2015. év értékelése

A 2015. év az új lehetőségek kutatásának tükrében

Vezetőségünk csalódottan, de a korábbi egyesületi szlogent "mi soha nem adjuk fel" szemelőtt tartva indult neki a 2015. évnek. Az általunk kezdeményezett eljárás az EP előtt folyamatban van, bár meglehetősen lassan történik érdemleges. Érdeklődésünkre, az EP szakemberei, EP képviselői azt mondták el, hogy hihetetlen mennyiségű beadvány érkezik, az utóbbi időben Magyarországról pedig különösen!

Az év elején, a spanyolországi "Asociación de Retiro" érdekvédelmi szervezet meghívta elnökünket nemzetközi egyeztetésre. Tekintettel arra, hogy ez a találkozó új lehetőségeket, új alternatívákat vethetett fel, a meghívást elfogadtuk. Vezetőségünk saját költségén utazott Madridban, így komoly egyeztetések voltak március 1. és máűrcius 8. között.

Több civil szervezeti taggal sikerült találkozni és az egyesületünket megismertetni. Elnökünk részletes tájékoztatást adott a velünk történtekről, és az Egyesületünk tevékenységéről. Elmondtuk a visszaható hatályú jogfosztást és Strasbourgi ECHR (EJEB) döntés részleteit is. A résztvevők egyöntetűen a vonatkozásban foglaltak állást, hogy ez borzalmas, ilyet nem tehet egy EU kormány sem!

Humberto Contreras az érdekvédelmi szervezet titkára, bemutatta egyesületünk vezetőjének dr. Guillermo Palomarest, aki nemzetközi jogi szakember és szaktanácsadóként is tevékenysékedik az Európai Parlamentben. Több órás, részletes tájékoztatást követően dr. Palomares több érdekes javaslatot fogalmazott meg, mind a mellett, hogy Az EJEB döntésével összefüggésben egyetértett a szakértőink véleményével.

Összességében megfogalmazhatjuk, hogy a spanyol találkozó eredményes volt. Felrajzolódott egy új út, mely az Európai Unión belüli barátkozás, ismerkedés új útja. Spanyol barátaink részletes tájékoztatást adtak többek között arról, hogy Spanyolországnak 54 EP képviselője van, mely elég jelentős. Amennyiben sikerül megnyerni őket, nagyon sokat segíthetnek céljaink elérésében! Ebben folyamatos lobby tevékenységet vállaltak, melyet folyamatosan végeznek!

dr. Palomares meglepődött, hogy van ilyen ország az Európai Unióban, amely azon túl, hogy a korkedvezményes nyugdíjasokat visszamenőlegesen igyekszik karámba terelni, még a nemzetközi közvéleményt is félrevezeti! Megígérte, hogy az Európai Unió szakbizottságánál lobbyzik értünk. Dr. Palomares egy új jogi lehetőséget is felvázolt. Ennek része a magyar állam elleni büntető feljelentés, melynek nem kétséges elbírálását követően, ismételten az EJEB-hez lehet fordulni! Ez kizárólag a KNOÉ privilégiuma, nincs szó tömeges egymástól eltérő beadványok halmazáról!

_____Vissza az oldal elejére_____

Egyesületünk 2015. április 12.-én feljelentést tett a magyar állami tisztségviselők ellen

A feljelentésben kihangsúlyoztuk, hogy a magyar állam elvette a jogszerű, végleges nyugdíjas státuszt és egy bizonytalan jogi helyzetbe taszította az érintetteket. Ezzel párhuzamosan egy intenzív lejáratási kampányt is kezdett, melynek legfőbb szószólója Répássy Róbert államtitkár volt, aki valótlan kijelentéseket téve igyekezett a közvéleményt jelen feljelentők ellen hangolni! A magyar állam mostani tisztségviselői 2010. év óta kommunikációjukban valótlanságokat állítottak, ugyanis azt a látszatot igyekeztek kelteni, főként az EU felé, de a korábbi feljelentésünk vonatkozásában az EJEB felé is, hogy az egyébként Uniós jogelvekkel is ellentétes intézkedés szükséges volt, az pusztán a társadalom biztosítás átalakításának a része!

Feljelentésünkben azt is kifejtettük, hogy ez az intézkedés lényegesen túlmutatott a társadalom biztosítás átalakításán, hiszen a szándék vitathatatlanul az érintett réteg ellehetetlenítése volt, mely a cáfolható kormányzati kommunikáció ellenére sértette a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, és a szerzett jogok védelmét is!

Részleteztük, hogy az a valótlan kormányzati állítás, hogy a nyugdíjasokkal megegyező vagy csak jelentéktelen mértékben eltérő jogosítványok megilletik a járandóságosokat is, nem valósult meg! Ezen jogosítványok ugyanis nem biztosítottak! A kormányzati félrevezetést egyértelműen és vitathatatlanul bizonyítja az, hogy az érintett réteget a vonatkozó jogszabályok szerint pl. az 53/2012 (XII.18) BM utasítás alapján 2 éve fosztják meg jogaiktól!

