fogjuk!
 • Egyesületünk vezetése elítéli azt a gondolkodást, hogy bárki a saját tapasztalatát, a vele történteket vagy az őt érintő intézkedéseket információ nélkül másokra is kivetíti. Egyesületünk egyrészt pont ezen szemlélet ellen harcol
 • Egyesületünk számára nem az a fontos, hogy népszerű legyen bárki szemében, hanem az a fontos, hogy tagjaink érdekeit minden lehetőségünkkel képviselni tudjuk!

Összességében mwegállapíthatjuk, hogy a közlemény indokolt és megalapozott volt!

_____Vissza az oldal elejére_____