2016. év értékelése

Az Egyesület tevékenységének összegzése:

2016. évi tevékenységünket is az egyesületi szlogenünk szemelőtt tartásával kezdtük meg! "Mi soha nem adjuk fel!" Az általunk kezdeményezett eljárások mind az EU-ban, mind az EJEB előtt folyamatban van! Az tény, hogy továbbra is meglehetősen lassan történik érdemleges.

A korábbi években tapasztaltak szerint a jelen magyar valóság annyira borzalmas, annyira hazug, hogy egy több réteget el tudtak leheteleníteni úgy, hogy megtévesztették a közvéleményt. Sajnálatosan még napjainkban is soklan elhiszik azt a hazugságot, hogy a korkedvezményes nyugdíjban részesült réteg megérdemelte a kormányzat "igazságos" döntését, hogy visszaható hatállyal megfosztottak minket a nyugdíjas státuszunktól és a kormányzat, hangzatos szóvirágok közepette, egy bizonytalan helyzetbe taszított minket, majd "járandóságosnak" neveztek át bennünket!, A hazug kommunikáció része, melyet sokan elhittek, hogy mi agyon kerestük magunkat, majd fiatalon nyugdíjba mentünk és újra dolgozva a nyugdíjunk mellé horribilis összegeket keresve élősködtünk a társadalmon. A tényekre jó magyar szokás szerint nem kíváncsi senki!

Nem hallgathatjuk el azonban, hogy sok sorstársunk, - sőt még tagjaink között is voltak, vannak szép számmal olyanok akik - zavart igyekeznek kelteni, a kormányzati kommunikációhoz hasonoló hazugságokkal próbálják közösségi oldalakon befolyásoni társaikat, pórul járt kollégáinkat, nem harcolnak velünk, nem támogatják céljainkat, hanem a "sültgalambra" várnak. 2016. évben is nagyon sok energiát emésztett fel az ilyen jelenségek elleni harc, tagságunk korrek tájékoztatása."

Ilyen vélemények voltak többek között:

 • Miért nincs még eredmény? Miért nem ért el az Egyesület még semmit?
 • Miért is fizessen 2.000 Ft-ot egy évre a semmiért?
 • Egyáltalán mi a francért vagyunk?
 • Mi a francért hívnak meg kétes ellenzéki politikusokat?

Ezzel a témával folyamatosan foglalkoztunk, igyekeztünk a tagság és amilyen lehetőséget kaptunk a közvélemény figyelmét is felhívni arra, hogy máshogy nincs esélyünk! Muszály a közvélemény és az összes magyar párt figyelmét felhívni arra, hogy vagyunk, harcolunk és segítség kell! A KNOÉ egyetlen politikai párt vonatkozásában sem köteleződött el! Aki figyelemmel kíséri tevékenységünket, tudja, hogy kormánypárti politikusokat, minisztereket, államtitkárokat is igyekeztünk meghívni, de senki nem jött el!

Felvetődik továbbá a kérdés, hogy ki is ért el eredményt? Mindenki beadványát elutasították! Egyedül és kizárólag a KNOÉ két beadványa van folyamatban! Próbálták közösségi oldalakon azt a látszatot kelteni, hogy nem kell a KNOÉ tagjának lenni ahhoz, hogy az esetleges pozitív döntés rájuk is vonatkozzon! Ez nem igaz! Az Strasbourgban székelő Emberi Jogok Európai Bíróságának a döntése kizárólag a beadványban szereplő tagjainkra vonatkozik. Senkmi másra! A közösségi oldalakon olyan személyek szólítanak meg minket, akik nem is a tagjaink és számon kérik, hogy miért nem adunk ott folyamatos tájékoztatást, hogy mi történik az ügyükben, és mit teszünk érdekükben. Semmit! A KNOÉ tagsága érdekében tevékenykedik, kizárólag a tagságért teszünk meg mindent, de mindent, ami tőlünk telik!

