Sajnálatosan nem kaptunk még mindig tájékoztatást az ügyünk állásáról! A válasz változatlanul az, hogy borzalmasan sok ügy van folyamatban! Amíg nem tárgyalják az ügyünk, még mindig küldhetünk pótlólag nyilatkozatot! - A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 78117/13 számon döntést hozott a nyugdíj melletti munkavégzésről! Az első fokú ítéletet a magyar állam megfellebbezte. Sajnos a nagy kamara úgy döntött, hogy nem volt jogos az első fokú ítélet, benne a magyar állam elmarasztalása. Így a Fábián kontra Magyarország ügyben a Magyar állam lett a nyertes. - A Telekom ajánlata vonatkozásában sok pozitív visszajelzés érkezett. A szerződés él! A tagi felületen elolvashatóak a részletek! Eddig sajnálatosan kevés tagunk kérte az igazolást! Miért? A kedvezményes tarifa nem rossz! Ráadásul családtagoknak is igényelhető! - Egyesületünkkel összefüggő információk itt olvashatóak!

Tisztelt Tagjaink!

A novemberre tervezett konferencia technikai okok miatt elmarad. A következő időpontról és helyszínről e-mail értesítést küldünk.

Vezetőség

Tisztelt Tagjaink!

Ha figyelemmel kísérte a tagi felület változását, akkor láthatta, hogy egy új petíció került benyújtásra az Európai Parlament Petíció Bizottságához. Terveink szerint a közeljövőben európai parlamenti Képviselővel fogok találkozni, illetve a jövő hét folyamán magyar parlamenti Képviselőkkel is megbeszéléseket folytatok. Szeretnénk azt elérni, hogy eltörlésre kerüljön a keresetkorlát, mert ez sok tagunknak kedvező lenne. Szeretném, ha tovább folytatva néhai Férjem munkáját végre eredményt érhetnénk el. Minden változásról, mint eddig a tagi felületen tájékoztatjuk tagjainkat.

Ahhoz, hogy munkánkat tovább tudjuk folytatni, mert soha nem adjuk fel, szükség van arra, hogy mindenki befizesse az évi 2.000.- Ft összegű tagdíjat. A 2018-as tagdíj befizetés határideje 2018.06.30.

Köszönjük, hogy hozzájárul munkánk sikeréhez.

Kutiné Csurgai Ágota
elnök

Tisztelt Tagtársunk!

A KNOÉ vezetősége úgy döntött, hogy a 2017.09.29-ére tervezett demonstrációt egy későbbi időpontban tartja meg. Ennek oka, hogy úgy véljük a demonstrációnak akkor lesz értelme, amikor megfelelő tömeget tudunk megmozdítani. Mostanában sok olyan megmozdulás volt, ahol csak néhány százan vettek részt és emiatt nem is voltak eredményesek a megmozdulások.

Szeretnénk, ha a miénk olyan lenne, ami valóban figyelem felhívó, hogy érzékeltesse a magyar emberekkel, hogy még mindig nem oldódott meg a visszamenőleges törvényalkotással elvett, szerzett jogunk problémája, ehhez azonban az is szükséges, hogy minél többen álljunk ki magunkért a KNOÉ tagjai közül, hiszen ha mi nem állunk ki a saját jogainkért, akkor nem várhatjuk el a társadalmi szolidaritást sem.

Egy valóban nagy tömeget megmozgató rendezvény az, ami segít felhívni az emberek figyelmét arra, hogy nem csak a rendvédelmi dolgozókkal hanem a társadalom számos rétegével kapcsolatosan hozott olyan törvényt az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére, amely az adott réteget ellehetetlenítette.

A KNOÉ vezetősége tovább keresi azon civil szervezetekkel a kapcsolatot, amelyek hasonló jogsértést elszenvedett emberek csoportját képviseli, hogy együtt tudjunk dolgozni azon, hogy sikerüljön a jelenlegi kormány leváltása és ezzel együtt a jogsérelmek megszüntetése. Hiszünk abban, hogy csak a civil szervezetek összefogásával lehet az embereket mozgósítani, hogy bekövetkezzen az a változás, amely megszüntetheti a jelenlegi jogsérelmeket.

Ezen felül természetesen tovább keressük annak a lehetőségét, hogy akár hazai, akár nemzetközi fórumon is eljárást kezdeményezzünk a minket ért jogsérelem ügyében.

Mindezeket a feladatokat, célkitűzéseket csak akkor tudja az Egyesület ellátni, ha Tagjaink befizetik a tagdíj összegét, hiszen amennyiben jogi segítség igénybevételére lesz szükségünk, az minden esetben pénzbe kerül, amelyet csak a befizetett tagdíjakból lehet kifizetni.


