2016. évben megtartott konferenciáink


Fényképek a konferenciákról

2016.04.01 2016.05.20 2016.06.10 2016.07.08 2016.09.09

Videók a konferenciákról

2016.05.20 2016.06.10 2016.06.10 2016.10.14

2016. október 14.-én konferenciát tartottunk

A rendezvényre minden meghívott, dr. Répássy Róbert kivételével eljött. Répássy Róbert a részére postán írásban, tértivevényesen megküldött meghívó ellenére sem jelent meg, de vissza sem jelzett! Az 5 évvel ezelőtt általa le "Kádárhuszározott" réteggel nem volt bátorsága szembenézni! Persze a baj nem az, hogy nem jött el, hiszen lehet más elfoglaltsága is, de mi úgy ítéljük meg, hogy minimálisan elvárható lett volna a visszajelzés, hogy pl. "bocs más programom van." Ez a "Kádárhuszárokkal nem tárgyalok" arrogancia szégyenteljes és egy országgyűlési képviselőtől nem ez várható el! Répássy is azt a jelenleg jellemző magatartást tanúsítja, hogy "minimális ismeretek nélkül alkotok véleményt". A Római Birodalomban quaestor, majd védőügyvéd Lucius Annaeus Seneca világosan fogalmazta meg, hogy "Audiatur et altera pars!" (Halgatassék meg a másik fél is!) Sajnálatosan ma ez nem divat!

A Konferenciánkra meghívtuk:

dr. Répássy Róbert nem jelent meg, nem is jelzett

dr. Masszi Katalin a rendezvényen jelen volt

Kerék-Bárczy Szabolcs a rendezvényen megjelent

Kónya Péter a rendezvényen megjelent

Program:

Rendezvényünk most is a III. kerületben az Attila Hotelben volt, de a hűvös időre tekintettel, nem a kerthelyiségben, hanem a szálloda egyik belső negytermében.

A konferenciát a KNOÉ elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a megjelent vendégeket és közölte, hogy a KNOÉ vezetése nevében négy üveg bort sorsolnak ki. 1 üveg "Il Ritardatario primitivo di manduria" olasz, 1 üveg "Tokaji Cuvèe mazsola" magyar, 1 üveg "Petite Française Chardonnay" francia és 1 üveg "Secret Viu Manent" chilei bort. Mindenki felírta a nevét egy cetlire melyet beledobtunk egy dobozba és Kónya péter kihúzta a négy szerencsés tagunkat.

Konferenciánk első napirendi pontja volt, hogy Kerék-Bárczy Szabolcs a "Paradigmaváltást" című cikkében leírtakról beszélt, ezzel összefüggésben fejtette ki a véleményét. Álláspontja szerint a jelenlegi ellenzék nem elég hatékony ahhoz, hogy a kormányt 2018.-ban le tudja váltani. Részletesen beszélt arról is, hogy sérültek a magyar demokratikus értékek, és az igazságszolgáltatás sem teljesen úgy működik, ahogy elvárható lenne. Egyértelmű véleménye az, hogy Magyarországnak egy demokratikus jogállammá kellene válnia, ahol érvényesülhetnek a jogok és elfogulatlan az igazságszolgáltatás, a közigazgatás is megfelelő szakmaisággal működik és nem elfogult, nem kötődik pártokhoz.

Kerék-Bárczy Szabolcs ezt követően a kérdésekre válaszolt. A kérdésekből a résztvevő tagjaink megnyílvánulásaiból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egyetértés volt Kerék-Bárczy Szabolcs által elmondottakkal.

Másodikként Kónya Péter beszélt a Hszt. módosításáról. Elmondta, hogy kizárólag az aktív állományra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. Részletes tájékoztatást adott arról, hogy a tervezet tele van hibával, sőt negatív intézkedéssel. Ő egy 5 oldalas módosító indítványt nyújtott be a parlamentben, mely ezen hibák és negatív intézkedések kihagyására, módosítására tartalmaz javaslatot. Beszélt arról is, hogy hozzászólásában felszólította a kormányzatot, hogy kérjen bocsánatot a nyugdíjától megfosztott rétegtől és szüntesse meg 15%-os "büntető levonást".

Kónya Péternek is feltettek jelenlévő tagjaink kérdéseket, melyekre válaszolt. Vele is nagy volt az egyetértés.