Sokan képzelik, hogy egy kizárólag a tagdíjakból működő egyesületnek ingyenes képviseletet kell biztosítania bárkinek is! Sajnos évi 2.000 Ft erre nem elegendő, hogy jótékonykodjunk! Mi mint korábban is, 2016. évben is meghallgattuk tagtársaink véleményt, javaslatait és a jövőben is ezt szeretnénk tenni. Szerintünk az összefogás és az összetartás a legfontosabb. Ezzel a kérdéssel számtalanszor foglalkoztunk 2016. évi rendezvényeinken. Sajnálatosan vidéken nem sok rendezvényt tudtunk tartani 2016. évben, de minden tagi meghívásnak eleget tettünk és odautaztunk. Egyesületünk 2016. évben is harcolt a hazug politikusokkal szemben, pártállástól függetlenül. Hiszunk továbbra abban, hogy az igazság előbb vagy utóbb győz! A KNOÉ elnöke fogalmazta meg, mellyel egyesületünk vezetése maximálisan egyetért és úgy véljük, hogy a jövőben is ezen Jézus által megfogalmazott gondolatok alapján szertetnénk működni! Ez így hangzik: (Mt 12,22) "Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg."

Egyesületünk 2016. évi tevékenységét az alábbiakban részletezzük, tényekkel alátámasztva

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. április 01.-én évnyitó konferenciát tartottunk

Meghívottak:

 • Somogyi Zoltán politikai elemző
 • Kerék-Bárczy Szabolcs politikus
 • Kónya Péter független országgyűlési képviselő
 • Székely Sándor a Szolidarítás Elnöke

A Csepel Művek Ipari Park hazánk egyik évszázados ipari múltra visszatekintő területén tartottuk meg 2014. április 1.-jén az évnyitó konferenciánkat. A konferenciát Kuti László a KNOÉ elnöke nyitotta meg. Ezt követően üdvözölte a meghívott vendégeket és tájékoztatást adott arról, hogy milyen eljárások vannak folyamatban a KNOÉ vonatkozásában. Beszélt még arról, amit évek óta mond folyamatosan minden lehetséges fórumon, hogy amennyiben a KNOÉ kezdeményezése sikeres, mely az együttes jogi fellépésre törekedett, akkor talán eredményt tudnánk felmutatni. A legcsekélyebb mértékben sem a KNOÉ hibája, hogy az EJEB a korábbi beadványokat elutasította!

Kérdések megválaszolását követően, Kerék-Bárczy Szabolcs tartott tájékoztatót a jelenlegi magyar helyzetről. Megfogalmazta, hogy a kormányváltás csak professzionális módon összefogással és nem széthúzással valósítható meg, mely megfelelő szakmaiságot és személyi feltételeket igényel.

Somogyi Zoltán politikai elemző a választási törvényben tapasztalható furcsa anomáliákról beszélt, továbbá elemezte a mai magyar helyzetet.

Kónya Péter szintén a mai magyar helyzetről beszélt és arról, hogy azoknak a politikai vezetőknek, akik jogsértéseket követtek el és/vagy visszaéltek hatalmukkal, a törvény előtt kell felelniük!

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. május 02 - 04. között civilszervezeti találkozón vettünk részt az Egyesült Királyság területén Edinburgh városában.

  2016. május 02.-i program

Megnyitót követően az első előadást a szintén skót Fraternal Associations and Civil Religion képviselője Mr. Laslie Bracket tartotta meg. Leathan Chobbery, mint levezető elnök átadta a szót a hozzászólóknak, kb. 8 hozzászólás volt ehhez, főként egyetértően támogatóan.

Következő előadó az olasz Gianluca Fiacci volt. 4 hozzászóló volt. A hozzászólások általánosságokat tartalmaztak. Mr. Bracket, megköszönte a hozzászólásokat és közölte, hogy ebéd után folytatódik a rendezvény.

Ebéd után 14.30 órakor a KNOÉ elnöke kapott lehetőséget az előadásra. Leathan Chobbery 16.20 órakor a május 2.-i napi értekezletet bezárta.

  2016. május 03.-i program

Charlene Delanois a francia civil szervezet nevében tartott előadást. Josip Šakonovič, többek között, részletesen elemezte Horvátország menekült politikáját. Daniel Frieden osztrák résztvevő is beszélt a menekültekkel összefüggő tevékenységről. Radu Călinescu romániai civil szervezetük nevében, részletesen taglalta, hogy a korrupció ellenes tevékenység nagyon komoly náluk.

