Sajnálatosan nem kaptunk még mindig tájékoztatást az ügyünk állásáról! A válasz változatlanul az, hogy borzalmasan sok ügy van folyamatban! Amíg nem tárgyalják az ügyünk, még mindig küldhetünk pótlólag nyilatkozatot! - A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 78117/13 számon döntést hozott a nyugdíj melletti munkavégzésről! Az ítélet még nem jogerős, a magyar állam fellebbezett, így az ügy a nagykamara előtt van. Várjuk a végleges döntést! - A Telekom ajánlata vonatkozásában sok pozitív visszajelzés érkezett. A szerződés él! A tagi felületen elolvashatóak a részletek! Eddig sajnálatosan kevés tagunk kérte az igazolást! Miért? A kedvezményes tarifa nem rossz! Ráadásul családtagoknak is igényelhető! - Egyesületünkkel összefüggő információk itt olvashatóak!

KNOÉ

A KNOÉ - Magyar Látókép magazinja

Szerintünk a jelen magyar helyzetre ez a régi mondás, melyet Marcus Tullius Cicero római író, filozófus és politikus fogalmazott meg a jellemző:

"Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errare perseverare."

Bármely ember tévedhet. Egyedül az ostoba tart ki tévedése mellett.

A KNOÉ Egyesület elkötelezett a demokratikus értékek, az állampolgárokat megillető alapvető jogok valamint az európaiság mellett. Kiemelten fontos a sajtó- és szólásszabadság, az állampolgári önrendelkezési jogok és a független és szakszerű, igazságszolgáltatás. Egyesületünk közzétette az Interneten, "Magyar Látókép" címmel közéleti magazinját, mellyel lehetővé szeretnénk tenni tagjainknak, hogy cikk, esetleg vers formájában is megfogalmazhassák gondolataikat, észrevételeiket és meglátásaikat! Ehhez biztosítunk felületet!

Az egyesületi tagdíj naptári évre vonatkozik, összege: 2.000 Ft azaz kétezer forint, melyet az egyesület bankszámlájára kell befizetni! Lehetőség van adomány fizetésére is, melyet szintén az egyesület bankszámlájára lehet befizetni! Bankszámla szám: OTP BANK 11712059-20000514 és a Kedvezményezett: Korkedvezményes Nyugdíjasok Orsz.ÉE