Dr. Masszi Katalin Bírónő a bírói függetlenségről, a bíróságok felelősségteljes munkavégzéséről, illetve bizonyos értelmeben annak hiányáról beszélt. Kiemelte, hogy a legfontosabb, hogy szakmailag képzett bírók hozzanak ítéletet, akik megfelelő szakmai tapasztalattal és nem utolsó sorban élettapasztalattal rendelkeznek. Megemlítette, hogy az ügyészség hierarchikus felépítésű. A bíróságoknak azonban, más hatalmi ágtól független, politikailag és világnézetileg semlegesnek kell lenni. Megemlítette, hogy sajnálatosan ez nem minden esetben érvényesül, de vannak szakmailag képzett, elfogulatlan és a függetlenségre ügyelő bírók.

Dr. Masszi Katalin is sok kérdést kapott, mely kérdésekre válaszolt.

Elfogyasztottuk az ez alkalommal is kiválóra sikerült gulyáslevest. Ezt követően kötetlen beszélgetés alakult ki. 16 óra körüli időben fejeződött be teljesen a beszélgetés.

KNOÉ elnökének beszéde:

A KNOÉ elnöke által megfogalmazott véleményt, mely álláspontunk szerint figyelemre méltó, szószerint adjuk közzé. Természetesen megkértük Kuti László engedélyét, aki úgy fogalmazott, hogy bárhol, bármikor, bármit mondott, azért vállalja a felelősséget és természetesen bárki hallhatja. Tekintettel arra, hogy hangfelvétel készült, így helyesen tudjuk Kuti Lászlót idézni!

"A jelen világ, a jelen magyar valóság annyira borzalmas, annyira hazug, hogy egy réteget úgy tudnak ellehetetleníteni, hogy még a közvéleményt is meg tudják téveszteni úgy, hogy az emberek elhiszik, hogy mi agyon kerestük magunkat, majd fiatalon nyugdíjba mentünk és újra dolgozva a nyugdíjunk mellé horribilis összegeket keresve élősködtünk a társadalmon. A tényekre jó magyar szokás szerint nem kíváncsi senki! Sajnálatosan sok sorstársunk, sok hozzánk hasonló módon pórul járt kollégánk nem harcol velünk, nem támogatja céljainkat, hanem durván és primitív módon kritizál minket anélkül, hogy ismerné a tényeket, sőt nem is kíváncsi a tényekre, és nem is akar együttgondolkodni velünk, sőt nem is kíváncsi sorstársai véleményére!"

"Azt szajkózzák, hogy miért nincs még eredmény? Miért nem értünk el még semmit? Nyilván azért, mert nem csinálunk semmit, sőt egyáltalán mi a francért vagyunk? Ellopjuk a tagdíjat? Miért is fizessen 2.000 Ft-ot egy évre a semmiért? Erre csak egy mondatban kérdezek vissza! Ebbek a korkedvezményes nyugdíj ügyben ki ért el eredményt? Egy másik szervezetet képviselő, a tagdíjakon túl, nem kevés pénzt kérő sztár ügyvédi iroda, mit ért el? Többet mint mi? Már nincsenek is talpon! Nekünk még vannak folyamatban lévő beadványaink! A Facebook oldalunkon pedig olyan személyek szólítanak meg minket, akik nem is a tagjaink. Számon kérik, hogy miért nem adunk ott folyamatos tájékoztatást, hogy mi történik az ügyükben, és mit teszünk érdekükben.

Borzalmas, hogy egyesek azt képzelik, hogy nekünk az Ő sorstársaiként ingyenes képviseletet kell biztosítanunk? Miért is? Ki is fizeti ki a KÖLTSÉGEKET? Mi a fene különböztet meg minket a jelenlegi kormánytól, ha hozzájuk hasonló módon gondolkodóak is vannak közöttünk? Ezek a volt kollégáink, sorstársaink fotelben ülve, hátradölve a pálya széléről bekiabálva várnák el azt, hogy mások saját pénzüket, szabadidejüket feláldozva dolgozzanak értük! Miért is? Tényleg ez a helyes magatartás? Nem az együttgondolkodás? Nem a párbeszéd? Nem a közös fellépés lenne fontos? Nem az összetartás a lényeg? Tényleg helyes és elfogadható az a magatartás, hogy másoktól várom el, hogy kikaparják nekem a gesztenyét? Tényleg? Az én véleményem az, hogy ezek a kollégák szégyelljék magukat! Én néhány hónappal a 60. évem előtt, megromlott egészségi állapotban, azt mondom, hogy nem adom fel amíg élek! Megalakulásunk óta, egyesületünk tagsága közül 27 fő halt meg, egy kollégánk kivételével mindeki fiatalabb volt mint én. Senki nem fog sírva fakadni, hogy egy 60 éves "Kádár-huszár" gyökér meghalt. És igen, még élek és harcolni fogok a hazug politikusokkal szemben, pártállástól függetlenül. Harcolok ilyen Répássy bohócokkal, árulóvá lett Tasnádi államtitkárokkal szemben, mert úgy vélem, hogy az igazságnak előbb vagy utóbb győzni kell! Sajnos a jelenlegi ellenzékben is csalódtam. Kivételt képez dr. Tabajdi Csaba, dr. Göncz Kinga és dr. Gurmai Zita, akik harcoltak értünk az Európai Parlamentben. A saját pártjuk azonban félretette Őket. Miért is? Utódaik pedig semmit nem tettek, ráadásul hazudoznak össze-vissza! És még egy gondolatot engedjetek meg, melyet a keresztény vallástól plagizálva szeretnék megfogalmazni Jézusra hivatkozva. (Mt 12,22) "Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg."