Leathan Chobbery a nemzetközi civil szervezeti szimpózium hivatalos részét május 3.-ai napját 14.56 órakor lezárta

  2016. május 04.-i program

dr. Winiefred Goldel PhD. nyitotta meg a fórumot, és elsőként felkérte a KNOÉ elnökét Kuti Lászlót, hogy az előre egyeztetett témát vitaindítóként vesse fel. Kuti László elsőként a magyar hatóságok „lebutításáról” beszélt. A rendőrség vonatkozásában részletesen kitért arra, hogy az utcán szolgálatot teljesítő rendőrök külseje és öltözéke sem olyan, mely elvárható lenne egy intézkedő járőrtől. A fellépés, az állampolgár megszólítása, az intézkedések törvényessége, kulturáltsága erős kívánnivalót hagy maga után.

Hosszas beszélgetés alakult ki. A résztvevők mindegyike azt állította, hogy náluk a rendőrök felkészültek, a külsejük tekintélyt parancsoló. A rendezvény befejeződött. Kuti László minden egyes résztvevőt kért, hogy segítsenek abban, hogy a folyamatban lévő ügyünket az ő EP képviselőik segítsék, támogassák.

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. május 20.-án konferenciát tartottunk

Meghívottak:

 • Molnár Gyula az MSZP Elnöke (rendezvényen egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni)
 • Kónya Péter független országgyűlési képviselő
 • Kerék-Bárczy Szabolcs politikus

Elnökünk 2016. május 20.-án reggel e-mailt kapott Molnár Gyulátol, melyben Molnár úr elnézést kér, de a konferenciánkon nem tud megjelenni! Leírta, hogy az utolsó percig igyekezett úgy alakítani a napját, hogy jelen legyen konferenciánkon, de sajnos nem sikerült! Ugyanis 7 megyei helyszínen kell(ene) tudnia megjelenni, ami lehetetlen, de még így is 5 megyei taggyűlésen fog részt venni.

Kerék-Bárczy Szabolcs, telefonon jelezte, hogy sajnálatosan ő sem tud megjelenni rendezvényünkön

Konferenciánk programja volt:

A KNOÉ elnöke tájékoztatást adott a 2016.05.01. és 2016.05.07. között megtartott civilszervezeti találkozóról, melyen több ország civilszervezeti vezetőivel és nemzetközi jogászokkal tárgyal. Kihangsúlyozta, hogy a külföldi rendezvényre, mint eddig is, saját költségén utazott!

Kónya Pétert kérdezzük arról, hogy a KNOÉ által írásban kért, és általa kezdeményezett miniszteri kérdés vonatkozásában mi történt, ilyen esetben vannak-e támogatók az ellenzéki pártok részéről, vagy más független országgyűlési képviselő részéről? Pintér Sándor belügyminiszternek, illetve valamint Simicskó István honvédelmi miniszternek elküldött kérdések az alábbiak voltak:

 • Tervezik-e a katonáknál is az egészségkárosodási járadék bevezetését?
 • Ha nem tervezik, miért nem?
 • Lesz-e visszamenőleges hatálya az egészségkárosodási járadékot biztosító törvénymódosításnak

Kónya Péter megfogalmazta továbbá, hogy 2012 január 1-ig, amikortól megszűnt a szolgálati nyugdíjrendszer és emiatt számos olyan rendőr, katona, tűzoltó, börtönőr, katasztrófavédelmi és nemzetbiztonsági hivatásos maradthatott mindenféle ellátás nélkül, akik olyan egészségkárosodást szenvedtek, hogy alkalmatlanná váltak a hivatásos szolgálatra és ezért leszerelték őket? Ezen személyeket kellene összegyűjteni, megkeresni.