Egy demonstrációnak egészen bizonyosan nem lesz az az eredménye, hogy a Miniszterelnök a homlokára csap, és rájön, hogy hibázott, és ezt orvosolni kell. A demonstráció mindig egy építkezési folyamat egy eleme, amelynek az elsődleges célja az, hogy jelezze, vannak itt olyan emberek, akiknek jogsérelmet okoztak, és ezek az emberek élnek, és ragaszkodnak a megszerzett jogaik visszaszerzéséhez.

A kérdőívekkel szemben tanúsított tagi magatartás már önmagában is beszédes volt, tagtársaink jó része még arra sem méltatta az Egyesületet, hogy válaszával megtiszteljen bennünket, vagy talán, még arra sem veszi a fáradságot, hogy időnként tájékozódjon az egyesületi hírekről, eseményekről. Igen csekély létszámban érkezett vissza olyan visszajelzés, hogy részt venne a demonstráción, ennek ellenére kerestük a hasonló helyzetben lévő szervezeteket, és egyéb támogatókat, de sajnos erre az időpontra külső segítség sem várható.

A kérdést fordítva kell feltenni, milyen eredményt várhat el az ember, ha meg sem próbál tenni az eredményért ? Hogy reménykedhetne valaki a lottónyereményben, anélkül, hogy lottót vásárolna ?

Igen, valóban a kérdőív erre irányult: egyáltalán van-e még igény arra, hogy tegyünk valamit, harcoljunk, vagy feladjuk, legyintünk egyet, hogy ezt is elvették, mint a 13. havi nyugdíjat ?! Mert a 13. havi nyugdíjjal ugyanez történt. Egy darabig zúgolódtunk, aztán elfogadtuk, hogy megszűnt, mint a korengedményes nyugdíj. Két út van: egymásban keressük a hibát, és bizonygatjuk, hogy ki járt jobban, vagy ki a rosszabb, vagy nem nyugszunk bele, és addig próbálkozunk, míg megfelelő támogatottságot nem szerzünk. A 13. havi nyugdíj ügyében, Miniszterelnökünk épp a napokban nyilatkozott arról, hogy Gyurcsány elvette és kész. Fel sem merült benne, hogy ha elvette valaki, akkor azt vissza is kell adni. Miért nem jutott eszébe ? Mert senki nem harcol, mindenki elfogadta, hogy nincs, mert ellopták és pont. Ugyanekkor nyilatkozta, hogy „ígéretéhez híven” (vö: garancia-levél !!!!), minden erejükkel azért harcolnak, hogy a nyugdíjasoknak tett ígéretüket megtartsák, és nem csupán azt a nyugdíjat biztosítsák, amit a hatalomra kerülésük idején megkaptak a nyugdíjasok, hanem időt állóan, emelkedő nyugdíjat. És nem volt erő, nem volt vele szemben senki, aki azt mondja, hogy a korengedményes nyugdíjak megszüntetésével már rég megszegte az ígéretét. Ugyanis már nincs aki emlékeztesse, bátran jelentheti ki, hogy megtartotta ígéretét, hisz senki nem szembesíti azzal.

Ha a tagságunk úgy gondolja, hogy hátradől a fotelban, és kivárja, hogy ki mit ér el, és a fotelból kritizálja a harcolókat, akkor pontosan ugyanúgy járunk, mint a 13. havi nyugdíjjal. Ha azonban sikerül a tagságból egy ütőképes, lehet, kisebb létszámú de tenni akaró tagságot összekovácsolni, akkor hisszük, hogy lesz eredménye, hiszen az Egyesület választott tisztségviselői sem fektetnek olyan ügybe energiát, amiről úgy gondolják, hogy kidobott idő, pénz és energia. KNOÉ Vezetősége

KNOÉ

A KNOÉ - Magyar Látókép magazinja

Szerintünk a jelen magyar helyzetre ez a régi mondás, melyet Marcus Tullius Cicero római író, filozófus és politikus fogalmazott meg a jellemző:

"Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errare perseverare."

Bármely ember tévedhet. Egyedül az ostoba tart ki tévedése mellett.

A KNOÉ Egyesület elkötelezett a demokratikus értékek, az állampolgárokat megillető alapvető jogok valamint az európaiság mellett. Kiemelten fontos a sajtó- és szólásszabadság, az állampolgári önrendelkezési jogok és a független és szakszerű, igazságszolgáltatás. Egyesületünk közzétette az Interneten, "Magyar Látókép" címmel közéleti magazinját, mellyel lehetővé szeretnénk tenni tagjainknak, hogy cikk, esetleg vers formájában is megfogalmazhassák gondolataikat, észrevételeiket és meglátásaikat! Ehhez biztosítunk felületet!

Az egyesületi tagdíj naptári évre vonatkozik, összege: 2.000 Ft azaz kétezer forint, melyet az egyesület bankszámlájára kell befizetni! Lehetőség van adomány fizetésére is, melyet szintén az egyesület bankszámlájára lehet befizetni! Bankszámla szám: OTP BANK 11712059-20000514 és a Kedvezményezett: Korkedvezményes Nyugdíjasok Orsz.ÉE