"Természetesen mindenki maga dönti el, hogy velünk van-e, együtt gondolkodik-e velünk, együtt harcol-e velünk, eljön-e a rendezvényeinkre, megfogalmazza-e a véleményét, meghallgatja-e mások véleményét, és nem fakad sírva, hogy havi 167 Ft tagdíjat ki kell fizetni, mert az évi 2.000 Ft havonta ennyire jön ki! Kicsit keményebben megfogalmazom, hogy aki a vascsövet dugdossa a küllőink közé, az szégyellje magát! Ezekért az emberekért nem harcolunk, ezekért az emberekért nem küzdünk, nem költünk rájuk a saját zsebünkből pénzt, és erdekükben nem áldozunk 1 másodpercet sem szabadidőnkből!"

"Ébresztő! Legyetek aktívak! Csatlakozzatok! Egységben az erő! Csak együtt tudjuk az emberek figyelmét felhívni! Együtt vagyunk fontosak és együtt vagyunk erősek!"

Fényképek a rendezvényről

_____Vissza az oldal elejére_____

Rendezvényünk a III. kerületben az Attila Hotel kerthelyiségében volt

A Konferenciánkra meghívtuk:

Bertha Szilvia
volt Jobbikos országgyűlési képviselőt

Kónya Péter
független országgyűlési képviselőt

Program:

Konferenciánkat ez alkalommal is a Budapesten III. kerület területén lévő Attila Hotel kerthelyiségében tartottuk meg. Célunk az volt, hogy meghívott vendégeinkkel az általunk elszenvedett jogsérelmekről folytassunk megbeszélést, meghallgassuk elképzeléseiket, véleményüket.

Egyesületünk elnöke megnyitotta a konferenciát. Köszöntötte a tagságot, köszöntötte Bertha Szilvíát és Kónya Pétert és ez alkalommal is megköszönte Bárdosi Ferencnek az Attila Hotel tulajdonosának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Hotel kerthelyiségét a rendezvényünkhöz

Bertha Szilvia magával hozta élettársát, Tián Pál volt katonát is, akiről az Internetes hírek meglehetősen negatívan szólnak, sőt megemlítik, hogy sikkasztás és csalás elkövetése miatt szabadságvesztés büntetést is kapott. Részletek itt olvashatóak!

Fényképeket és összefoglalót készítettünk a rendezvényről

0930 és 1130 közötti időben folyamatosan érkeztek tagjaink.

Az idő fantasztikus volt, kellemes hőmérséklet volt, bár nagyon sütött a nap

Ez alkalommal is volt az asztalok felett napernyő, így nem volt zavaró az erős napsütés

Kényelmes elhelyezkedtünk, és a kezdésig kötetlen formában beszélgettünk.

A rendezvény megkezdése előtt sok kérdésről tárgyaltunk, beszélgettünk.

Közben elkezdtük megfőzni a gulyást, mely eddigi rendezvényeinken is nagy sikert aratott

Megérkezett Kónya Péter meghívott vendégünk is.

1100 órakor elkezdődött rendezvényünk.

A konferenciát Kuti László elnök megnyitotta, majd köszöntötte a meghívott vendégeinket. Elmondta, hogy egyesületünk egy bíróság által bejegyzett érdekvédelmi egyesület, a jogainkért harcolunk, és fellépünk a tagjaink által elszenvedett sérelmek ellen. Ezen jogainkat sértő kormányzati intézkedések miatt 4 beadványunk van az EJEB előtt és egy petíció az Európai Parlament előtt.

Kiemelte elnökünk, hogy a visszaható hatállyal elvett nyugdíj ügyében negatívak a tapasztalataink! Az EJEB korábbi döntésének, meghozatalában meglehetősen elfogult bíró is résztvett, továbbá a pilot judgement eljárás során "véletlenül" három olyan ügyet választottak ki, melyben 300.000 Ft feletti nyugdíj volt, mely köszönő viszonyban sincs a valósággal!