A KNOÉ vezetőségének egyértelmű véleménye, hogy ennek érdekében lépéseket teszünk, és a 2016. október 14-i konferenciánkon megfogalmazzuk a véleményünket és a meghívott vendégeink figyelmét felhívjuk. Az országgyűlési képviselők figyelmét pedig névreszóló levélben hívjuk fel és ismertetjük az érintett egy fillért nem kapó, napi megélhetési gonddal küzdő tagjainkkal összefüggő részletek!

Jelenleg felszólításaink, leveleink, megkereséseink ellenére sajnálatosan csak két ilyen személyről tudunk! Ez azért is érdekes, mert véleményünk szerint sok ilyen személy van! Továbbra is várjuk a jelentkezésüket!

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. szeptember 04.-én egyesületünk vezetése találkozott Ümit Hamit Ujgur vezetővel

Ümit Hamit, aki több tudóssal megegyező módon a hunok őseinek tartja az ujgurokat, Kínában élt és tevékenykedett mint aktivista, de a Kínai kormány ellenségesnek minősítette a tevékenységét, így évtizedekkel ezelőtt kiutasították Kínából. Németországban kapott politikai menedékjogot, és állampolgárságot. Továbbra is harcolt az Ujgur közösség jogaiért. Az Ö szavaival élve: "A kínai megszállás előtt még azt tanították az ujguroknak, hogy a magyarok, a székelyek és a csángók a legközelebbi rokonaik"

A találkozón résztvett:

 • Ümit Hamit az Ujgur Világkongresszus Főtitkára
 • Dr. Horkovics-Kováts János a Magyar Vár alapítvány elnöke

A beszélgetés kötetlen formában folyt. Ümit Hamittal elnökünk közvetlenül angolul beszélgetett, hivatalosan pedig dr. Horkovics-Kovács János fordított németre. A KNOÉ elnöke tájékoztatást adott egyesületünkről, célkitűzéseinkről, tevékenységünkről.

Ümit Hamit is tájékoztatást adott arról, hogy mi történt vele. Elmondta, hogy a Kínában élő ujgurok közeli rokonaink, és beszélt arról is, hogy a jelen magyar kormány barátja a Kínai kormány, mely elnyomja a szabdságukért küzdő embereket. A 2013 májusában történtek meglehetősen érdekesek, ugyanis akkor teljesen indokolatlanul kiutasították Magyarországról. 2013 májusában meglehetősen furcsa módon őrizetbe vették és minden indokolás nélkül kitoloncolták az országból.

Elmondta, hogy a kutasítását a TEK javasolta, ugyanis azt közölték, hogy „valódi, közvetlen és súlyos veszélyt jelent az ország nemzetbiztonságára”. Azt viszont senki nem közölte, hogy mi ez a súlyos veszély, mivel gyanúsítják, miért toloncolták ki. Ümit Hamit véleménye szerint a Kínai Kormány kérésére tették ezt, még azt sem tudva, hogy Ő már német állampolgár! Kína ugyanis nem szereti, ha az ujgur aktivisták megfogalmazzák a véleményüket bárhol a világban, ezért kérték az Orbán kormányt intézkedésre. Visszatérve a kiutasításra, nem is tudott részt venni a rendezvényen, melyre akkor 2013. májusában jött, na de nem csak Ő senki! Ugyanis a rendezvény megtartását megakadályozta a TEK! Szétszedte a rendőrség, majd a katasztrófavédelem a szállodát, ahol megszálltak a kongresszusra érkezők (Ez egyébként az Attila Hotel volt) és nehogy azért mégis elmenjen valaki a Magyarok Házába, "véletlenül" egy bombariadó is volt!

Az ügy érdekessége, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság még 2013-ban kimondta, hogy Ümit Hamitot szabálytalanul utasították ki Magyarországról, ráadásul a beutazási tilalom is érvénytelen, mert rosszak a jogszabályi hivatkozások ráadásul a személyes adatait is össze-vissza írták le. Az ítélet kimondta ugyanis, hogy Ümit Hamitnak joga van megismerni az ellene hozott határozatok tartalmát. Egyébként addig ki sem utasíthatták volna, amíg nem láthatta, mi a magyar hatóságok baja vele. Na ezt azóta sem láthatta!

