2011. év tagi tájékoztatás

A KNOÉ közleménye a D-day rendezvényről

"D-day 2011. szeptember 29."

A KNOÉ vezetősége tájékoztatja tagjait, hogy 2011. szeptember 08-án az Akcióegységbe tömörült mintegy 70 szakszervezettel és más civil szervezetek vezetőivel együtt részt vett az Akcióegység által szervezett és 2011. szeptember 29-én a D-day-el kezdődő tiltakozó megmozdulásokkal kapcsolatos megbeszélésen. A KNOÉ kinyilvánítja, hogy csatlakozik az Akcióegységhez, annak céljaival egyetért. amellett, hogy továbbra is kihangsúlyozza az alapszabályában is megfogalmazott céljai tükrében, hogy kizárólag a békés megoldásban érdekelt, az erőszakos, jogszabálysértő lépésektől, kezdeményezésektől elhatárolódik, azokban nem vesz részt! Megerősíti továbbá, hogy a jövőben is mindenben együttműködik az Akcióegységbe tömörült szakszervezetekkel és civil szervezetekkel minden olyan kérdésben, mely a szerzett jogok megvédésére, illetve a jelenlegi nyugdíjas állomány egyéb érdekeinek védelmére, képviseletére irányul. A KNOÉ teljes mértékben egyetért azzal, hogy az Akcióegységbe tömörült szervezetek a követeléseknek alkotmányos és törvényekben garantált jogaikat gyakorolva, törvényes és békés úton kívánnak érvényt szerezni, valamint kihangsúlyozza, hogy a tiltakozó akciók a KNOÉ alapelveivel egyezően pártpolitikától mentesek lesznek

Az Akcióegység mottója:

"Nem vagyunk több, mint egy-egy tégla, de együtt, mi vagyunk a ház!" (Váci Mihály)

Az Akcióegység célja:

Küzdelem a demokráciáért, szociális biztonságért, emberi és munkavállalói jogok megőrzéséért.

Az Akcióegységhez csatlakozott szervezetek az alábbi 9 pontot tartalmazó követeléscsomagot fogadta el:

 • Követeljük az igazságos és méltányos közteherviselést!
 • Követeljük, hogy szüntessék be a visszamenőleges hatályú törvénykezést!
 • Követeljük, hogy a munka világában állítsák helyre a háromoldalú társadalmi párbeszéd intézményrendszerét!
 • Követeljük, hogy a Munka törvénykönyvét kizárólag a szociális partnerekkel történt megegyezést követően módosítsák!
 • Követeljük, hogy állítsák helyre a korkedvezményes, a korengedményes és a szolgálati nyugdíjak alkotmányos védelmét!
 • Követeljük, hogy a nyugdíjrendszer változásai méltányos átmenetet biztosítsanak a munkavállalóknak, az új szabályok esetenként csak az újonnan munkába állókra, illetve szolgálati viszonyt létesítőkre vonatkozzanak!
 • Követeljük, hogy az új életpályamodelleket csak a szakszervezetekkel történt megállapodásokat követően vezessék be!
 • Követeljük a sztrájkjog visszaállítását!
 • Követeljük, hogy ne csorbítsák a szakszervezetek jogait!

A követelések elérése érdekében az Akcióegységbe tömörült szervezetek 2011. szeptember 29-től kezdődően D-Day elnevezéssel meghirdetik határozatlan idejű tiltakozó akciósorozatukat, amelyhez várják mindazon szakszervezetek, érdekképviseleti-, civil- és társadalmi szervezetek, valamint állampolgárok csatlakozását, akik az Akcióegység céljával, a megfogalmazott követelésekkel egyetértenek. D-Day Akciósorozat a szakszervezetek, civil- és társadalmi szervezetek a munkavállalói jogok és a demokrácia védelmében "partra szállnak".