Bertha Szilvia közölte, hogy nincs szó visszaható hatályról a korkedvezményes nyugdíjak megvonásával összefüggésben. Elnökünk közbeszólt, hogy egyértelmű és vitathatatlan a visszaható hatály, de Tián Pál közölte, hogy Kuti úr maradjon csendben, ők is meghallgatták, amit mondott, Ő is hallgassa meg amit Bertha Szilvia mond! Bertha Szilvia tovább folytatta és közölte, hogy itt pusztán egy szerződés szegésről van szó! A kormányzat és az érintettek között szerződés jött létre és ezt a szerződést szegte meg a kormányzat.

Elnökünk amikor visszakapta a szót elmondta, hogy ez sajnálatosan nem így van. Egy véglegesen nyugdíjazott ember semmilyen szerződésben nincs a kormányzattal. Itt bizony "ex tunc" azaz visszaható hatállyal törölték el a nyugdíjakat. Ráadásul a jogalkotó szerzett jogokat csorbított! Itt a kormányzat visszaélt a joggal. A jog az alábbiak szerint definiálja ezen fogalmakat:

 • "Visszaélés a joggal" egy konkrét jog (jogosultság) társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányuló gyakorlása. A joggal való visszaélés tilalma egyben a polgári jog egyik alapelve is.
 • A "visszaható hatály" azt jelenti, hogy a jogszabály kihirdetése, hatálybalépése előtti időszakra eseményekre, azaz a hatálybalépést megelőző időszakban lezárult jogviszonyra tartalmaz rendelkezéseket.
 • Szerzett jog (jus quaesitum), meghatározott személyt valamely jogalapon megillető jog. Itt nem u.n. várandóságról (jus virtuale) van szó. A nyugdijban lévő emberek megszerezték a jogot arra, hogy nyugdíjasok legyenek!
 • Magyarország Alaptörvénye így fogalmaz: "Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége."

Következő lépésként elnökünk elmondta azt is, hogy 2011. évben a törvény elfogadását megelőzően levelet írt az összes országgyűlési képviselőnek, melyben kérte, hogy ezt a törvényt ne szavazzák meg és felsorolta azokat a jogi és erkölcsi érveket, melyek ezt a kérést alátamásztják. Elmondta továbbá, hogy sok képviselő erre nem is reagált, sőt kitörölte elolvasás nélkül a számára megküldött e-mailt. Bertha Szilvia erre azt a választ adta, hogy ez természetes, hogy elolvasás nélkül törlik az ilyen leveleket, hiszen minden frakciónak meg van a maga szakértője és ilyen kérdésben nekik kell írni! Erre nem reagáltunk, de utólag megjegyezzük, hogy meglehetősen nagy szegénységi bizonyítvány egy országgyűlési képviselőnek, ha nem érti meg azt, hogy szavazatával jogot sért és az érintett réteg számára joghátrányt okoz! Nem tudjuk, hogy ehhez miért kell szakértő? Aki elvégezte a nyolc általános iskolát, megértheti, hogy ami az enyém azt nem vehetik el!

Ezt követően folyamatosan Tián Pál beszélt arról, hogy új pártot alapítottak, mely bejegyzése folyamatban van és az elképzeléseiket, a célkitűzéseiket méltatta. Elnökünk tett még egy kísérletet, hogy a beszélgetés fonalát visszairányítsa a korkedvezményes nyugdíjak elvételére, de ez csak rövid időre sikerült. Összességében elmondhatjuk, hogy a meghívott Bertha Szilvia csak nagyon keveset beszélt, viszont Tián Pál folymatosan az új pártjuk mellett tartott kortesbeszédet!

Kuti elnök úr 13 óra körüli időben jelezte, hogy elkészült a gulyás és a beszélgetés kötetlen formában folytatódik! Ebéd után Bertha Szilvia és élettársa távoztak. Ezután egy fergetesen élvezetes beszélgetés alakult ki tagjainkkal. A létszámunk folyamatosan csökkent, de többen maradtak és folytatták a beszélgetést. Az ott maradt tagjaink és elnökünk 1830 órakor távoztak.

Köszönjük az Attila Hotel tulajdonosának, hogy ilyen késői óráig, ingyen és bérmetve rendelkezésünkre bocsátotta a kerthelyiséget!

Úgy összegeznénk ezen konferenciánkat, hogy mindenkit meg kell hallgatni, mindenki véleményét meg kell ismerni, ennek függvényében kell a döntéseket meghozni, a véleményeket kialakítani, azonban az eredeti célunktól nem térünk el, a bennünket ért jogsérelem orvoslása érdekében mindent megteszünk a továbbiakban is! "We never Give up!!!!!!!" (Mi soha nem adjuk fel!!!!!!!)