Ümit Hamit megfogalmazta, hogy egyetért egyesületünk harcával és ígéretet tett, hogy egy rendezvényünkre is ellátogat, amennyiben időpontot tudunk egyeztetni és akkor Németországból ide utazik.

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. szeptember 09.-én konferenciát tartottunk

A konferencián megjelent:

 • Bertha Szilvia volt Jobbikos országgyűlési képviselő
 • Kónya Péter független országgyűlési képviselő
 • Tián Pál

Konferenciánk célja az volt, hogy meghívott vendégeinkkel az általunk elszenvedett jogsérelmekről folytassunk megbeszélést, meghallgassuk elképzeléseiket, véleményüket.

Bertha Szilvia magával hozta élettársát, Tián Pál volt katonát is, akiről az Internetes hírek meglehetősen negatívan szólnak, sőt megemlítik, hogy sikkasztás és csalás elkövetése miatt szabadságvesztés büntetést is kapott.

A konferencián nagy meglepetés volt, hogy Bertha Szilvia közölte, hogy nincs szó visszaható hatályról a korkedvezményes nyugdíjak megvonásával összefüggésben. Elnökünk közbeszólt, hogy egyértelmű és vitathatatlan a visszaható hatály, de Tián Pál közölte, hogy Kuti úr maradjon csendben, ők is meghallgatták, amit mondott, Ő is hallgassa meg amit Bertha Szilvia mond! Bertha Szilvia tovább folytatta és közölte, hogy itt pusztán egy szerződés szegésről van szó! A kormányzat és az érintettek között szerződés jött létre és ezt a szerződést szegte meg a kormányzat.

Elnökünk amikor visszakapta a szót elmondta, hogy ez sajnálatosan ez nem így van. Egy véglegesen nyugdíjazott ember semmilyen szerződésben nincs a kormányzattal. Itt bizony "ex tunc" azaz visszaható hatállyal törölték el a nyugdíjakat. Ráadásul a jogalkotó szerzett jogokat csorbított! Itt a kormányzat visszaélt a joggal. A jog az alábbiak szerint definiálja ezen fogalmakat:

 • "Visszaélés a joggal" egy konkrét jog (jogosultság) társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányuló gyakorlása. A joggal való visszaélés tilalma egyben a polgári jog egyik alapelve is.
 • A "visszaható hatály" azt jelenti, hogy a jogszabály kihirdetése, hatálybalépése előtti időszakra eseményekre, azaz a hatálybalépést megelőző időszakban lezárult jogviszonyra tartalmaz rendelkezéseket.
 • Szerzett jog (jus quaesitum), meghatározott személyt valamely jogalapon megillető jog. Itt nem u.n. várandóságról (jus virtuale) van szó. A nyugdijban lévő emberek megszerezték a jogot arra, hogy nyugdíjasok legyenek!
 • Magyarország Alaptörvénye így fogalmaz: "Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége."

Ezt követően folyamatosan Tián Pál beszélt arról, hogy új pártot alapítottak, mely bejegyzése folyamatban van és az elképzeléseiket, a célkitűzéseiket méltatta. Elnökünk tett még egy kísérletet, hogy a beszélgetés fonalát visszairányítsa a korkedvezményes nyugdíjak elvételére, de ez csak rövid időre sikerült. Összességében elmondhatjuk, hogy a meghívott Bertha Szilvia csak nagyon keveset beszélt, viszont Tián Pál folymatosan az új pártjuk mellett tartott kortesbeszédet!

Bertha Szílvia és Tián Pál kora délutáni távozása után egy estig tartó érdekes beszélgetés alakult ki.

