2013. év tagi tájékoztatás

2013. szeptember 30.

Tisztelt Tagjaink!

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete, elutasítja a közvetlen erőszakot, valamint az erőszakot közvetve sugalló magatartást. A Szolidarítás Mozgalom 2013. szeptember 29.-én végrehajtott szobordöntésével összefüggésben viszont úgy véljük, hogy nem erőszakos cselekmény, hanem a határozott, nyomatékos vélemény nyilvánítás! Egyesületünk, mint ahogy eddig, a jövőben is jogi eszközökkel, békés demonstrációkkal, valamint figyelmet felkeltő konferenciáival, nyilatkozataival és közleményeivel harcol az elérni kívánt célért, a békés urópai, demokratikus Magyarországért, ahol biztonságban vannak a szerzett jogok, valamint nincs visszaható hatályú törvénykezés és a fékek-ellensúlyok rendszere garantálja, hogy semmilyen politikai párt ne tudjon visszaélni kormányzati többségével, ne kényszeríthesse saját ideológiáját a másképp gondolkodókra és hatalmi eszközökkel ne lehetetleníthesse el politikai ellenfeleit!

A KNOÉ vezetősége

______________Vissza az oldal elejére______________

2013. június 09.

A KNOÉ kérdése a kormányhoz!!

2013. június 09.

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete, KNOÉ nyílt levélben kérdezi meg Magyarország jelenlegi kormányát, hogy az árvízvédelemmel összefüggő problémák megoldásában, az árvízvédelem szakmai kérdéseiben, Orbán Viktor miniszterelnök-e a legképzettebb szakember? Egyesületünk a köztelevízió és más jelenleg egyértelműen korányközeli médiumokban azt látja, hallja hogy Orbán Viktor közvetlenül irányítja az árvízvédelmet! Egyesületünk sok száz tagja vesz részt önkéntesként az árvízvédelmi teendőkben, és rendelkezik több évtizedes tapasztalattal! Segítünk minden erőnkkel, minden szaktudásunkkal, tesszük ezt hazánkért, tesszük ezt honfitársaink biztonságáért! A leghatározattabban azt szeretnénk, hogy hazánk, Magyarország területén pusztító árvíz hatásai, következményei a lehető legkisebb mértékűek legyenek! Ez az indoka felvetett kérdésünknek, hogy a legképzettebb árvízvédelmi szakember irányítja-e jelenleg a tevékenységet? Kérjük, hogy haladéktalanul szíveskedjenek erről minket, és honfitársainkat tájékoztatni, hogy ezeknek a kritériumoknak Orbán Viktor felel-e meg a legjobban! Amennyiben nem, úgy pártállástól függetlenül adja át az irányítást, az arra legalkalmasabb személynek! Nem gondoljuk, hogy hazánkat sújtó természeti katasztrófa populista pártcélokra, a miniszterelnök népszerűsítésére felhasználható! Felszólítjuk a kormányt, hogy az árvízvédelemből hagyja ki a politikát, vonja be a képzett szakembereket és a lehető leghatékonyabban védje meg országunk lakosságát!

A KNOÉ vezetősége

______________Vissza az oldal elejére______________

2013. február 26.

Tisztelt Tagjaink

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete KNOÉ nyílt levélben szólítja fel Magyarország jelenlegi kormányát, hogy a nyugdíjas státuszától és a nyugdíjjal együtt járó egyéb jogoktól, jogellenesen, visszaható hatállyal megfosztott réteget érintő törvény hatályon kívül helyezését haladéktalanul kezdeményezze és valamennyi érintett megszerzett jogát és becsületes munkával megszerzett társadalmi elismertségét a lehető legrövidebb időn belül állítsa vissza! Követeljük továbbá, hogy soron kívül távolítsa el a közéletből azokat a kormánytagokat, akik felkészületlenül, a vonatkozó ismeretek hiányában igyekeztek a jogfosztást megelőzően, azzal párhuzamosan és azt követően is az érintett réteget a társadalom előtt hazugságokkal lejáratni, megalapozatlan, diszkriminatív és közösségi joggal ellentétes törvényt pozitív színben feltüntetni! A KNOÉ felszólítja továbbá az összes országgyűlési képviselőt, hogy a Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítását ne szavazza meg, különösen a visszaható hatályú módosításokat, mely pl. a 1949. évi XX. törvény 70/E szakasz hatályának egy évvel történő hosszabbítását célozza! A KNOÉ a leghatározottabban elutasít minden demokráciával ellentétes törekvést, a hamis tájékoztatást, az emberek öncélú félrevezetését, és az országunk elszigeteltségéhez vezető szakszerűtlen és ésszerűtlen politizálást!

A KNOÉ vezetősége

______________Vissza az oldal elejére______________