Sok egyéb tény felsorolása mellett, kértük a nyomozás elrendelését, továbbá az ok okozati összefüggések részletes feltárását, valamint az összes volt korkedvezményes nyugdíjast ért jogsérelem feltárását, a nyomozóhatóságok „officialitási” kötelezettségeinek megfelelően az egyenes szándékkal elkövetett cselekmények elkövetőinek gyanúsítottként történő elszámoltatását és a megfelelő szintű vádképviseletet! Kértük továbbá, hogy polgári jogi igényünk, mely a 2 éve elszenvedett jogsérelem során keletkezett anyagi veszteség, ezen eljárás keretében szíveskedjenek elbírálni, illetve annak elutasítása esetén azt a határozatban szíveskedjék belefoglalni!

Az ügyészség egy semmitmondó határozattal a feljelentést elutasította úgy, hogy még a panaszjogát is megvonta az egyesületünknek! A határozat tartalmazta azt a mondatot, hogy a feljelentésben foglaltak semmilyen konkrét bizonyítékot, adatot nem tartalmaz, mely a Büntető Törvénykönyvbe foglalt bármely bűncselekmény törvenyi tényállásának megvalósulását, a nyomozás elrendeléséhez szükséges mértékben alátámasztanák.

A törvényesség betartásának kivizsgálását kértük a legfőbb ügyésztől, hivatkozva arra, hogy a feljelentést nem a tartalma alapján bírálták el. Az elutasításról szóló határozat arra utalt, hogy azt el sem olvasták, vagy a tartalmát nem értették meg! Kpnkrét kérdéseket tettünk fel melyre vártuk az ügyészség válaszát:

  • Hogyan lehetséges, hogy az ügyészség egy feljelentést nem a tartalma alapján bírál el?
  • Megteheti-e ma Magyarországon egy ügyészség, hogy számára nem pontosan világos vagy érthető kérdésekben ne tájékozódjon, hanem elutasító határozat meghozatalával szabaduljon meg a számára „kellemetlen” ügytől?
  • Figyelembe veszi-e egy ügyészség a hivatalból üldözendő („officialitási”) kötelezettségét, tehát egy feljelentésben jelzett cselekménnyel összefüggésben tájékozódik, gyűjt további adatokat? Ennek betartását ellenőrzi a felettes ügyészi szervezet?
  • Hivatkozhat-e egy ügyészség arra, hogy azért utasítja el a feljelentést, mert az nem tartalmaz bizonyítékokat? A bizonyítékok beszerzése nem az előző kérdésünkben felvetett „officialitási” kötelezettségből fakadóan a nyomozóhatóság feladata lenne?
  • Tisztában vagyunk azzal, hogy a megalapozott gyanú fogalma a magyar jogrendben szabadon értelmezhető! Megteheti egy fiatal (doktorandusz hallgató) ügyész, hogy képzettségén, tapasztalatain túlmutatóan foglaljon állást e kérdésben joghatás kiváltására alkalmas módon?
  • Megteheti-e az ügyészség, hogy a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 195. § (2) bekezdését olyan sajátságos módon értelmezze, hogy egy jogi személyiségű egyesület, mely tagjai nevében tette meg a feljelentést, akik közvetlenül érintettek a feljelentett cselekmény vonatkozásában, hogy megvonja a határozat elleni panaszjogot?
  • Végezetül a kérjük megválaszolni, hogy az elutasítás vonatkozásában független, kizárólag a jogi szempontokat figyelembevevő döntés született?

A Legfőbb ügyész semmilyen vizsgálatot nem rendelt el, hanem egy újabb semmitmondó határozatban azt közölték, hogy a legfőbb ügyésznek írt levelünket panasznak kezelték és azt is elutasították!

Ez alapján készítettük el az újabb beadványunkat az EJEB-nek

_____Vissza az oldal elejére_____

Egyesületünk rendezvényei

2015. évben is sorozatosan tartottunk rendezvényeket, a tájékoztatás és a hatékony érdekképviselet miatt. 2015. évben is fontos tartozzuk, hogy fórumokon, rendezvényeinken, válaszolni tudjunk a felmerült kérdésekere és segítséget nyújtsunk a megtett lépéseink értelmezéséhez, indokolásához tagságunknak.

2015. január 30. - Konferencia

2015. február 20. - Rendezvény

Bicske

Göbölpuszta

 

2015. április 10. - Konferencia

2015. május 8. - Konferencia

Bicske

Budapest

 

2015. június 12. - Konferencia

2015. július 23. - Találkozó

Budapest

Budapest

 

2015. augusztus 13. - Megbeszélés

2015. szeptember 12. - Egyeztetés

Brüsszel

Budapest

 

2015. szeptember 18 - Konferencia

2015. október 7. - Temetés

Budapest

Budapest

 

2015. október 16. - Konferencia

2015. október 22-24 - A határonon

Budapest

Drávaszabolcs

 

2015. november 09-13. - Megbeszélés

2015. december 21. - Rendezvény

Brüsszel

Budapest

_____Vissza az oldal elejére_____

Egyesületünk egyéb tevékenysége

  • 2015. április 16.-án 2015. május 14.-én sajtó közleményt adtunk ki
  • 2015. november.9-én aláírtuk a szerződést a Telekommal tagjaink kedvezményes flottacsomagjáról

_____Vissza az oldal elejére_____