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. október 14.-én konferenciát tartottunk

A konferenciára meghívott volt:

 • dr. Répássy Róbert politikus
 • dr. Masszi Katalin volt tanácselnök bíró
 • Kerék-Bárczy Szabolcs politikus
 • Kónya Péter független országgyűlési képviselő

A rendezvényre minden meghívott, dr. Répássy Róbert kivételével eljött. Répássy Róbert a részére postán írásban, tértivevényesen megküldött meghívó ellenére sem jelent meg, de vissza sem jelzett! Az 5 évvel ezelőtt általa le "Kádárhuszározott" réteggel nem volt bátorsága szembenézni! Persze a baj nem az, hogy nem jött el, hiszen lehet más elfoglaltsága is, de mi úgy ítéljük meg, hogy minimálisan elvárható lett volna egy visszajelzés. Álláspontunk szerint ez a "Kádárhuszárokkal nem tárgyalok" arrogancia szégyenteljes és egy országgyűlési képviselőtől nem ez várható el! Répássy is azt a jelenleg jellemző magatartást tanúsítja, hogy "minimális ismeretek nélkül alkot véleményt". A Római Birodalomban quaestor, majd védőügyvéd Lucius Annaeus Seneca világosan fogalmazta meg, hogy "Audiatur et altera pars!" (Halgatassék meg a másik fél is!) Sajnálatosan ma ez nem divat!

Ezt a konferenciánkat megszínesítettük azzal, hogy négy üveg minőségi bort sorsoltunk ki. 1 üveg "Il Ritardatario primitivo di manduria" olasz, 1 üveg "Tokaji Cuvèe mazsola" magyar, 1 üveg "Petite Française Chardonnay" francia és 1 üveg "Secret Viu Manent" chilei bort. Mindenki felírta a nevét egy cetlire melyet beledobtunk egy dobozba és Kónya péter kihúzta a négy szerencsés tagunkat.

Konferenciánk első napirendi pontja volt, hogy Kerék-Bárczy Szabolcs a "Paradigmaváltást" című cikkében leírtakról beszélt, ezzel összefüggésben fejtette ki a véleményét. Álláspontja szerint a jelenlegi ellenzék nem elég hatékony ahhoz, hogy a kormányt 2018.-ban le tudja váltani. Részletesen beszélt arról is, hogy sérültek a magyar demokratikus értékek, és az igazságszolgáltatás sem teljesen úgy működik, ahogy elvárható lenne. Egyértelmű véleménye az, hogy Magyarországnak egy demokratikus jogállammá kellene válnia, ahol érvényesülhetnek a jogok és elfogulatlan az igazságszolgáltatás, a közigazgatás is megfelelő szakmaisággal működik és nem elfogult, nem kötődik pártokhoz.

Másodikként Kónya Péter beszélt a Hszt. módosításáról. Elmondta, hogy kizárólag az aktív állományra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. Részletes tájékoztatást adott arról, hogy a tervezet tele van hibával, sőt negatív intézkedéssel. Ő egy 5 oldalas módosító indítványt nyújtott be a parlamentben, mely ezen hibák és negatív intézkedések kihagyására, módosítására tartalmaz javaslatot. Beszélt arról is, hogy hozzászólásában felszólította a kormányzatot, hogy kérjen bocsánatot a nyugdíjától megfosztott rétegtől és szüntesse meg 15%-os "büntető levonást".

Dr. Masszi Katalin Bírónő a bírói függetlenségről, a bíróságok felelősségteljes munkavégzéséről, illetve bizonyos értelmeben annak hiányáról beszélt. Kiemelte, hogy a legfontosabb, hogy szakmailag képzett bírók hozzanak ítéletet, akik megfelelő szakmai tapasztalattal és nem utolsó sorban élettapasztalattal rendelkeznek. Megemlítette, hogy az ügyészség hierarchikus felépítésű. A bíróságoknak azonban, más hatalmi ágtól független, politikailag és világnézetileg semlegesnek kell lenni. Megemlítette, hogy sajnálatosan ez nem minden esetben érvényesül, de vannak szakmailag képzett, elfogulatlan és a függetlenségre ügyelő bírók.

_____Vissza az oldal elejére_____

2016. december 22.-én Egyesületünk elnöke Kónya Péterrel a déli-határra ment

A látogatást az indokolta, hogy számos panasz érkezett a határon szolgálatot teljesítők élet- és szolgálati körülményeiről. Kónya Péter segítségével sikerült megszerezni az engedélyeket, így a hódmezővásárhelyi laktanyát, a Kelebiánál épülő konténer-bázist, a Kelebiától Tompáig terjedő határvédelmi kerítést, a mélykúti és a bácsbokodi ideiglenes katonai bázisokat is sikerült megtekinteni. Sok hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonával, valamint rendőrrel volt lehetőségünk beszélni. Kérdéseink elsősorban a szolgálat nehézségekre, az elhelyezési és ellátási problémákra vonatkozott. Kónya Péter képviselő úr és a KNOÉ elnöke kíséretét Kiss Róbert ezredes, az MH Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék parancsnoka biztosította.