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. július 8.-án konferenciát tartottunk

A Konferenciánkra külsőst nem hívtunk meg, csak kizárólag magunk beszéltük át gondjainkat, problémáinkat.

Rendezvényünk most is a III. kerületben az Attila Hotel kerthelyiségében volt

A baráti beszélgetés rendkívülien hangulatos volt, sok személyes élményről is beszélgettük, továbbá szó volt a jelenlegi magyar ellenzékről, a kormányzati furcsa intézkedésekről, nemzetközi eseményekről, így a "Brexitről", az amerikai elnökválasztásról és sok más kérdésről.

Fényképeket a rendezvényről

Kialakultak kisebb csoportok, de az emberek folyamatosan cserélődtek, átültek másik csoportokba is, így mindenki mindenkivel tudott beszélgetni!

A beszélgetés során kiderült, hogy sokan különféle módon látják és értékelik mind a magyar, mind pedig a nemzetközi helyzetet, történéseket és intézkedéseket. Különféle módon gondolják a problémák megoldását! Pont ezért volt fergetegesen érdekes a beszélgetés, ugyanis senkinek nem jutott eszébe, hogy a saját nézetét vagy a véleményét rákényszerítse másokra. Mindenki meghallgatta mások véleményt is, voltak viták de pont ez volt a fantasztikusan élvezetes! Megfogalmazásra került az is, hogy mennyire borzalmas, hogy egy hatalmon lévő párt, egy kormány úgy véli, hogy csak ő látja a helyzetet jól és senkinek a véleményét nem fogadják el. Megfogalmazásra került, mellyel a nagy többség egyet is értett, hogy a magyar ellenzéknek is hasonló a problémája, senki, de senki nem kiváncsi a másik véleményére, nincs együttműködés, az ellenzéki pártok sok kérdésben szemben állnak egymással! Abban is egyetértettek a résztvevők, hogy ez nagy hiba. Többen úgy vélik,hogy ez egy tudatos, gazdasági vagy hatalmi érdekből a kormányzattal való együttműködés miatt van így. Nem tudjuk, de semmi nem zárható ki!

A beszélgetés kapcsán, régi tapasztalatokról élményekről is szó volt. A hangulat kiválóan alakult, Kuti László a KNOÉ elnöke pl. elmesélte, hogy amikor 50 éves korában tanult a Pécsi jogi egyetemen vizsga előtt öltönyben és nyakkendőben ült a folyosón és nagyon ízgult, odament hozzá egy vélelmezhetően napalis kislány és megkérdezte, hogy "a bácsi a Kovács professzor búcsúztatójára jött?" Ezen a résztvevők jót nevettek. Ezután több hasonló sztori került elmesélésre, a hangulat zseniális volt. Érdekes módon a vélemény különbözőségek ellenére nagyon élvezte mindenki a társaságot. Viszonylag sokan voltunk és nagyon sok kérdést beszéltük át. A kormányzat példát vehetne, ugyanis ők senkit, de senkit nem hallgatnak meg, csak fújják a vélt igazukat és különböző döntéseket kényszerítenek az emberekre! Ráadásul azt a látszatot keltik, hogy ők a nép akaratát teljesítik és ők maguk Magyarország. Úgy véljük, hogy a legfontosabb az lenne, ha a mai magyar kormányzat, Lucius Annaeus Seneca, volt római filozófus és író mondását tartaná szem előtt: Audiatur et altera pars! (Halgatassék meg a másik fél is!)

Szóba került az a szük látókörű kormányzati magatartás, mely során, ha valaki nem ért egyet azzal amit tesznek, tegyük hozzá nem csoda, ugyanis sorozatosan hibát hibára halmoznak, az balliberális, meg kommunista csökevény! Majd félrevezetik a magyar közvéleményt, pl. a korkedvezményes nyugdíjak vonatkozásában, sőt félrevezetik a nemzetközi szerveket hatóságokat és bíróságokat! Ez a jobb vs. baloldal féle értelmezhetetlen szónoklatot sem tudjuk megmagyarázni! Azzal talán önmaguknak is magyarázattal tartoznak, hogy mit jelent ma Magyarországon a jobboldal és baloldal fogalma! Mi úgy véljük, hogy az államosítok mindent, melyet ma a kormányzat tesz inkább baloldali mint jobboldali. A Fidesz pedig liberális párt volt, érdekes erről manapság már nem esik szó. A jelenlegi ellenzék pedig nem tudjuk, hogy melyik oldalhoz tartozik. Egy biztos, a korkedvezményes nyugdíjak ügyében az Európai Parlamenti választások után, nem kaptunk érdemi segítséget. Kuti László a KNOÉ elnöke ezt megerősítette, majd közölte, hogy igazi segítséget Tabajdi Csabától és munkatársaitól kaptunk. Ujhelyi István MSZP-s delegációvezető, még arra sem vette a fáradságot, hogy két percet beszéljen a KNOÉ elnökével! Niedermüller Péter úgyszintén. Semmi, de semmi érdemleges adat nem merült fel, hogy mit is tettek!