 • 2011. szeptember 29-én, 15.00 órától határozatlan idejű ülősztrájk. Helyszín: Budapest, Széchenyi tér (volt Roosevelt tér)- Lánchíd- Clark ádám tér felelős szervező: árok Kornél HTFSZ, Kónya Péter FRDÉSZ)
 • 2011. szeptember 30-án 16.00 órától Társadalmi Kerekasztal Helyszín: Budapest, Nagy Imre szobor (Felelős szervező: Székely Sándor, Egymillióan a Demokráciáért Egyesület)
 • 2011. október 1-én 14.00 órától tiltakozó nagygyűlés, majd csatlakozás az ülősztrájkhoz. Helyszín: Budapest, Parlament előtti tér, Alkotmány utca (Felelős szervező: árok Kornél HTFSZ, Kónya Péter FRDÉSZ, Székely Tamás VDSZ)
 • 2011. október 3-tól folyamatosan határozatlan ideig. - Forgalomlassító félpályás útlezárások az ország különböző területein (külön terv alapján) (Felelős szervező: Székely Tamás VDSZ) Az Akcióegységhez csatlakozott szervezetek vezetői, mai egyeztetésükön úgy határoztak, hogy közös nyilatkozatban tiltakoznak a szakszervezeti vezetőket elmúlt időszakban ért különféle támadások miatt.

Budapest, 2011. szeptember 12.

Kuti László elnök

_____Vissza az oldal elejére_____

2011. augusztus 13.

Tisztelt Tagjaink

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos érdekvédelmi Egyesülete KNOÉ továbbra is az Európai Bírósági utat látja megoldásnak, ha a kormány az előzetes terveinek megfelelően megvonja, illetve átnevezi a korkedvezményes nyugdíjakat. A KNOÉ véleménye szerint a kormány ezen törekvése szembe megy a közösségi jog alapelveivel, mely világosan és minden tagállam számára kötelező érvényűen fogalmazza meg, hogy védi a szerzett jogokat és tiltja a visszamenőleges hatályt. Mindezek tudatában a KNOÉ felszólítja a kormányt, hogy a korkedvezményes nyugdíjak vonatkozásában a közösségi jog alapelveinek megfelelően járjon el, tartsa tiszteletben jogelődjei, illetve korábbi, valamint jelen kormányzásuk idején saját határozatait. Az egyesület felmérte több ezres tagságának nyugdíjazási körülményeit, mely egyértelműen és vitathatatlanul arra utal, hogy a korkedvezményes nyugdíjasok nagy része szívesen és örömmel dolgozna, ha a kormányzatok nem szüntetnek meg bizonyos katonai vagy rendvédelmi szervezeteket, nem tiltanak el egyéb szakmák képviselőit az aktív munkától, nem egyesítenek egységeket és ezen intézkedések során nem kényszerítnek embereket korkedvezményes nyugdíjba. A KNOÉ felszólítja a kormányt arra is, hogy a közvéleményt ezen körülményekről helyesen, a valóságnak megfelelően tájékoztassa! Felszólítja továbbá arra a kormány illetékeseit, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz azon szervezetek képviselőivel, akik a passzív állomány érdekeit képviselik. A KNOÉ felhívja mindenki figyelmét arra, hogy a szakszervezetek elsősorban az aktív, tagdíjat fizető dolgozók érdekeit képviselik, a már nyugdíjasokét nem, vagy csak jelentéktelen mértékben. A KNOÉ vezetése tudja, hogy a kormány tagjai között képzett, nemzetközileg elismert szakemberek is vannak, akik tisztában vannak a nemzetközi és európai jogi szabályokkal. A KNOÉ ezen szakemberek együttműködését kéri, ugyanis a tervezett "sarkalatos" törvény által a korkedvezményes nyugdíjasok helyzetén túl, a magyar nép, a magyar nemzet megítélése, tekintélye a magyar jogállamiság is veszélyeztetve van.

KNOÉ vezetősége

______________Vissza az oldal elejére______________