Kónya Péterrel közösen azt az álláspontot alakítottuk ki, hogy mind a katonák, mind a rendőrök a nehéz körülmények és az egyre szélsőségesebb időjárás ellenére tisztességgel és odaadással végzik el a rájuk bízott feladatokat.

A szolgálatot ellátó állomány ellátása, mind a felszerelés, mind az élelmezés tekintetében javult az elmúlt időszakban. A határszakaszon szolgálatot teljesítőknek jelenleg 300-500 méteres távolságokban biztosítottak olajkályhával fűtött melegedő sátrakat, valamint mobil wc-éket. A járőrözők meleg teát is kapnak, de mindenki rendelkezik saját termosszal és egyéni, az étel melegítését biztosító eszközzel is. Természetesen a határterületen eltöltött 12 órás szolgálat, főként télen nem könnyű. Az sem leányálom, hogy egy-másfél órát kell utazni a szálláshelyről a szolgálati helyig. A laktanyákban az elhelyezés viszonylag normálisan megoldott, azonban van olyan ideiglenesen kialakított bázis, ahol 50-60 fő van egy körletben. Tisztálkodási lehetőség biztosított, van mosógép, szárító gép is. Az étkezéssel összefüggésben semmilyen kifogás nem merült fel.

Kónya Péter országgyűlési képviselő a határbejárás tapasztalatait összegezve vállalta, hogy a Parlament tavaszi ülésszakán olyan törvénymódosítást fog benyújtani, amely lehetővé tenné, hogy az önkéntes tartalékos katonáknak ez az időszak beszámítson a szolgálati idejükbe, valamint hogy a katonai szolgálattal megkeresett pénz, ne számítson bele a minimálbér másfélszeresét érintő jövedelem-korlátba. Ezen túl vállalta azt is, hogy közérdekű adatkérés címén be fogja kérni, mind a HM-től, mind a BM-től azokat a szerződéseket és számlákat, amelyek bizonyíthatják a felesleges túlköltéseket.

_____Vissza az oldal elejére_____

Intézkedéseink, levelezéseink, egyéb tevékenységeink:

Levelezésünk:

 • 2016. június 7.-én levelet kaptunk az EP Szakbizottságától, melyben arról tájékoztatnak, hogy a KNOÉ által benyújtott "Magyarországon a járandóságban részesülőkkel szembeni jogfosztás" című petíció elfogadható
 • 2016. október 3.-án levelet írtunk Mr. Jean-Claude Juncker-nek az EB elnökének és segítségét kértük az EP előtt folyamatban lévő petíciónk vonatkozásában
 • 2016. október 14.-én António Guterres ENSZ Főtitkárnak írtunk levelet, melyben segítségét kértük, folyamatban lévő ügyünkben
 • 2016. október 14.-én újabb levelet írtunk Mr. Jean-Claude Juncker-nek az EB elnökének és további részletekről tájékoztattuk
 • 2016. november 8.-án az EB levelet írt nekünk, hogy támogat minket. Levelükben megfogalmazzák, hogy az EU vonatkozásában csak mi KNOÉ Egyesületünk van csak talpon
 • 2016. december 8.-án levelet kaptunk az ENSZ-től, melyben leírják, hogy közvetlen beavatkozásna nincs lehetőségük, de támogatnak minket tevékenységünkben

Ezeket a leveleket kizárólag tagjaink olvshatják el, hiszen ezek egy jogi személyiségű egyesülettel összefüggőek. Tagjaink a tagi felületen elolvashatják ezeket. Természetesen nyilvánosságra nem hozhatóak, csak amennyiben a levél írója ehhez hozzájárul.

Egyéb intézkedéseink:

_____Vissza az oldal elejére_____