Az egyik résztvevő meg is fogalmazta, hogy szégyen, hogy érdemleges segítséget külföldi EP képviselőktől kapunk csak.

A KNOÉ-nak az EP előtt folyamatban van a petíciója. Többen kérdezték, hogy mi várható, de a KNOÉ elnöke elmondta, hogy sajnos nem tudja, jóslásokba pedig nem szeretne bocsájtkozni. Egy biztos, hogy nem adjuk fel, "addig toljuk a biciklit, ameddig van erőnk!" Fogalmazta meg Kuti László! Az ellenzéki politikusok segítségével összefüggésben pedig azt mondta, hogy egy régi latin mondás a válasz erre: "Bonus dux bonum reddit comitem." (Amilyen a gazda, olyan a cselédje.) Szóba került még az is, hogy Szanyi Tibor nyilatkozatával - az MSZP elnökválasztásával összefüggésben - a résztvevők nagy része egyetért. Érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy Szanyi Tibort fegyelmi eljárással fenyegette meg pártja, a véleménye megfogalmazásáért!

Összességében a rendezvény kiváló volt. Természetesen most is ettünk egy helyszínen főzött gulyást és két vidéki család megkapta a beígért ingyen szobáját és KNOÉ Egyesület feliratú tollakat is osztottunk! Délután 16 óra körüli időben a rendezvény befejeződött. Mindenki nagyon jól érezte magát!

_____Vissza az oldal elejére_____

Rendezvényünk a III. kerületben az Attila Hotel kerthelyiségében volt

A Konferenciánkon részt vett:

Somogyi Zoltán politológus, politikai elemző.

Konferenciánkat Budapesten III. kerület területén az Attila Hotel kerthelyiségében tartottuk meg. Meghívott vendégünkkel Somogyi Zoltánnal beszélgetünk aktualitásokról, a jelenlegi magyar helyzetről. Ez valójában egy kötetlen megbeszélgetés volt, melynek elsődleges célja a tagságunkat foglalkoztató problémákra válaszok keresése

Program:

Egyesületünk elnöke megnyitotta a konferenciát. Köszöntötte a tagságot, köszöntötte Somogyi Zoltánt és megköszönte Bárdosi Ferencnek az Attila Hotel tulajdonosának, hogy biztoította a területet a rendezvényhez

Ezt követően Somogyi Zoltán vette át a szót és köszöntötte a résztvevőket.

Fényképeket és összefoglalót készítettünk a rendezvényről

1000 és 1100 közötti időben érkeztek tagjaink.

Megérkezett tagjaink kényelmesen foglalhattak helyet. Lógott az eső lába.

Bárdosi Ferenc tulajdonos jóvoltából, az asztalok felett volt ernyő, így amikor eleredt eső nem ázott el senki.

Kényelmes elhelyezkedtünk, és a kezdésig kötetlen formában beszélgettünk.

Megérkezett Somogyi Zoltán meghívott vendégünk is.

Bárdosi Ferenc tulajdonos mindenkit megkínált egy kupica erdélyi szilvapálinkával, mely mindenkinek nagyon ízlett. Aki autóval jött sajnos nem érezhette a finom aromát.

Sok kérdés hangzott el, főként a jelen magyar helyzettel összefüggésben, de a KNOÉ által képviselt ügyekben is! Fölvetődtek aktuálpolitikai kérdések is. Tulajdonképpen kötetlen beszélgetés formájában hangzottak el a kérdések és a válaszok is.

Elkészült az ebéd, így egyesületünk mindenkit vendégűl látott egy gulyáslevesre. A gulyás ezúttal is kiválóra sikeredett, ez abból látszódott, hogy majdnem mindenki két tányérral evett. Egészségükre!

Minden résztvevőt megajándékoztunk egy Írországban készült, KNOÉ Egyesület felíratú tollal. Mivel több féle tollat csináltal nekünk, a résztvevők válogathattak.

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. május 20.-án konferenciát tartottunk

A Konferenciánkra meghívtuk:

Molnár Gyula az MSZP Újbudai Elnöke

Kónya Péter független országgyűlési képviselő

Kerék-Bárczy Szabolcs politikus

Kuti László házigazda a KNOÉ elnöke

Elnökünk 2016. május 20.-án reggel e-mailt kapott Molnár Gyulátol, melyben Molnár úr elnézést kér, de a konferenciánkon nem tud megjelenni! Leírta, hogy az utolsó percig igyekezett úgy alakítani a napját, hogy jelen legyen konferenciánkon, de sajnos nem sikerült! Ugyanis 7 megyei helyszínen kell(ene) tudnia megjelenni, ami lehetetlen, de még így is 5 megyei taggyűlésen fog részt venni.

Kerék-Bárczy Szabolcs, telefonon jelezte, hogy sajnálatosan ő sem tud megjelenni rendezvényünkön

Konferenciánk programja volt:

 • A KNOÉ elnöke megnyitotta a konferenciát, majd tájékoztatást adott a 2016.05.01. és 2016.05.07. között megtartott civilszervezeti találkozóról, melyen több ország civilszervezeti vezetőivel és nemzetközi jogászokkal tárgyal. Kihangsúlyozta, hogy a külföldi rendezvényre, mint eddig is, saját költségén utazott!
 • Majd Kónya Pétert kérdezzük arról, hogy a KNOÉ által írásban kért, és általa kezdeményezett miniszteri kérdés vonatkozásában mi történt, ilyen esetben vannak-e támohatók az ellenzéki pártok részéről, vagy más független országgyűlési képviselő részéről? Kérdezzük tovább, hogy mi várható? E téma vonatkozásában a KNOÉ kiad egy sajtóközleményt. A KNOÉ irásos kezdeményezése és Kónya Péter miniszterhez intézett kérdése honlapunkon olvasható!
 • Tagjaink kérdéseire válaszolnak meghívott vendégeink.
 • Ezt követően kötetlen beszélgetés volt, majd elfogyasztottuk a helyszínen megfőzött és ezuttal is nagyon jól sikerült bográcsgulyást.

Fényképeket és összefoglalót készítettünk a rendezvényről

A KNOÉ elnöke ismertette az Egyesült Királysági civil szervezeti találkozó főbb részleteit. A rendezvény 2016. május 2.-án helyi idő szerint 10.00 órakor kezdődött az Egyesült Királyság Edinburgh városában, a The Royal Mile 80 High Street cím alatt. Sokan jelentek meg főként az Európai Unió országaiból, de érkeztek más európai országból is. Jelen volt jogi segítőnk dr. Winiefred Goldel PhD valamint többek között a spanyol Asociación de Retiro képviselői. Németország részéről a meghívottakat Adette Scheite vezette. Az olasz civil szervezeteket Giaunluca Fiacci és társai képviselték.

A rendezvényt, mint házigazda Leathan Chobbery a skót Humanism & Civil Society képviselője nyitotta meg, majd tartott egy kb. félórás megnyitó beszédet, melyben fontosnak vélte a nemzetközi kapcsolattartást, egymás segítését és végezetül ismertette a tervezett programot.

Program:

2015. május 2.

 • Az első előadást a szintén skót Fraternal Associations & Civil Religion képviselője Mr. Laslie Bracket tartotta meg
 • Leathan Chobbery, mint levezető elnök átadta a szót a hozzászólóknak
 • Következő előadó az olasz Gianluca Fiacci volt
 • Ebéd után a KNOÉ elnöke kapott lehetőséget az előadásra. A számítógép csatlakoztatható volt a kivetítőhöz így az előre megírt előadás szövegéhez, néhány képi illusztráció is csatolható volt.

2015. május 3.

 • Charlene Delanois a francia delegáció nevében tartotta meg előadását
 • Josip Šakonovič részletesen elemezte Horvátország menekült politikáját.
 • Daniel Frieden osztrák résztvevő előadása következett
 • Radu Călinescu romániai civil szervezetük nevében beszélt

2015. május 4.

 • Egész nap fórum volt, ahol a KNOÉ elnöke ismét szót kapott

Részletes tájékoztató a tagi felületen

Konferenciánk következő napirendi pontj következett. Kónya Pétert kérdeztük arról, hogy a KNOÉ által írásban kért, és általa kezdeményezett miniszteri kérdés vonatkozásában mi történt. Konya Péter kérdése és az arra érkezett miniszteri válasz a tagi felületen olvasható!

Megettük a bográcsgulyást, majd kötetlen beszélgetés következett. A Konferencia kg. 16.00 órakor fejeződött be.

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. április 1.-jén évnyitó konferenciát tartottunk

Rendezvényünkön meghívottként részt vett:

Somogyi Zoltán politikai elemző

Kerék-Bárczy Szabolcs politikus

Kónya Péter független országgyűlési képviselő

Székely Sándor a Szolidarítás Elnöke

Kuti László házigazda a KNOÉ elnöke

A Csepel Művek Ipari Park hazánk egyik évszázados ipari múltra visszatekintő területén tartottuk meg 2014. április 1.-jén az évnyitó konferenciánkat. A konferenciát Kuti László a KNOÉ elnöke nyitotta meg. Ezt követően üdvözölte a meghívott vendégeket és tájékoztatást adott arról, hogy milyen eljárások vannak folyamatban a KNOÉ vonatkozásában. Beszélt még arról, amit évek óta mond folyamatosan minden lehetséges fórumon, hogy amennyiben a KNOÉ kezdeményezése sikeres, mely az együttes jogi fellépésre törekedett, akkor talán eredményt tudnánk felmutatni. A legcsekélyebb mértékben sem a KNOÉ hibája, hogy az EJEB a korábbi beadványokat elutasította!

Az okokat az alábbiakban foglalta össze:

 • A közös fellépés és az együttműködés hiánya
 • A nagyszámű, különböző tartalmú, egymásnak sokban ellentmondó csoportos vagy egyéni beadványok
 • Az EJEB e kapcsán alkalmazott "Pilot judgement" eljárása és "furcsa" pilot kiválasztás
 • Az elfogult magyar bíró részvétele a döntésben
 • A KNOÉ beadványa "véletlenül" nem szerepelt a pilot ügyek között, így annak tartalmát nem is vizsgálták
 • Az egyik pilot ügyben, mely az SZB egyik tagjának egyéni beadványa volt, jogi segítőink közreműködésével írtunk a magyar kormány EJEB-nek írt tájékoztatására véleményt. (tagi felületen olvasható) sajnos ezt a magyar érdekeltek nem használták fel

Az EJEB döntését követő a KNOÉ az alábbi intézkedéseket foganatosította:

 • Zeid Ra'ad Al Hussein ENSZ főbiztosnak írtunk levelet
 • Nils Muižnieks Európa Tanács Emberi Jogi Biztosának írtunk levelet
 • Német jogi segítőnk dr. Winiefred Goldel PhD. docens véleményét kértük
 • Dean Spielmann EJEB elnökének írtunk levelet
 • Frans Timmermans az EB elnök-helyettesének írtunk levelet
 • Az összes Európai Parlamenti képviselőnek írtunk levelet
 • Jean-Claude Juncker EB elnökének írtunk levelet
 • Személyesen több alkalommal az EU különböző szerveinél megfogalmaztuk álláspontunkat
 • EP petíciót két alkalommal kiegészítettük írásban, mely önálló számon került iktatásra és jelenleg is folyamatban van
 • Megteremtettük a jogi feltételeit és új EJEB beadványt küldtünk Strasbourgba. Ezen beadványunkban kizárólag a tagi követelményeknek mindenben eleget tett tagjaink szerepelnek. A bírósági döntésnek nincs kiterjesztő ereje, kizárólag a beadványban szereplőkre vonatkozik!
 • A közszférába dolgozni visszament tagjaink vonatkozásában, akik megküldték a vonatkozó dokumentumokat és a tagi feltételeknek megfelelnek, EJEB beadványt küldtünk Strasbourgba
 • Néhány olyan tagunk vonatkozásában, akiket tevékenységükkel összefüggésben egyéni jogsérelmek érték jogi eljárásokat kezdeményeztünk.

Kérdések megválaszolását követően, Kerék-Bárczy Szabolcs tartott tájékoztatót a jelenlegi magyar helyzetről. Megfogalmazta, hogy a kormányváltás csak professzionális módon összefogással és nem széthúzással valósítható meg, mely megfelelő szakmaiságot és személyi feltételeket igényel.

Somogyi Zoltán politikai elemző a választási törvényben tapasztalható furcsa anomáliákról beszélt, továbbá elemezte a mai magyar helyzetet.

Kónya Péter szintén a mai magyar helyzetről beszélt és arról, hogy azoknak a politikai vezetőknek, akik jogsértéseket követtek el és/vagy visszaéltek hatalmukkal, a törvény előtt kell felelniük!

Ezt követően tagjaink kérdéseire válaszoltak meghívott vendégeink.

A rendezvény hivatalos része befejeződött, majd kötetlen beszélgetés kezdődött vendégeinkkel és közben elfogyasztottuk a helszínen megfőzött bográcsgulyást.